Conducători vehicule

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE - STB SA
ORGANIZEAZĂ CURSURI ÎN VEDEREA OBŢINERII ATESTATELOR PROFESIONALECursuri pentru pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto.

Nr. crt. Denumire curs Tarif (lei) (inclusiv T.V.A.)
1. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane 280,00
din care T.V.A. 44,71
2. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială - transport persoane 173,44
din care T.V.A. 27,69
3. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport marfă 280,00
din care T.V.A. 44,71
4. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport agabaritic 96,00
din care T.V.A. 15,33
5. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport marfă + agabaritic 376,00
din care T.V.A. 60,03
6. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă – transport persoane + marfă 336,00
din care T.V.A. 53,65
7. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane + marfă + agabaritice 432,00
din care T.V.A. 68,97
8. Curs pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul 144,00
din care T.V.A. 22,99
9. Curs pentru obţinerea certificatului pentru transport vehicule avariate – pentru conducator Auto care nu sunt posesori de CPI sau CPC, cat. C1, C1E, C, CE 144,00
din care T.V.A. 22,99

Cursuri privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Nr. crt. Denumire curs Tarif (lei) (inclusiv T.V.A.)
1. Curs de atestare profesională pentru conducători auto – regim de taxi sau în regim de închiriere. 240,00
din care T.V.A. 38,32
2. Viză taxi sau în regim de închiriere. 240,00
din care T.V.A. 38,32