Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[35]   Statia 'Luică' se reamplaseaza
Vineri, 23 Aprilie 2010

In vederea descongestionării traficului din intersecţia Luică/sos. Giurgiului, începând cu data de 23.04.2010, staţia 'Luică', situată pe str. Luica, sens Berceni, se reamplasează pe Sos. Giurgiului, pentru autobuzele liniilor 102 şi 116, respectiv pe Str. Anghel Alexandru pentru cele ale liniei 220.

[34]   Se reînfiinţează linia 607
Joi, 22 Aprilie 2010

Ca urmare a numeroaselor solicitări sosite pe adresa regiei din partea călătorilor, începând cu data de 23.04.2010, se reînfiinţează linia 607, care va funcţiona între 'Piaţa Operei' şi 'Semănătoarea', pe următorul traseu:

Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Vasile Milea, Str. Economu Cezărescu, Str. Alexandru Borneanu, Splaiul Independenţei, Sos. Virtuţii, Sos. Ciurel, Str. G-ral Popovat,

cu intoarcere prin Sos. Virtuţii, Splaiul Independenţei, Str. Stoicescu Atanase Economu, Str. Mioriţa, Str. Economu Cezărescu, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari.

[33]   Autobuzele liniilor 448, 450 şi 451 vor efectua opriri şi în staţiile 'Pasaj CFR Otopeni'.
Miercuri, 21 Aprilie 2010

Incepand cu data de 22.04.2010, autobuzele liniilor 448, 450 şi 451 vor efectua opriri şi în staţiile 'Pasaj CFR Otopeni', situate în ambele sensuri pe Sos. Bucureşti-Ploieşti.

[32]   Autobuzele liniei 182 vor circula modificat
Marţi, 20 Aprilie 2010

In vederea asigurării unei legături prin transbordare la 'Banu Manta' cu Gara de Nord, începând cu data de 21.04.2010, autobuzele liniei 182 vor circula pe un traseu modificat, pe sensul spre Gara de Nord, de la intersectia Str. Maltopol/Sos. Nicolae Titulescu, prin Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Al. Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Piata Gării de Nord. Celălalt sens nu se modifică.

[18]   In ziua de 17.04.2010, traseul liniilor 19 şi 23 va fi modificat
Sâmbătă, 17 Aprilie 2010

In vederea remedierii unei avarii la reţeaua de canalizare de pe Calea Dudeşti, în ziua de 17.04.2010 începand cu ora 00.00 liniile de transport din zonă vor funcţiona pe trasee modificate astfel:
- linia 19 va funcţiona între 'Sura Mare' şi intersecţia Calea Vitan/ Sos. Mihai Bravu apoi pe Sos. Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, Sos. Olteniţei, până la 'Romprim';
- linia 23 va funcţiona între 'Depoul Alexandria' şi Depoul Dudeşti pe Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti.

[16]   Linia naveta 607 se desfiinţează începând cu data de 15.04.2010
Joi, 15 Aprilie 2010

Ca urmare a creării condiţiilor de circulaţie pe Splaiul Independenţei şi reînfiinţării liniei 601, începând cu data de 15.04.2010, linia naveta 607 se desfiinţează.

[17]   Din data de 17.04.2010 încep lucrări la calea de rulare din terminalul 'Zeţari' iar linia 23 va funcţiona modificat
Joi, 15 Aprilie 2010

In vederea executării unor lucrări la calea de rulare a tramvaielor din terminalul 'Zeţari', începând cu data de 17.04.2010, liniile de transport public din zonă vor fi modificate, astfel:
Linia 23 va funcţiona între terminalul 'Depoul Alexandria' şi intersecţia Cal. Dudeşti/Sos. Mihai Bravu, pe următorul traseu:
Cal. Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudeşti,
cu intoarcere prin Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Cal. Rahovei.
Linia 8 se suspendă.
Transportul călătorilor va fi asigurat de linia navetă de autobuze 608, care va funcţiona între 'C.F.R. Progresul' şi 'Piaţa Chirigiu' pe urmatorul traseu:
Sos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, Prelungirea Ferentarilor, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei,
cu întoarcere prin Str. Odoarei, Str. Năsăud, Sos. Progresului, Cal. Rahovei, apoi traseul de ducere.

[15]   Se reînfiinţează staţia de autobuză 'Pasaj CFR Otopeni'
Miercuri, 14 Aprilie 2010

Urmare hotărârii comisiei organizate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, începând cu data de 15.04.2010, se vor lua următoarele măsuri:
- se reînfiinţeazp staţiile de autobuze 'Pasaj CFR Otopeni' (linii 149, 304, 447, 449, 476, 783), situate pe Sos. Bucureşti-Ploieşti (DN1), în ambele sensuri, în alveolele de pe vechile amplasamente;
- staţia de autobuze 'Sos. Bucureşti-Ploieşti 107' (linii 149, 304, 447, 448, 449, 450, 451, 476, 783) situată pe DN1, sens Otopeni se desfiinţează;
- staţia de autobuze 'Sos. Bucureşti-Ploieşti 107' situată pe DN1, sens Piaţa Presei va funcţiona numai pentru liniile 149 şi 304.

[24]   Citaţie - Palanita Dorel
Miercuri, 14 Aprilie 2010

Numitul Palanita Dorel, cu ultimul domiciliu cunoscut în str.prof.Moise Nicoară nr.36, bl.D2, ap.74, sect.3, Bucureşti, este citat pentru data de 7.05.2010, ora 8.30, completul 16 la Tribunalului Bucureşti- Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Bd.Unirii nr.37, sect.3, Bucureşti, în calitate de pârât în dosarul nr. 27262/3/2009 având ca obiect “pretentii”, în contradictoriu cu reclamanta Regia Autonoma de Transport Bucureşti.
In caz de neprezentare, cauza se va judeca în lipsă.

[14]   Linia de autobuze 102 va funcţiona pe traseul de bazş şi în zilele de duminică
Vineri, 09 Aprilie 2010

Incepând cu data de 11.04.2010, linia 102 va funcţiona pe traseul de bază şi în zilele de duminică. Cu aceeaşi dată linia 602 se desfiinţează.

« Previous 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 Next » All