RO EnglishEN

Contraventii

STB-SA desfășoară activitate de transport de călători în baza contractului încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (entitatea juridică, mandatată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de Consiliile Locale ale unităţilor administrative ale judeţului Ilfov să organizeze transportul public de călători în zona Bucureşti – Ilfov, prin elaborarea programului de transport în această zonă).

Reglementările referitoare la aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt prevăzute în Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov(Regulamentul_Serviciului_de_Transport.pdf):          

Călătorul are obligația să valideze titlul de călătorie, indiferent de tipul acestuia, la fiecare urcare într-un vehicul de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz), pe toată aria teritorială București – lfov.

La solicitarea reprezentanţilor corpului de control, călătorii sunt obligaţi să prezinte acestora titlurile de călătorie utilizate în acel moment.

Posesorii de abonamente nominale sau legitimaţii nominale sunt obligaţi să prezinte, la cererea acestora, actele de identitate.

Pentru călătoria fără titlu de transport valabil și validat, sau fără un alt document care să permită efectuarea călătoriei, contravenientul poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de transport la tarif special (suprataxa), fără a se mai încheia proces-verbal de contravenție.

În situația în care călătorul achită pe loc titlul de transport la tarif special, agentul de control eliberează cardul de suprataxă, completând datele inscripționate pe verso. Cardul de suprataxă permite finalizarea călătoriei în mijlocul de transport în care s-a constatat contravenția și nu permite efectuarea altor călătorii în alte mijloace de transport. Acest tip de card este un document cu regim special. În cazul în care se dorește factură fiscală, aceasta se eliberează la sediul din Calea Șerban Vodă nr. 164-168, sector 4, pe baza cardului de suprataxă și a actului de identitate.

Refuzul achitării pe loc a contravalorii titlului de călătorie la tarif special are drept consecință sancționarea contravențională a persoanei în cauză, prin întocmirea procesului-verbal de contravenție.

Conform art. 18 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.

Constituie contravenţie în domeniul Serviciului public de transport de persoane în regiunea BucureștiIlfov şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de lei, functie de gravitate, următoarele fapte:

Contravenţiile se sancționează după cum urmează:

ATENȚIE! Suprataxa se emite numai pentru contravențiile de la alin.2 litera a.

Potrivit prevederilor OG 2/2001, pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, amenda stabilită pentru fapta săvârșită se reduce la jumătate.

Plata amenzilor contravenționale se poate efectua la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților autorităţilor administraţiei publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului, ori de locul săvârşirii contravenţiei.

Respectarea unei ținute decente, formată din camașă de culoare deschisă și pantalon culoare închisă, reprezintă o măsură impusă de STB SA angajaților ce îndeplinesc funcția de controlor legitimații de călătorie.

În timpul programului de lucru (în funcție de anotimp), controlorii legitimațiilor de călătorie poartă veste de culoare albastră, cu sigla STB (pe față) şi cu inscripţia CONTROL (pe spate), sau tricouri tip polo, de culoare albastră, inscripționate cu aceleași însemne care se regăsesc și pe veste.

Bonul fiscal nu reprezintă titlu de transport.

Pe porțiunea de traseu comun a mai multor linii urbane de transport, abonamentul eliberat pentru una dintre ele se poate utiliza și pentru celelalte. Formula “Traseu comun” se referă la liniile urbane ale Societatii de Transport Bucuresti STB-SA care au, pe anumite porțiuni, traseu comun.

Abonamentele eliberate pentru liniile regionale, expres sau pentru liniile speciale au tarife diferite față de cele eliberate pentru liniile urbane, fiind distinct menționate în oferta tarifară. În consecință, un călător care are abonament valabil pe liniile urbane, nu poate justifica plata călătoriei pe porțiunea de traseu comun cu liniile regionale, Expres sau cu cele speciale.

Contravaloarea taxei de călătorie dedusă odată cu validarea Portofelului electronic, dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.

Cardurile de călătorie se vor folosi numai în condiţiile pentru care au fost eliberate.

Cardurile Activ nominale nu pot fi transmise altor persoane.

Prin Decizia nr.953 din 19.12.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.53 din 23.01.2007, Curtea Constituţională a constatat că prevederile art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale.

Plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție poate fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Model Proces Verbal de Contraventii