Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 1672/2012

din 15/11/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 26/11/2012

Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti


 

    Nr. 258/1.672

    Ministerul Administraţiei şi Internelor
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Ion Stoica,
secretar general
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru administraţie,
Radu Stroe

   
ANEXĂ

   
NORME

privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti