Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[38]   RATB organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistenţi medicali generalişti
Joi, 06 Mai 2010

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
ORGANIZEAZA

In data de 20.05.2010, ora 9.00 la sediul Centrului de Sănătate în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea a două posturi de asistenţi medicali generalişti

-1 POST-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-SPITAL-COMPARTIMENT STERILIZARE

-1 POST-ASISTENT MEDICAL-AMBULATORIU SPECIALITATE-CABINET MEDICINA INTERNA

Condiţii de înscriere la concurs:

-Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau ,
-Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalente de specialitate - Medicina generală sau,
-Absolvenţi ai şcolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997 - Medicina generală;

-Certificat de membru OAMGMAMR, vizat la zi ;
Pentru postul vacant din Spital - Compartiment Sterilizare sunt necesare în plus adeverinţă de absolvire grad principal şi curs de sterilizare-dezinfecţie

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

-Act identitate - original şi copie;
-Carnet de muncă - copie ;
-Diplomele de studii şi acte care atestă efectuarea unor specializări - original şi copie;
-Certificat membru OAMGMAMR vizat la zi - original şi copie;
-C.V. privind activitatea desfăşurată;
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare .

Inscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Personal Salarizare, până la data de 18.05.2010 .

Tematica, bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/307.44.09 sau 021/307.44.24 .

[37]   Liniile 19, 23 si 27 vor reveni pe traseele de bază
Joi, 29 Aprilie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din intersecţia Bd. Camil Ressu/Str. Dristorului, începând cu data de 01.05.2010, liniile de transport public din zona vor reveni pe traseele de bază, astfel:

Linia 19 va reveni pe traseul de bază între 'Sura Mare' şi 'Complex RATB Titan', pe următorul traseu:
Calea Serban Vodă, Bd. Gh. Sincai, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918 şi Bd. Th. Pallady.

Linia 23 va reveni pe traseul iniţial, între 'Depoul Alexandria' şi 'Faur Poarta 4', pe următorul traseu:
Calea Rahovei, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Str. Nerva Traian, Bd.Octavian Goga, Cal. Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918.

Linia 27 va reveni pe traseul de bază între 'Piaţa Unirii' şi 'Complex RATB Titan', pe următorul traseu:
Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Str. Nerva Traian, Bd.Octavian Goga, Cal. Dudeşti, pe Bd. Camil Ressu.

Liniile navetă 619, 623 şi 28 se desfiinţează.

[36]   Liniile 16, 36 si 616 vor reveni pe traseele de baza
Joi, 29 Aprilie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din zona terminalului 'Bd. Lacul Tei', începând cu data de 01.05.2010 liniile de transport public din zona vor reveni pe traseele de bază, astfel:

Linia 16 va reveni pe traseul de bază între 'Platforma Industrială Pipera' şi 'Piaţa Sf. Gheorghe', pe următorul traseu:
Bd. Dimitrie Pompei, Sos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor şi Str. Cavafii Vechi.

Linia 36 se reînfiinţează, şi va funcţiona între 'Republica' şi 'Platforma Industrială Pipera' pe următorul traseu:
Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Sos. Colentina, Str. Reînvierii, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Str. Petricani, Bd. Dimitrie Pompei.

Linia navetă 616 va funcţiona pe traseul anterior, între 'Lacul Tei' şi 'Piaţa Sf. Vineri', pe următorul traseu:
Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor şi Str. Sf. Vineri.

[35]   Statia 'Luică' se reamplaseaza
Vineri, 23 Aprilie 2010

In vederea descongestionării traficului din intersecţia Luică/sos. Giurgiului, începând cu data de 23.04.2010, staţia 'Luică', situată pe str. Luica, sens Berceni, se reamplasează pe Sos. Giurgiului, pentru autobuzele liniilor 102 şi 116, respectiv pe Str. Anghel Alexandru pentru cele ale liniei 220.

[34]   Se reînfiinţează linia 607
Joi, 22 Aprilie 2010

Ca urmare a numeroaselor solicitări sosite pe adresa regiei din partea călătorilor, începând cu data de 23.04.2010, se reînfiinţează linia 607, care va funcţiona între 'Piaţa Operei' şi 'Semănătoarea', pe următorul traseu:

Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Vasile Milea, Str. Economu Cezărescu, Str. Alexandru Borneanu, Splaiul Independenţei, Sos. Virtuţii, Sos. Ciurel, Str. G-ral Popovat,

cu intoarcere prin Sos. Virtuţii, Splaiul Independenţei, Str. Stoicescu Atanase Economu, Str. Mioriţa, Str. Economu Cezărescu, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari.

[33]   Autobuzele liniilor 448, 450 şi 451 vor efectua opriri şi în staţiile 'Pasaj CFR Otopeni'.
Miercuri, 21 Aprilie 2010

Incepand cu data de 22.04.2010, autobuzele liniilor 448, 450 şi 451 vor efectua opriri şi în staţiile 'Pasaj CFR Otopeni', situate în ambele sensuri pe Sos. Bucureşti-Ploieşti.

[32]   Autobuzele liniei 182 vor circula modificat
Marţi, 20 Aprilie 2010

In vederea asigurării unei legături prin transbordare la 'Banu Manta' cu Gara de Nord, începând cu data de 21.04.2010, autobuzele liniei 182 vor circula pe un traseu modificat, pe sensul spre Gara de Nord, de la intersectia Str. Maltopol/Sos. Nicolae Titulescu, prin Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Al. Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Piata Gării de Nord. Celălalt sens nu se modifică.

[18]   In ziua de 17.04.2010, traseul liniilor 19 şi 23 va fi modificat
Sâmbătă, 17 Aprilie 2010

In vederea remedierii unei avarii la reţeaua de canalizare de pe Calea Dudeşti, în ziua de 17.04.2010 începand cu ora 00.00 liniile de transport din zonă vor funcţiona pe trasee modificate astfel:
- linia 19 va funcţiona între 'Sura Mare' şi intersecţia Calea Vitan/ Sos. Mihai Bravu apoi pe Sos. Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, Sos. Olteniţei, până la 'Romprim';
- linia 23 va funcţiona între 'Depoul Alexandria' şi Depoul Dudeşti pe Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti.

[17]   Din data de 17.04.2010 încep lucrări la calea de rulare din terminalul 'Zeţari' iar linia 23 va funcţiona modificat
Joi, 15 Aprilie 2010

In vederea executării unor lucrări la calea de rulare a tramvaielor din terminalul 'Zeţari', începând cu data de 17.04.2010, liniile de transport public din zonă vor fi modificate, astfel:
Linia 23 va funcţiona între terminalul 'Depoul Alexandria' şi intersecţia Cal. Dudeşti/Sos. Mihai Bravu, pe următorul traseu:
Cal. Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudeşti,
cu intoarcere prin Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Cal. Rahovei.
Linia 8 se suspendă.
Transportul călătorilor va fi asigurat de linia navetă de autobuze 608, care va funcţiona între 'C.F.R. Progresul' şi 'Piaţa Chirigiu' pe urmatorul traseu:
Sos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, Prelungirea Ferentarilor, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei,
cu întoarcere prin Str. Odoarei, Str. Năsăud, Sos. Progresului, Cal. Rahovei, apoi traseul de ducere.

[16]   Linia naveta 607 se desfiinţează începând cu data de 15.04.2010
Joi, 15 Aprilie 2010

Ca urmare a creării condiţiilor de circulaţie pe Splaiul Independenţei şi reînfiinţării liniei 601, începând cu data de 15.04.2010, linia naveta 607 se desfiinţează.

« Previous 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 Next » All