Conducători vehicule

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE - STB SA
ORGANIZEAZĂ CURSURI ÎN VEDEREA OBŢINERII ATESTATELOR PROFESIONALE

CURS ATESTAT INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO

DURATĂ CURS: • 90 ore instruire teoretică (15 zile x 6 ore /zi)
• 30 ore instruire practică
COST CURS: 600 lei

CURS REATESTAT (REINNOIRE) INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO

DURATĂ CURS: • 30 ore (5 zile x 6 ore/zi)
COST CURS: 310 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie BI/CI;
• Copie Permis conducere auto
• Actul de studii copie legalizată
• Aviz medical și psihologic, în original, cu mențiunea "apt" pentru instructor auto in termenul de valabilitate
• Cazier auto (Poliţia Rutieră Udrişte- se eliberează în 7 zile)
(1) Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B şi BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru celelalte categorii
(2) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (1) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi în perioada de cel puţin 2 ani
• Sudii: absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto
• Vârsta minimă 25 de ani
• Permis de conducere, minim 5 ani
• Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
• Să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani
• Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia

CURS ATESTAT/REATESTAT PROFESORI LEGISLATIE RUTIERA

DURATĂ CURS: • 90 ore (15 zile x 6 ore/zi) / 30 ore (5 zile x 6 ore)
COST CURS: 600 lei / 310 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie BI/CI;
• Copie Permis conducere
• Actul de studii, în copie legalizată;
• Cazier auto, în original, (Poliţia Rutieră Udrişte - se eliberează în 7 zile)
• Cazier judiciar, în original
• Aviz medical şi psihologic, în original, cu mențiunea "apt" pentru profesor de legislaţie rutieră în termenul de valabilitate
• Studii superioare ştiinţe juridice sau tehnice
• Vârsta minimă 25 de ani;
• Permis de conducere cel puţin categoria B cu o vechime de minim 5 ani
• Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
• Să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani
• Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia

CURS ATESTAT PROFESORI LEGISLATIE RUTIERA + INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO

DURATĂ CURS: • 90 ore ( 15 zile x 6 ore/zi)
COST CURS: 710 lei

CURS REATESTAT PROFESORI LEGISLATIE RUTIERA + INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO

DURATĂ CURS: • 60 ore (10 zile x 6 ore/zi)
COST CURS: 710 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie BI/CI;
• Copie Permis conducere
• Actul de studii, în copie legalizată
• Cazier auto, în original, (Poliţia Rutieră Udrişte - se eliberează în 7 zile)
• Cazier judiciar, în original
• Aviz medical şi psihologic, în original, cu menţiunea "apt" pentru profesor de legislaţie rutiera şi/sau instructor auto în termenul de valabilitate
• Vezi condiţiile de la atestat prof.leg.rut./instr.cond. auto

CURS ATESTAT INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO CATEGORII SUPLIMENTARE
(C1, C, CE, D1, D, DE)


DURATĂ CURS: • 20 ore instruire teoretică (4 zile x 5 ore/zi)
COST CURS: 280 lei
CONDIŢII ÎNSCRIERE: • Copie BI/CI
• Copie Permis conducere
• Actul de studii, în copie legalizată
• Cazier auto, în original (Poliţia Rutieră Udrişte - se eliberează în 7 zile)
• Cazier judiciar, în original
1) Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B şi BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru celelalte categorii
(2) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (1) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi în perioada de cel puţin 2 ani
• Sudii: absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto
• Vârsta minimă 25 de ani
• Permis de conducere minim 5 ani
• Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
• Să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani
• Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia

Vă aşteptăm la

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE - STB SA
B-DUL THEODOR PALLADY NR. 64, SECTOR 3
BUCUREŞTI - cod postal 032266
TELEFON / FAX: 021.345.17.50
e-mail: formare.profesionala@stbsa.ro

SIGURANŢĂ, ÎNCREDERE, PROFESIONALISM!