LegislaţieHotărârea Guvernului nr.1391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice

INDICATOARE RUTIERE
O.U.G. 62 / 2006
Republicare Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice - modificată şi completată prin O.U.G. NR.63/2006
Publicată în Monitorul Oficialal României, partea I nr.729/20.09.2006
LEGE nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizată*)
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (actualizată până la data de 28 iunie 2007*), modificată prin O.U.G. nr. 109/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883/14.12.2011 Legea nr. 273 din 29/06/2006
privind finanţele publice locale 'Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006, modificată prin O.U.G. nr. 47/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635/06.09.2012
privind finanţele publice locale
Legea nr. 500/2002 a finantelor publice
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002
Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007
privind serviciile de transport public local Publicată în Monitorul Oficial Nr. 262 din 19 aprilie 2007, modificată prin Legea nr. 8/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din data 10.01.2012
H.C.G.M.B. nr. 156/2001
Normele privind desfăşurarea transportului în comun în mijloacele de transport ale Societatii de Transport Bucuresti STB SA şi modul de sancţionare a abaterilor săvârşite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

HCGMB 139/2006
privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36/2005, referitoare la acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de călători
OG 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, pusă în aplicare prin Ordinul nr. 101/2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 670 din 25.09.2012
Lege nr. 233/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date – pusă în aplicare de Ordinul nr. 2151/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 390 din 03.06.2011
OUG nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.
Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată prin Legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/30.05.2012 şi pusă în aplicare prin Instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 855 din data de 18.12.2012.
Ordonanţa nr. 21/2011
privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti- modificată prin O.U.G. nr. 26/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392 din data de 12.06.2012.
Ordonanţa nr 27/2011
privind transporturile rutiere- modificată prin O.U.G. nr. 11/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din data de 05.03.2013.
Ordinul 1672/2012
pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuze în zona metropolitană Bucureşti.
Ordonanţa nr 26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier- modificată prin Legea nr. 18/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din data de 11.01.2012.
Decizia nr. 1179/1990
Primăriei Municipiului Bucureşti de înfiinţare a Regiei Autonoome de Transport Bucureşti în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti
Ordinul nr.353/2007
MIRA privind normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.82/2007
Ordinul 272/2007
al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane
ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*)
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară(actualizată la data de 1 februarie 2016
Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale
LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006
serviciilor comunitare de utilităţi publice
ORDINUL nr. 980 din 30 noiembrie 2011
Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
HCGMB nr.267/2010

Regulamentul CE 1370/2007
al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători