Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 104 105 106 107 108 109 110 » Next All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[21]   DOSAR NR. 1857/4/2009 - SENTINTA CIVILA NR. 2990 - pârâtului ROGOBETE VALENTIN CATALIN
Joi, 28 Ianuarie 2010

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI-R.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, împotriva pârâtului ROGOBETE VALENTIN CATALIN, cu ultimul domiciliu cunoscut situat în Bucureşti, Str. Turnu Magurele nr. 19, bl. S1, sc. 3, ap. 480, sector 4, citat şi prin afişare la uşa instanţei şi prin publicarea citaţiei într-un cotidian de largă circulaţie.
Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 2584,91 de lei despăgubiri civile şi la plata dobânzii legale, de la data introducerii acţiunii (24.02.2009) şi până la plata efectivă. Obligă pârâtul la plata sumei de 32,5 lei reprezentand cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 24.04.2009.

[1]   Linia 16 va reveni pe traseul de bază, de la 'Platforma Industrială Pipera' până la 'Piaţa Sf. Gheorghe'
Vineri, 22 Ianuarie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Str. Viitorului şi Str. Vasile Lascăr, începând cu data de 23.01.2010, linia 16 va reveni pe traseul de bază, de la 'Platforma Industrială Pipera':
pe Bd. Dimitrie Pompei, Sos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Calea Moşilor, până la 'Piaţa Sf. Gheorghe'.

[30]   Comunicat pentru pensionari
Joi, 19 Noiembrie 2009

In conformitate cu Hotărârea nr. 139/2006 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Bucureşti, indiferent de cuantumul pensiei, beneficiază de gratuităţi 100% pe mijloacele de transport în comun ce aparţin de RATB.

[29]   RATB RENUNTA LA TITLURILE DE CALATORIE PE SUPORT DE HARTIE
Joi, 19 Noiembrie 2009

In anul 2007 a început implementarea Sistemului Automat de Taxare, prin care, cu acelaşi card, se poate călători atât cu RATB, cât şi cu metroul.
Prima prioritate a acestui sistem a fost înlocuirea abonamentelor (lunare) de tip carton cu aceste carduri ACTIV inteligente, valabile cel putin 4 ani ca durată de viaţă.
Azi, avem peste 800.000 de carduri care se folosesc în sistem.
In a doua etapă, se prevede eliminarea biletelor de hârtie şi înlocuirea lor, pentru călătorii ocazionali, cu aplicatia 'portofel electronic' de pe cardul ACTIV sau cu un card MULTIPLU, care se poate încărca cu 2-10 călătorii (pe linii urbane, preorăşeneşti, Expres) şi cu abonamente de o zi.
In acest sens, am început o campanie de pregătire a călătorilor în vederea acestei schimbări, atât prin centrele de vânzare bilete şi abonamente, cât şi prin pliante de informare, distribuite călătorilor.
In paralel, efectuăm un sondaj prin care dorim să aflam gradul de cunoaştere şi de folosire a aplicaţiei 'portofel electronic' în rândul călătorilor, pentru a putea găsi cele mai bune variante de eliminare a titlurilor de călătorie pe suport de hârtie.

[28]   Rezultatele acţiunilor comune RATB - DGJMB de control titluri de călătorie pe sem. I. 2009
Luni, 06 Iulie 2009

In baza Protocolului de cooperare încheiat între RATB şi Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, în vederea creării unui climat de ordine şi siguranţă în mijloacele de transport public şi a sancţionării abaterilor săvârşite, în primele 6 luni din acest an au avut loc 40 de acţiuni comune de verificare a modului cum se achită contravaloarea taxei de călătorie de către publicul călător. Acţiunile s-au desfăşurat în zonele Clabucet, Soseaua Chitila, Gara de Nord, Soseaua Salaj, Trafic Greu, Bulevardul Ghencea, Cartier Ferentari, Calea Vitan, Bulevardul Metalurgiei, Piaţa Rahova, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Nicolae Grigorescu, Republica, Soseaua Olteniţei, Soseaua Viilor.

