Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[8]   Incepând din data de 06.03.2010, liniile 20 şi 635 vor fi modificate
Vineri, 05 Martie 2010

In scopul realizării lucrărilor de lărgire a străzii şi de modernizare a structurii drumului şi a căii de rulare a tramvaielor, începand cu data de 06.03.2010, ora 9:00, se închide circulaţia pe Str. Berzei, pe tronsonul cuprins între Calea Plevnei si Str. Cobalcescu.
Din această cauză, liniile de transport public din zona Str. Berzei, vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:
Linia 20 de tramvaie va funcţiona pe traseul de baza între Laromet şi intersecţia Str. Buzesti/Bd. A.I.Cuza, apoi prin Bd. A.I. Cuza, Bd. I. Gh. Duca, Gara de Nord, cu întoarcere prin Cal.Grivitei, Str. Buzeşti apoi traseul de ducere.
Linia navetă de autobuze 635 va funcţiona pe traseul actual între Ghencea şi Gara de Nord, apoi pe un traseu modificat prin Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Str. Polizu, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Stirbei Vodă, Cal. Plevnei, cu întoarcere prin Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Cobalcescu, Str. Berzei, Str. Buzeşti, apoi traseul de ducere.

[7]   Incepând cu data de 06.03.2010, liniile 19, 27 şi 23 vor fi deviate
Joi, 04 Martie 2010

In vederea executarii unor lucrări de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor din intersecţia Bd. Camil Ressu/ Str.Dristorului, începând cu data de 06.03.2010, liniile de transport public din zonă vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:
Linia 19 va funcţiona între terminalul 'Sura Mare' şi intersecţia Sos. Mihai Bravu/ Cal.Dudeşti, pe următorul traseu:
Piaţa Eroii Revoluţei, Cal.Serban Vodă, Bd. Gh. Sincai, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, cu întoarcere prin Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh. Sincai, Cal. Serban Voda, Piaţa Eroii Revoluţiei, Sura Mare,
Linia 23 va funcţiona între terminalul 'Sura Mare' şi intersecţia Cal. Dudesti/Sos. Mihai Bravu pe urmatorul traseu:
Sos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţari, Calea Ferentari, Cal. Rahovei, Bd. George Coşbuc, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudeşti, cu întoarcere prin Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. George Coşbuc, Cal. Rahovei, Calea Ferentari, Str. Zeţari, Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului.
Linia 27 va funcţiona pe Bd. Th. Pallady, numai între Complex RATB Titan şi Piaţa Titan.
Pentru asigurarea capacităţii necesare de transport, se înfiinţează următoarele linii navetă:
Linia navetă de autobuze 619, care va funcţiona între 'FAUR Poarta 4' si Str. Nerva Traian, pe traseul:
Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudeşti Bd. Octavian Goga, cu întoarcere prin Str. Nerva Traian, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Dudeşti, apoi traseul de ducere.
Linia naveta de autobuze 623, care va funcţiona între 'FAUR Poarta 4' şi Str. Nerva Traian, pe traseul:
Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudeşti Bd. Octavian Goga, cu întoarcere prin Str. Nerva Traian, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Dudeşti, apoi traseul de ducere.
De asemenea, se înfiinţează linia 28 de tramvaie, între Depoul Dudeşti si Piaţa Unirii, pe urmatorul traseu:
Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria.

[6]   Incepând cu data de 05.03.2010 linia 143 va circula pe un traseu modificat
Miercuri, 03 Martie 2010

Pentru facilitarea întoarcerii autobuzelor in terminalul 'Baicului', începand cu data de 05.03.2010, linia 143 va funcţiona pe traseul actual între 'Bucur Obor' şi intersecţia Str. Baicului/Bd. Gării Obor apoi pe un traseu modificat pe Str. Baicului, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor.

[5]   Se infiinteaza linia 223
Miercuri, 03 Martie 2010

Ca urmare a numeroaselor solicitări sosite pe adresa regiei din partea locuitorilor Complexului Confort City, începând cu data de 06.03.2010, se infiinţează linia de autobuze 223, care va funcţiona între CET Sud Vitan şi Soseaua de Centură, pe urmatorul traseu:
Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), cu întoarcere pe Splaiul Unirii (malul stâng), Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Energeticienilor.

[4]   Autobuzele liniilor 139,141 şi 323 vor întoarce în incinta Autobazei Ferentari
Marţi, 02 Martie 2010

Pentru facilitarea lucrărilor la calea de rulare pentru tramvaie din bucla de întoarcere a tramvaielor “Zeţari”, începând cu data de 03.03.2010, liniile 139, 141 şi 323 vor funcţiona pe un traseu modificat de la intersecţia Prelungirea Ferentari/Str. Toma Constantin, apoi în ambele sensuri prin Str. Toma Constantin, Str. Iacob Andrei, până în incinta autobazei Ferentari.

[3]   Staţia de tramvaie Pridvorului va fi reamplasată în zona de acces a Complexului Mall Sun Plaza
Marţi, 23 Februarie 2010

Ca urmare a avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, începând cu data de 24.02.2010, staţiile de tramvaie “Pridvorului” (linia 34), situate pe Calea Văcăreşti, vor fi reamplasate în zona de acces a Complexului Comercial Mall Sun Plaza.

[31]   RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE
Vineri, 12 Februarie 2010

1. Numărul total de solicitări de informaţii de inters public : 23.244

2. Domenii de interes:
-informaţii referitoare la organizarea reţelei de transport: modificări trasee, înfiinţarea de noi linii, modificarea amplasării staţiilor, modificări programe de circulaţie etc.
-informaţii cu privire la utilizarea anumitor trasee ;
-informaţii privind obligaţiile de serviciu ale personalului aflat în contact direct cu publicul călător: conducatori auto, controlori bilete, casieri;
-informaţii privind programul de circulaţie; frecvenţa de succedare a vehiculelor, orarul de plecare de la cap linie;
-informaţii privind oferta tarifară şi procurarea cardurile de călătorie;
-informaţii generale privind derularea proiectelor de modernizare finanţate;
-informaţii despre achiziţiile mijloacelor de transport;
-informaţii despre proiectele de viitor şi bugetul alocat;

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 23.244

4. Numărul de solicitări respinse : 0

5. Numărul de solicitări adresate:
-poştă : 48
-pe suport electronic: 857
-telefonic : 22.339

6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 23.137
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 107
8. Numărul de reclamaţii administrative : 0
9. Numărul de plângeri în instanţă : 0

[2]   Se înfiinţează staţia de autobuze 'Complex Comercial Plevnei' (linii 133, 178, 635)
Vineri, 12 Februarie 2010

Urmare avizului Comisiei de Circulaţie, începând cu data de 15.02.2010, se înfiinţează staţia de autobuze 'Complex Comercial Plevnei' (linii 133, 178, 635), situată pe str. Fluviului, sens Sos. Orhideelor, la cca.50 m înaintea intersecţiei cu artera Calea Plevnei.

[21]   DOSAR NR. 1857/4/2009 - SENTINTA CIVILA NR. 2990 - pârâtului ROGOBETE VALENTIN CATALIN
Joi, 28 Ianuarie 2010

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI-R.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, împotriva pârâtului ROGOBETE VALENTIN CATALIN, cu ultimul domiciliu cunoscut situat în Bucureşti, Str. Turnu Magurele nr. 19, bl. S1, sc. 3, ap. 480, sector 4, citat şi prin afişare la uşa instanţei şi prin publicarea citaţiei într-un cotidian de largă circulaţie.
Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 2584,91 de lei despăgubiri civile şi la plata dobânzii legale, de la data introducerii acţiunii (24.02.2009) şi până la plata efectivă. Obligă pârâtul la plata sumei de 32,5 lei reprezentand cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 24.04.2009.

[1]   Linia 16 va reveni pe traseul de bază, de la 'Platforma Industrială Pipera' până la 'Piaţa Sf. Gheorghe'
Vineri, 22 Ianuarie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Str. Viitorului şi Str. Vasile Lascăr, începând cu data de 23.01.2010, linia 16 va reveni pe traseul de bază, de la 'Platforma Industrială Pipera':
pe Bd. Dimitrie Pompei, Sos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Calea Moşilor, până la 'Piaţa Sf. Gheorghe'.

« Previous 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 Next » All