RO EnglishEN

Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la STB SA un dosar care va conţine obligatoriu:

  1. Cerere pentru eliberare aviz - (nu este tipizată).
  2. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  3. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  4. Plan scara 1:2000 (nemicşorat), care să aibă aplicată stampila „Anexa la certificatul de urbanism” - un exemplar (copie).
  5. Planuri scara 1:500 (nemicsorate), care să aibă aplicată ştampila „Anexa la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).

Fără aceste documente nu se poate primi dosarul respectiv.

Solicitantul se prezintă cu dosarul respectiv la STB SA - Biroul Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Sos. Stefan cel Mare nr. 25-27, sectorul 2, unde se verifică dosarul şi se stabileşte taxa pentru eliberarea avizului. Biroul Avize Edilitare ataşează la dosar o adresă către Biroul Ordonanţare / Contabilitate în care se trece suma care reprezintă taxa pentru eliberarea avizului STB SA.

Solicitantul face formele de plată şi depune dosarul la Registratura STB SA care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1.

Pentru eliberarea avizului, solicitantul se prezintă la STB SA - Biroul Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Sos. Stefan cel Mare nr. 25-27, sectorul 2, unde trebuie să facă dovada că a achitat taxa stabilită pentru eliberarea avizului cu chitanţă sau ordin de plată şi factura.>

Informaţii suplimentare se pot solicita la Biroul Avize Edilitare din STB SA la telefon 021.318.34.44 – interior 3461.

Nr.Crt. DENUMIRE TARIF LEI (fără TVA)
Suprafaţa planului până la 0,3 mp Suprafaţa planului între 0,3-0,6 mp Suprafaţa planului peste 0,6 mp
1. Taxe pentru eliberare avize noi insoţite de planuri cu instalaţii STB SA 165 385 770
2. Taxe avize pentru reactualizări racorduri şi branşamente, însoţite de planuri cu instalaţii STB SA 110 220 330
3. Taxe pentru avize de orice tip însoţite de planuri fară instalaţii STB SA 82,50 110 -
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI ŞI VINERI
07:00 – 10:00      10:30 – 14:00
Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către STB SA (pdf)