Controlul s-a desfăşurat în 4710 vehicule şi au fost verificati 104.756 calatori. Au fost aplicate 7.217 sancţiuni, din care:
- 2566 suprataxe
- 4651 procese-verbale

De asemenea, pe baza raportarilor personalului RATB, cît şi a sesizărilor publicului călător, săptămânal, la interval de trei zile, se transmit informaţii către Directia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti; se menţine o legătură permanenta între Dispeceratul RATB şi Centrul Operaţional al unităţii de jandarmi, în vederea asigurării unui flux de informaţii în timp real, pentru dirijarea oportună şi eficientă a efectivelor, atunci când este necesar să intervină şi să ia măsurile corespunzătoare în cazuri de agresiune, vandalism, persoane în stare de ebrietate etc. Astfel, în cursul semestrului I, au fost comunicate 14 cazuri de agresiune (fizică sau verbală), 18 cazuri de vandalism şi 5 cazuri care vizau persoane în stare de ebrietate aflate în mijloacele de transport în comun. Cele două instituţii vor continua să intreprindă astfel de acţiuni, în scopul efectuării controalelor privind legalitatea utilizării serviciului de transport, prevenirea şi identificarea vinovaţilor în cazurile de vandalizare a vehiculelor şi de agresare a personalului regiei sau a călătorilor.

[27]   Modalitate modernă de plată a călătoriilor prin intermediul dispozitivelor bancare POS instalate la centrele de abonamente
Luni, 12 Ianuarie 2009

Pentru a veni în sprijinul călătorilor, RATB a introdus o modalitate modernă de plată a călătoriilor prin intermediul cardurilor bancare. Incepând cu data de 01.01.2009, călătorii au posibilitatea de a achita contravaloarea titlurilor de călătorie şi prin intermediul dispozitivelor bancare POS, instalate la toate cele 93 centre de abonamente din reţea.

Astfel, datorită facilităţilor permise de Sistemul Automat de Taxare implementat de RATB, în prezent încărcarea cardurilor Activ poate fi realizata atât prin achitarea cu numerar, cât şi electronic prin intermediul cardului bancar.

[26]   Facilitatile Sistemului Automat de Taxare
Luni, 12 Ianuarie 2009

Beneficiile aduse călătorilor şi facilitaţile create acestora de Sistemul Automat de Taxare implementat de RATB, au fost reconfirmate la începutul acestui an când s-a înregistrat o cerere sporită pentru procurarea titlurilor de călătorie şi reîncărcarea abonamentelor de diferite tipuri (numai în ziua de 06 ianuarie au fost încărcate peste 50.000 abonamente).

Astfel, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006 când funcţiona vechiul sistem, acum, prin intermediul SAT, timpul necesar încărcării/reîncărcării unui card s-a redus cu 50% faţă de timpul necesar eliberarii unui abonament pe suport de carton. Chiar dacă la centrele de abonamente s-a înregistrat o mare afluenţă de solicitări, timpul de aşteptare a fost scurt, procurarea sau reîncărcarea titlurilor de transport efectuandu-se operativ.

[25]   Modificarea procedurii de contestare a procesului verbal de contravenţie
Joi, 02 Octombrie 2008

Prin Decizia nr.953 din 19.12.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.53 din 23.01.2007, Curtea Constituţională a constatat ca prevederile art.32 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale.
In consecinţă, plangerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori R.A.T.B. se vor depune la judecatoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Relaţii la telefon 021.311.13.98 sau 021.336.56.50/int.117, 120, 121 între orele 07.00-20.00, de luni până sâmbătă.

