Prof. legislație/instructori

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE - STB SA
ORGANIZEAZĂ CURSURI ÎN VEDEREA OBŢINERII ATESTATELOR PROFESIONALECursuri de pregătire profesională în vederea obținerii/reânnoirii atestatului de legislație rutiera sau instructor auto:

Nr. crt. Denumire curs Tarif (lei) (inclusiv T.V.A.)
1. Curs de atestare profesională pentru profesor de legislaţie rutieră 720,00
din care T.V.A. 114,96
2. Curs de reatestare profesională pentru profesor de legislaţie rutieră 240,00
din care T.V.A. 38,32
3. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto categorie ”B” 1.026,40
din care T.V.A. 163,88
4. Curs de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră+instructor de conducere auto categoria ”B” 1.026,40
din care T.V.A. 163,88
5. Curs de perfecţionare profesională în vederea reânnoirii atestatului de instructor auto categoria ”B” sau ”C”sau ”D”sau ”Tb”sau ”Tv” 240,00
din care T.V.A. 38,32
6. Curs de perfecţionare profesională în vederea reânnoirii atestatului de instructor auto categoria”B”, ”C”, ”D”, ”Tb”, ”Tv” 240,00
din care T.V.A. 38,32
7. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto în vederea obţinerii unei categorii suplimentare ”D” 318,72
din care T.V.A. 50,89
8. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto în vederea obţinerii unei categorii suplimentare ”Tb” 360,00
din care T.V.A. 57,48
9. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto în vederea obţinerii unei categorii suplimentare ”Tv” 410,00
din care T.V.A. 65,46