Documente din oficiu


  • actele normative;
  • programe și strategii;
  • rapoarte și studii;
  • formulare pentru solicitare și contestare, în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  • buget, situația plăților, situația drepturilor salariale, plan de achiziții, plan de investiții, centralizatorul contractelor de achiziție;
  • formulare-tip folosite de instituție în relația cu cetățenii.