[19]   Linii de autobuze adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi
Duminică, 27 Iulie 2008

104 (Stadionul National, Str. Vatra Luminoasa, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Str. Halelor, Bd. I. C. Bratianu, Splaiul Independentei, Pod Opera, Piata Operei)

105 (Piata Presei Libere, Str. Av. Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Brasov, Str. Raul Doamnei, Valea Oltului)

116 (Piata Sf. Vineri, Piata Unirii, Calea Serban Voda, Sos. Oltenitei, Bd. C. Brancoveanu, Str. Turnu Magurele, Sos. Giurgiului, Gara Progresul)

122 (Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Sos. Panduri, Str. Dr. Rainer, Bd.Eroilor, Str. Stirbei Voda, Str. C.A. Rosetti, Bd. N. Balcescu, Piata 21 Dec 1989)

123 (Gara de Nord, Str. Witting, Calea Plevnei, Str. C. Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta Unirii, Calea Vitan, C.E.T. Sud Vitan)

124 (P-ta Operei, Bd. Eroii Sanitari, Pod Eroilor, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Bd. L. Blaga, Calea Vitan-Barzesti, Fundatia AISTEDA)

126 (Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Bd. Gh. Magheru, Piata Romana)

131 (P-ta Romana, Bd. Magheru, Bd. Dacia, Calea Dorobanti, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Complex Comercial Baneasa)

133 (Str. Fluviului, Calea Plevnei, Str. M. Vulcanescu, Str. Garii de Nord, Calea Grivitei, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Splaiul Unirii, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului)

135 (C.F.R. Constanta, Str. Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, Calea Floreasca, Str. Polona, Bd. Dacia, Bd. Carol I, Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, CET Sud Vitan)

136 (C.E.T. Vest, Valea Cascadelor, Bd. I. Maniu, Sos. Pandurilor, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertatii, Bd. Natiunile Unite, Str. B. P. Hasdeu, Splaiul Independentei, Pod Izvor)

137 (Carrefour Militari, Sos. Buc-Pitesti, Bd. I. Maniu, Str. Moinesti, Bd. Timisoara, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Str. C.A. Rosetti, Bd. N. Balcescu, P-ta 21 Decembrie 1989)

168 (Piata Romana, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcanescu, Str. Dinicu Golescu, Str. Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Valea Argesului)

173 (Piata Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. Odoarei, Calea Rahovei, Str. Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Valea Argesului)

178 (MASTER S.A., Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Uverturii, Sos. Cringasi, Cal. Giulesti, Calea Plevnei, Str. Afluentului, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Str. Stirbei Voda, Str. Dem I. Dobrescu, Bd. Magheru, Piata Romana)

182 (Gara de Nord, Bd. Duca, Bd. Al. I. Cuza, Sos. N. Titulescu, Calea Dorobantilor, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Sos. Colentina, Institutul Oncologic)

205 (Biotera, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Kiseleff, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. I. Mihalache, Str. Buzesti, Str. Polizu, Calea Grivitei, Gara de Nord)

232 (Bd. Alex. Obregia, Str. Turnu Magurele, Sos. Berceni, Sos. Oltenitei, Sos. Viilor, Str. Dr. Istrate, Bd. Marasesti, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Bratianu, Str.Halelor, Piata Unirii)

268 (Valea Argesului, Drumul Taberei, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Str. C.A. Rosetti, Bd. N. Balcescu, Piata 21 Decembrie 1989)

300 (Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, Str. Lascar Catargiu, Bd. Ion Mihalache, Clabucet)

301 (Piata Romana, Calea Dorobantilor, Bd. Aviatorilor, Str. N. Caramfil, Bd. Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aleea Privighetorilor, Baneasa S.A.)

