Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 ... 106 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[207]   RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC IN ANUL 2011 in conformitate cu art 27 alin. 1 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
Joi, 26 Ianuarie 2012

1. Numărul total de solicitari de informaţii de inters public : 17872

2. Domenii de interes:

 • informaţii referitoare la organizarea reţelei de transport: modificări trasee, înfiinţarea de noi linii, modificarea amplasării staţiilor, modificări programe de circulaţie etc.
 • informaţii cu privire la utilizarea anumitor trasee;
 • informaţii privind obligaţiile de serviciu ale personalului aflat în contact direct cu publicul călător: conducători auto, controlori bilete, casieri;
 • informaţii privind programul de circulaţie; frecvenţa de succedare a vehiculelor, orarul de plecare de la cap linie;
 • informaţii privind oferta tarifară şi procurarea cardurile de călătorie;
 • informaţii generale privind derularea proiectelor de modernizare finanţate;
 • informaţii despre achiziţiile mijloacelor de transport;
 • informaţii despre proiectele de viitor şi bugetul alocat;

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 17872

4. Numărul de solicitări respinse : 0

5. Numărul de solicitări adresate :

 • poşta : 9
 • pe suport electronic: 1166
 • telefonic la nr. de telefon 9391 : 14675
 • telefonic la nr. de telefon relaţii publice: 1900
 • alte canale de intrare (OPC; Registratura etc): 122

6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 17752

7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 120

8. Numărul de reclamaţii administrative : 0

9. Numărul de plângeri în instanţă : 0[205]   Începând de sâmbătă, 21.01.2012, linia 102 va fi modificată
Vineri, 20 Ianuarie 2012

 

În vederea eficientizării şi îmbunătăţirii circulaţiei autobuzelor de pe linia 102, care în prezent are o lungime de 16,75 Km, începând de sâmbătă, 21.01.2012, acest traseu va fi modificat, prin utilizarea terminalului intermediar CET Sud Vitan, astfel:

 

Linia 102 va functiona între terminalele Cora Pantelimon şi CET Sud Vitan, pe Şos. Dudeşti – Pantelimion, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Şos. Vergului, Şos. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor si Bd. Energeticienilor.

 

Totodată, se înfiinţează linia 202 între terminalele CET Sud Vitan şi CFR Progresul, pe următorul traseu: Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Şos. Vitan Bârzeşti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică şi Şos. Giurgiului.

 

Intervalul de succedare între autobuzele de pe ambele linii va fi de 3 minute, iar abonamentele eliberate pe linia 102 vor fi valabile până la expirare şi pe linia 202. [204]   Începând de sâmbătă, 21.01.2012, liniile 221 şi N116 vor fi modificate
Vineri, 20 Ianuarie 2012

 

Ca urmare a extinderii lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei, accesul in statiile  de transport public de pe Str. Valea Ialomiţei va fi restricţionat. Din această cauză, începând de sâmbătă, 21.01.2012, linia 221 si linia de noapte N116 vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:

 

Linia 221 va funcţiona între terminalele ,,C.E.T. Vest Militari’’ şi ,,Ghencea’’, pe următorul traseu: Bd. Timişoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Braşov, Bd. Ghencea, cu întoarcere pe Bd. Ghencea, Str. Braşov, Drumul Taberei (ramura de sud), Str.Valea Argeşului, Str. Valea Oltului şi Bd.Timişoara.

 

Linia de noapte N116 va funcţiona pe traseul actual între Piaţa Unirii şi intersecţia Drumul Taberei/Str. Valea Ialomiţei, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Drumul Taberei, Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Bd. Timişoara apoi traseul actual.

 [203]   Modificări de trasee linii de noapte
Marţi, 10 Ianuarie 2012

În vederea eficientizării serviciului de transport public în Capitală, începând cu data de 12.01.2012, vor fi operate o serie de modificări asupra liniilor de noapte ale R.A.T.B., prin extinderea unor trasee şi adaptarea programelor de circulaţie în funcţie de cererea de transport. 

>>> Harta traseelor de noapte actualizată <<<<

Astfel, unele linii de noapte vor funcţiona pe trasee prelungite sau modificate, după cum urmează: 

Linia N101 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi intersecţia Şos. Colentina cu Str. Teiul Doamnei, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina până la terminalul „Pasaj Colentina”. 

Linia N102 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi Piaţa Iancului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon până la terminalul „Granitul”. 

Linia N103 va funcţiona pe un traseu prelungit de la cap linie „Faur Poarta 4”, pe Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Şos. Morarilor, Şos. Vergului, Şos. Pantelimon, până la terminalul „Granitul”. 

Linia N104 va funcţiona pe un traseu prelungit de la cap linie „Barajul Dunării”, pe Str. Liviu Rebreanu şi Bd. 1 Decembrie 1918, până la terminalul „Faur Poarta 4”. 

Linia N106 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi intersecţia Şos. Berceni cu Str. Ion Iriceanu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Ion Iriceanu până la intersecţia cu Şos. Olteniţei, urmând apoi traseul Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, până la terminalul “Bd. Alexandru Obregia”, cu întoarcere prin Str. Turnu Măgurele, Str. Ion Iriceanu, până la intersecţia cu Şos. Olteniţei, Str. Ion Iriceanu, Şos. Berceni şi apoi trasul actual. 

Linia N112 va funcţiona pe traseul actual, între „Piaţa Unirii” şi intersecţia Şos. Olteniţei cu Bd. Constantin Brâncoveanu, apoi pe Şos. Olteniţei, Piaţa Sudului, Str. Niţu Vasile, Str. Izvorul Rece, Str. Reşiţa, Piaţa Reşiţa, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, terminalul „Zeţarilor”. 

Linia N116 va funcţiona pe un traseu prelungit de la cap linie „Valea Ialomiţei”, pe Str. Valea Oltului, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, până la terminalul „Master”. 

Linia N117 va funcţiona pe un traseu prelungit, de la cap linie “Laromet”, pe Bd. Bucureştii Noi, până la terminalul “Ştrand Străuleşti”. 

Linia N119 va funcţiona, pe sensul de mers spre “C.F.R. Constanţa”, pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi intersecţia Calea Dorobanţilor cu Şos. Ştefan cel Mare, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Floreasca, Str. Fabrica de Glucoză, apoi traseul actual. Pe sensul spre “Piaţa Unirii”, din Bd. Aviatorilor linia va funcţiona pe Str. Mircea Eliade, Cal. Floreasca, Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Dorobanţilor, Bd. Dacia, Piaţa Romană, apoi traseul actual.

 Linia N120 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi Pod Eroilor, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei, Str. Petre Popovăt, Cal. Crângaşi, Bretea Pasaj Grant, Cal. Griviţei, Bretea Pasaj Grant, Cal. Crângaşi, Şos. Virtuţii, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, până la “Complex Comercial Apusului”, cu întoarcere prin Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, Şos. Virtuţii, Cal. Crângaşi, Bretea Pasaj Grant, Cal. Griviţei, Bretea Pasaj Grant, Cal. Crângaşi, Şos. Virtuţii, Splaiul Independenţei, până la Piaţa Unirii. 

Linia N121 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi intersecţia Cal. 13 Septembrie cu Şos. Progresului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prelungirea Ferentarilor, Zeţarilor, cu întoarcere pe Prelungirea Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Amurgului, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii. 

Linia N122 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi intersecţia Bd. Ghencea cu Str. Braşov, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Braşov, Bd. Timişoara, Str. Valea Oltului, până la terminalul “Valea Oltului”. 

Linia N123 va funcţiona pe traseul actual, între Piaţa Unirii şi “Lacul Tei”, pe traseul: Piaţa Unirii (Aleea II), Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascar, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Eugen Botez, Str. Gheorghe Bănciulescu, Cal. Floreasca, Str. Ceaikovschi, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, “Lacul Tei”, cu întoarcere pe Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. Ceaikovski, Cal. Floreasca, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii (Str. Halelor, Aleea III, Aleea II).[202]   Punct de vedere cu privire la accidentul din data de 06.01.2012
Luni, 09 Ianuarie 2012

 

Referitor la accidentul produs în data de 06.01.2012, în care au fost implicaţi domnul Mircea Lucescu şi un conducător de tramvai de pe linia 1, Regia Autonomă de Transport Bucureşti face următoarele precizări:

Conducătorul de tramvai implicat în accident a respectat normele de circulaţie preventivă şi a făcut tot posibilul pentru evitarea evenimentului.

Acesta a utilizat toate sistemele de frânare, cu care este dotat tramvaiul, frâna electrodinamică de serviciu, frâna electrohidraulică de oprire şi staţionare şi frâna electromagnetică cu patină, pentru situaţii deosebite, însă, spaţiul redus dintre tramvai şi autoturism nu a permis oprirea tramvaiului şi evitarea totală a evenimentului de circulaţie. 

Angajatul are o vechime de 19 ani în RATB şi în toată această perioadă nu a fost implicat în accidente rutiere din culpă proprie, fiind un bun profesionist. 

De asemenea, precizăm că întregul personal de bord RATB este supus controalelor medicale periodice la cabinetele de medicina muncii, conform legislaţiei în vigoare. 

Aşteptăm concluziile anchetei organelor de cercetare, abilitate să stabilească adevărul în acest caz şi dorim să-i transmitem pe această cale domnului Mircea Lucescu urările noastre de însănătoşire grabnică. 

