Conducători vehicule

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE - STB SA
ORGANIZEAZĂ CURSURI ÎN VEDEREA OBŢINERII ATESTATELOR PROFESIONALE

CURS ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT MARFĂ (CPC)
PERMIS CONDUCERE: (C1, C1E, C, CE) obţinut înainte de 09.09.2009

DURATĂ CURS: • 35 ore (5 zile x 7ore/zi)
COST CURS: 325 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie CI/BI
• Copie permis de conducere

CURS ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT MARFĂ (CPI)
PERMIS CONDUCERE: (C1, C1E, C, CE) obţinut după data de 09.09.2009

DURATĂ CURS: • 35 ore (5 zile x 7ore/zi)
• 5 ore instruire practică
COST CURS: 655 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie CI/BI
• Copie permis de conducere

CURS ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT PERSOANE (CPC)
PERMIS CONDUCERE: (D1, D1E, D, DE) obţinut înainte de 09.09.2008

DURATĂ CURS: • 35 ore (5 zile x 7ore/zi)
COST CURS: 325 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie CI/BI
• Copie permis de conducere

CURS ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT PERSOANE (CPI)
PERMIS CONDUCERE: (D1, D1E, D, DE) obţinut după data de 09.09.2008

DURATĂ CURS: • 35 ore (5 zile x 7ore/zi)
• 5 ore instruire practică
COST CURS: 655 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie CI/BI
• Copie permis de conducere

CURS ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT MARFĂ + PERSOANE (CPC)
PERMIS CONDUCERE: (C1, C1E, C, CE) obţinut înainte de 09.09.2009
PERMIS CONDUCERE: (D1, D1E, D, DE) obţinut înainte de 09.09.2008

DURATĂ CURS: • 35 ore (5 zile x 7ore/zi)
• 5 ore instruire practică
COST CURS: 655 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie CI/BI
• Copie permis de conducere

CURS ATESTAT CONDUCĂTOR TAXI

DURATĂ CURS: • 35 ore (5 zile x 7ore/zi)
COST CURS: 215 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Vârsta minimă 21 ani
• Copia permisului de conducere(persoana să posede PC categoria B valabil cu o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil cu o vechime de cel puţin 2 ani)
• Cazier judiciar
• Copia cărţii de muncă, dacă există
• Copia actului de identitate
• Dovada că este apt medical şi psihologic pentru transportul de persoane
• Cazier auto(Poliţia Rutieră Udrişte - se eliberează în 7 zile) din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul şi nu a produs accidente rutiere grave soldate cu victime omeneşti sau importante pagube materiale
• Dovada absolvirii unei forme de învăţământ obligatoriu

Vă aşteptăm la

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE - STB SA
B-DUL THEODOR PALLADY NR. 64, SECTOR 3
BUCUREŞTI - cod postal 032266
TELEFON / FAX: 021.345.17.50
e-mail: formare.profesionala@stbsa.ro

SIGURANŢĂ, ÎNCREDERE, PROFESIONALISM!