311 (FAUR -Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postavarului, Bd. N. Grigorescu, Str. Baba Novac, Sos. M. Bravu, Bd. Carol I, P-ta Rosetti)

312 (Bd. Al. Obregia, Str. Turnu Magurele, Str. E. Racovita, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C.Bratianu, Str. Halelor, Piata Unirii)

313 (Str. Turnu Magurele, Bd. Al. Obregia, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. Unirii, Bd. M. Voda, Piata Sf. Vineri)

323 (Str. Zetarilor, Calea Ferentari, Str. Toporasi, Sos. Giurgiului, Calea Serban Voda, Pod Timpuri Noi)

330 (Barajul Dunarii, Bd. Chisinau, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Calea Dorobantilor, Bd. Marasti, Piata Presei Libere)

331 (Damaroaia, Str. Natatiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Sos. Kiseleff, Bd. C. Prezan, Calea Dorobanti, Piata Lahovari, Str. G. Enescu, Piata Romana)

335 (Barajul Dunarii, Bd. Chisinau, Piata Iancului, Sos. M.Bravu, Calea Dorobanti, Sos. Kiseleff, Piata Presei Libere, D.N. 1, Bd. Aerogarii, Aeroport Baneasa)

336 (Complex Comercial, Bd. I. Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, Piata N. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti)

368 (Piata Romana, Bd. Dacia, M. Vulcanescu, Dinicu Golescu, Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Razoare, Drumul Sarii, Drumul Taberei, Str. Brasov, Platforma Valea Oltului)

381 (Piata Victoriei, Piata Romana, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Vacaresti, Str. Nitu Vasile, Str. Resita, P-ta Resita)

385 (Platf. Valea Oltului, Bd. Ghencea, 13 Septembrie, Str. Izvor, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Piata Sf. Vineri)

601 (Complex Regie, Splaiul Independentei, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti)

682 (Str. Baicului, Gara Obor, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina, Sos. Andronache, Str. Peris, Str. Escalei)

783 (Piata Unirii, Bd. N. Balcescu, Bd. Lascar Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. C. Prezan, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti/Ploiesti, Aeroport Otopeni)

[20]   Linii de troleibuze adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilitati
Duminică, 01 Iunie 2008

61 (Master S.A., Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Str. Dr. Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Regina Elisabeta, P-ta Rosetti)

62 (Lic.Ind.Transporturi, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Str. M. Vulcanescu, Gara de Nord)

66 (Spit. Fundeni, Str. Sportului, Sos. Colentina, Calea Mosilor, Bd. Carol, Bd. Regina Elisabeta, Str. Vasile Parvan)

69 (Valea Argesului, Drumul Taberei, Bd. Eroilor Sanitari, Bd. Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Str.Baicului)

70 (Bd. Basarabia, Str. Lucretiu Patrascanu, Str. Baba Novac, Str. Delea Noua, Str. Tepes Voda, Str. Popa Nan, Bd. Carol, Bd. Regina Elisabeta, Str. Vasile Parvan)

71 (Valea Argesului, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Bd. Vasile Milea, Sos. Cotroceni, Str. Mircea Vulcanescu, Gara de Nord)

79 (Bd. Basarabia, Str. Baba Novac, Str. Popa Nan, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Pta Romana, Bd. Lascar Catargiu, Str. Occidentului, Gara de Nord)

85 (Str. Baicului, Bd. Garii Obor, Bd. Ferdinand, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcanescu, Gara de Nord)

86 (Stadionul National, Str. Matei Voievod, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Piata Romana, Str. Occidentului, Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Cartier Pajura)

90 (Stadionul National, Str. Matei Voievod, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta, Bd. Eroii Sanitari, Str. Carol Davila, Drumul Taberei, Valea Ialomitei)

91 (Valea Ialomitei, Drumul Taberei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti)

92 (Barajul Dunarii, Str. L. Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Dristor, Selea Noua, Str. Delea Veche, Str. Popa Nan, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan)

93 (Valea Ialomitei, Drumul Taberei, Bd. G-ral V. Milea, Sos. Cotroceni, Str. M. Vulcanescu, Gara de Nord)

96 (Dep. Alexandria, Sos. Antiaeriana, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independentei, Str. M. Vulcanescu, Gara de Nord)

« Previous 1 ... 104 105 106 107 108 109 110 » Next All