“Am făcut tot posibilul pentru evitarea accidentului. Am avut o reacţie cât se poate de rapidă şi am acţionat toate sistemele de frânare de care dispune tramvaiul. Dacă era un conducător mai puţin experimentat în locul meu, nu reacţiona atât de prompt”, declară vatmanul implicat în eveniment.[201]   Modificari de trasee in Dr. Taberei
Joi, 05 Ianuarie 2012

Ca urmare a extinderii lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei,  începând cu data de 07.01.2012, se va restricţiona traficul rutier pe Str. Valea Ialomiţei. Din această cauză, Regia Autonomă de Transport Bucureşti va modifica traseele liniilor de transport public din zonă, astfel:

 

 Liniile 90 şi 93 vor funcţiona pe traseele actuale între terminalele „Stadionul Naţional Arena”, respectiv „Gara de Nord” şi intersecţia Drumul Taberei/Str. Sibiu, apoi pe un traseu modificat prin Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei, Str. Valea Argeşului, până la terminalul ,,Valea Argeşului’’.

 

Linia 91 va funcţiona între Piaţa Rosetti şi Depoul Alexandria, pe următorul traseu: Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. M. Kogălniceanu, Piata Operei, Bd. Eroii Sanitari, Şos. Cotroceni, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Dr. Sării, Şos. Antiaeriană şi Şos. Alexandria.

 

Linia 71 se suspendă, iar pentru preluarea călătorilor în zona Drumul Taberei, se înfiinţează linia navetă de autobuze 668. Autobuzele vor circula între terminalul „Valea Oltului” şi ,,Orizont’’, pe următoarele artere:  Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (ramura de Nord), cu întoarcere pe Drumul Taberei, Str. Valea Argeşului şi Str. Valea Oltului.

 

Linia 268 va funcţiona pe traseul actual între „Universitate” şi terminalul ,,Valea Argeşului’’, apoi pe un traseu prelungit până la terminalul ,,Valea Oltului’’, prin  Str. Valea Argeşului şi           Str. Valea Oltului.

 

De la aceeaşi dată, linia 96 de troleibuze revine în terminalul ,,Depoul Alexandria’’ şi va funcţiona pe următorul traseu: Gara de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Şos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Vasile Milea, Drumul Taberei, Drumul Sării, Str. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, cu întoarcere prin  Şos. Alexandriei,  Drumul Sării,  Str. Lt. N. Găină, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Şos. Cotroceni, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcanescu, Str. Baldovin Parcalabul şi Str. Gării de Nord.

 

Menţionăm că, liniile amintite vor fi monitorizate permanent, iar în functie de dinamica cererii de transport se vor realiza modificări în structura parcului circulant.[200]   Programul mijloacelor de transport pentru noaptea de Revelion
Vineri, 30 Decembrie 2011

Cu ocazia manifestărilor cultural-artistice dedicate „Revelionului 2012", desfăşurate în Piaţa George Enescu în perioada 31.12.2011, ora 20:00 - 01.01.2012, ora 02:00 şi în Piaţa Constituţiei în perioada 31.12.2011, ora 22:00 - 01.01.2012, ora 06:00, Brigada de Poliţie Rutieră va restricţiona traficul rutier pe Cal. Victoriei (între Piata Victoriei si Str. Ion Câmpineanu), pe Str. Ştirbei Vodă (între Str. Luterană şi Cal. Victoriei), Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Str. Dem Dobrescu, Str. C.A. Rosetti, precum şi pe Bd. Unirii (între Bd. I. C. Brătianu şi Bd. Libertăţii), Bd. Libertăţii (între Bd. Naţiunile Unite şi Calea 13 Septembrie).

 

Din această cauză, Regia Autonomă de Transport Bucureşti va reorganiza traseele de autobuze din zonele menţionate, astfel:

 

Linia 122 va funcţiona pe sensul spre P-ţa Victoriei pe un traseu modificat de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Str. Luterană/Str. I. Câmpineanu prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, P-ţa Romană, Bd. Lascar Catargiu, apoi traseul de bază.

Liniile 126, 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe sensul spre P-ţa Romană pe un traseu modificat de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Str. Luterană/Str. I. Câmpineanu prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, P-ţa Lahovari, Str. George Enescu, cu întoarcere prin Bd. Magheru, Bd. Dacia, Str. M. Vulcănescu, apoi traseele de bază.

Liniile 137, 138 şi 268 vor funcţiona pe sensul spre P-ţa 21 Decembrie 1989 pe un traseu modificat de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Str. Luterană/Str. I. Câmpineanu prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, P-ţa Romană, Bd. Magheru, Bd. N. Bălcescu, P-ţa 21 Decembrie 1989, apoi traseele de bază.

Linia 178 va funcţiona de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Str. Luterană/Str. I. Câmpineanu pe un traseu prelungit la P-ţa Romană, prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, P-ţa Lahovari, Str. George Enescu, cu întoarcere prin Bd. Magheru, Bd. Dacia, Str. M. Vulcănescu, apoi traseul de bază.

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază între ,,Clăbucet’’ şi  P-ţa Romană apoi modificat pe Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, P-ţa Lahovari, Str. George Enescu, cu întoarcere prin Bd. Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, apoi traseul actual.

Linia 361 va funcţiona pe traseul actual între ,,Piaţa Presei’’ şi intersecţia Piaţa Victoriei, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri prin Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gh. Magheru, Bd. N. Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, până la Piaţa Unirii.

 

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între ,,C.E.T. Vest Militari’’ şi intersecţia Cal. 13 Septembrie/Str. Izvor, apoi prin Str. Izvor, Str. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei, (malul drept), cu întoarcere la Podul Izvor prin Splaiul Independenţei (malul stâng) Str. B.P.Haşdeu, Str. Izvor, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor,  apoi traseul de ducere.

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între ,,Valea Oltului’’ şi intersecţia Str. Izvor/Bd. Naţiunile Unite/Str. B.P.Haşdeu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, apoi traseul actual.

Linia de noapte N121 va funcţiona pe traseul de baza între ,,Zeţari’’ şi Piaţa Arsenalului (intersecţia Cal. 13 Septembrie/Str. Izvor) apoi pe un traseu modificat, pe Str. Izvor, Str. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei, până la Piaţa Unirii.

 

Menţionăm că, în noaptea de Revelion vor funcţiona cele 23 linii de noapte (http://www.ratb.ro/v_noapte.php), precum şi liniile de tramvai 1 şi 41. Tramvaiele vor circula la intervale de 30 minute, iar autobuzele se vor succeda la intervale de 30 minute între orele 23.00-1.00, respectiv 5.00-6.00 şi la 60 de minute între orele 1.00-5.00.

De asemenea, în zilele de 01 şi 02 ianuarie 2012, mijloacele de transport vor circula după un program corespunzător unei zile de duminică.[199]   Programul mijloacelor de transport in perioada Sarbatorilor de iarna
Vineri, 23 Decembrie 2011

În perioada Sărbătorilor de iarnă, transportul public de suprafaţă gestionat de Regia Autonomă de Transport Bucureşti, va funcţiona astfel:

- în zilele de 25 şi 26 decembrie 2011, respectiv 1 şi 2 ianuarie 2012, mijloacele de transport vor circula după un program corespunzător unei zile de duminică;

- în zilele de 27, 28, 29 şi 30 decembrie 2011 se menţine în exploatare parcul corespunzător unei zile de lucru;

-  în data de 31decembrie 2011, vehiculele RATB vor circula conform programului unei zile de sâmbătă;

 

-  în noaptea de Revelion (31 decembrie 2011/01 ianuarie 2012), vor funcţiona cele 23 linii de noapte (http://www.ratb.ro/v_noapte.php), precum şi liniile de tramvai 1 şi 41. Tramvaiele vor circula la intervale de 30 minute, iar autobuzele se vor succeda la intervale de 30 minute între orele 23.00-1.00, respectiv 5.00-6.00 şi la 60 de minute între orele 1.00-5.00.

 

 [197]   Linia 682 va reveni pe traseul de baza
Miercuri, 23 Noiembrie 2011

Având în vedere finalizarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului de pe Str. Periş, începând cu data 24.11.2011, ora 6:00, linia 682 va reveni pe traseul de bază pe sensul spre ,,Cartier Andronache’’, de la intersecţia Str. Periş/Str. Ţesătoarelor, pe Str. Peris si Str. Cornişei. Celălalt sens nu se modifică.[194]   Domnul ing. Viorel Popescu este noul Director General al RATB
Joi, 10 Noiembrie 2011

Astăzi, 10.11.2011, la sediul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, a avut loc o şedinţă extraordinară la care au participat toţi membrii Consiliului de Administraţie.

 Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Revocarea Contractului de Mandat încheiat între RATB şi domnul Adrian Criţ;

2. Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţiei al RATB;

3. Încheierea noului Contract de Mandat cu noul Director General al RATB.

 

Precizăm că, toţi membrii Consiliului de Administraţie au votat în unanimitate revocarea Contracului de Mandat încheiat între RATB şi domnul Adrian Criţ, precum şi alegerea domnului inginer Viorel Popescu în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General al Regiei Autonome de Transport Bucureşti.

 

 « Previous 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 ... 106 Next » All