Night Tracks


Bus lines Night Schedule

line from to route
N101 Piaţa Unirii Pasaj Colentina Bd.Carol I - Cal.Moşilor - Şos.Colentina - Str.Teiul Doamnei - Bd.Lacul Tei - Sos.Colentina
N102 Piaţa Unirii Granitul Bd.Carol I - Bd.Pache Protopopescu - Str.Vatra Luminoasă - Şos.Pantelimon
N103 Piaţa Unirii Granitul Bd.Unirii - Bd.Camil Ressu - Bd.Theodor Pallady - Bd.1 Decembrie - Bd.Basarabia - Str.Vergiliu.
N104 Piaţa Unirii FAUR Bd.Unirii - Bd.Decebal - Str.Dristorului - Str.Baba Novac - Bd.N.Grigorescu - Str.Liviu Rebreanu - Bd.1 Decembrie 1918
N105 Piaţa Unirii Turnu Măgurele Bd.Cantemir - Bd.Tineretului - Calea Văcăreşti - Str.Serg.Niţu Vasile - Bd.Alexandru Obregia.
N106 Piaţa Unirii Bd. Alexandru Obregia Piaţa Unirii (Aleea II) - Bd. Dimitrie Cantemir - Calea Serban Vodă - Piaţa Eroii Revolutiei - Sos.Oltenitei - Piaţa Sudului - Sos.Berceni - Str.Iriceanu - Str.Turnu Măgurele.
N107 Piaţa Unirii CFR Progresul Str.Dr.Istrate - Şos.Viilor - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Giurgiului.
N108 Piaţa Unirii Pasajul Colentina Bd.Carol I - Bd.Ferdinand - Bd.Gării Obor - Str.Baicului - Str.D.Slugeru - Str.Heliade între Vii - Str.Doamna Ghica - Şos.Colentina
N109 Piaţa Unirii Republica Cal.Călăraşilor - Bd.Basarabia.
N110 Piaţa Unirii Cartier 16 Februarie Piaţa Universităţii - Bd.Regina Elisabeta - Splaiul Independenţei - Str.Virtuţii - Şos.Ciurel - Bd.Constructorilor - Cal.Giuleşti.
N111 Piaţa Unirii Complex RATB Titan Bd.Unirii - Str.Lucian Blaga - Cal.Vitan - Str.Fizicienilor - Bd.Th.Pallady.
N112 Piaţa Unirii Zeţarilor Bd.Cantemir - Cal.Şerban Vodă - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Olteniţei - Str. Serg. Niţu Vasile - Str.Izvorul Rece - Str.Reşiţa - Str. Zeţarilor.
N113 Piaţa Unirii Bd. Fiscului Bd.I.C.Brătianu - Bd.I.C.Brătianu - Bd.Magheru - Cal.Dorobanţilor - Bd.Mărăşti - Piaţa Presei Libere - Sos.Bucureşti Ploieşti - Str.Elena Văcărescu - Bd.Ficusului
N114 Piaţa Unirii Depoul Alexandria Bd.Regina Maria - Cal.Rahovei - Şos.Alexandriei.
N115 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Splaiul Independenţei - Şos.Cotroceni - Bd.Iuliu Maniu - Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu.
N116 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Bd.Regina Elisabeta - Bd.M.Kogălniceanu - Bd.Eroilor - Drumul Taberei - Str.Valea Ialomiţei - Str.Valea Oltului - Bd.Timişoara - Str.Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu.
N117 Piaţa Unirii Strand Străuleşti Piaţa Romană - Bd.Dacia - Cal.Griviţei - Bd.Bucureştii Noi - Sos.Bucureşti-Târgovişte.
N118 Piaţa Unirii Mezeş Bd.Magheru - Bd.Lascăr Catargiu - Bd.Ion Mihalache - Calea Griviţei - Chitilei.
N119 Piaţa Unirii CFR Constanţa Bd.Magheru - Calea Floreasca - Str. Fabrica de Glucoză - Str. Barbu Văcărescu - Şos.Pipera.
N120 Piaţa Unirii Apusului Splaiul Independenţei - Sos.Virtuţii - Sos.Crângaşi - Sos.Virtuţii - Bd.Timişoara - Str.Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu - Str.Apusului.
N121 Piaţa Unirii Zeţarilor Cal.13 Septembrie - Str.Petre Ispirescu - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Calea Ferentarilor.
N122 Piaţa Unirii Valea Oltului Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei - Str.Haşdeu - Str.Izvor - Cal.13 Septembrie - Bd.Ghencea - Str.Braşov - Bd.Timişoara - Str.Valea Oltului.
N123 Piaţa Unirii Bd.Lacul Tei Bd.Coposu - Calea Moşilor - Str.Armand Călinescu - Str.Vasile Lascăr - Str.Alecu Russo - Str.Tunari - Calea Floreasca - Str.Barbu Văcărescu - Bd.Lacul Tei
N124 Dep.Alexandria Zeţari Sos.Alexandriei - Str.Antiaeriană - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Sos.Sălaj - Calea Ferentarilor.
N125 Complex STB Titan Republica Bd.Th Pallady - Sos.libertăţii - Str.Drumul Intre Tarlale - Str.Industriilor - Bd.Basarabia.

Please note:
 • Succession intervals of buses are:
  • between the hours 23.00 - 01.00 de   40 minutes
  • between the hours 01.00 - 03.00 de 120 minutes
  • between the hours 03.00 - 04.30 de   40 minutes
 • The subscription applies city-urban transport lines night.
 • Subscription released a line / two lines available urban transport and night lines have common route with this / these, but only the portions common route.
 • Card issuing and reload Center Union Express (located on Prince Street Bibescu 1, Unirii Square) is open between the hours of operation and 10:30 p.m. to 6:00.
We also inform:
 • Public access is performed only on the passenger door 1;
 • Travellers are required to validate the travel (subscription, electronic wallet);
 • Control of travel documents is performed by the drivers of vehicles;
 • Individuals who receive free public transport under the law in force, will travel documents issued under this.