RO EnglishEN

Reduceri şi gratuităţi

Formular necesar acordării gratuității pentru pensionari.

Sunt scutite de plata taxelor de călătorie pe liniile urbane următoarele categorii de persoane:

Documentele care se solicită de către Direcţia Generala STB SA - Serviciul Administrativ si Logistic, în vederea eliberării/prelungirii valabilitatii cardurilor de călătorie atribuite beneficiarilor Legilor 189/2000, 118/1990 şi 341/2004 sunt următoarele:

 1. Pentru beneficiarii Legii 189/2000 - persoane persecutate din motive etnice dislocaţi/deportaţi (titular sau soţ supravieţuitor):
  • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.A.P.S. Bucureşti (original)
  • act de identitate (original si copie)
  • ultimul talon de pensie la această lege
 2. Pentru beneficiarii Legii 118/1990 - foşti deţinuţi politici (persoane persecutate din motive politice, titular sau soţ supravieţuitor):
  • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.P.A.S. (original)
  • actul de identitate (original şi copie)
  • ultimul talon de pensie la această lege
 3. Beneficiarii Legii 341/2004 vor avea certificatul de Revoluționar, în original și copie și actul de identitate în original si copie. Beneficiarii Legii 341/2004, care au predat Certificatul de Revolutionar original pentru preschimbare, vor avea copie certificat de Revolutionar, copie Proces-Verbal de predare certificat si actul de identitate in original
 4. beneficiarii HCGMB 33/2011, respectiv angajatii Primariei Municipiului Bucuresti si ai institutiilor subordonate PMB, circula in baza legitimatiei de serviciu

Pentru veteranii de război, eliberarea cardului de identitate se face prin reprezentantii ANVR ai fiecărui sector + ANVR Ilfov.

Termenul de valabilitate al cardului de călătorie este 1 an. Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.
Pentru categoriile de beneficiari de gratuitate care preschimbă vechea legitimaţie de călătorie în carduri de călătorie, se va preda, obligatoriu, vechea legitimaţie.

Notă: Gratuităţile acordate diferitelor categorii de călători nu sunt valabile şi pe liniile EXPRES de autobuze (de exemplu: 780, 781, 782, 783, 784), liniile preorășenești (regionale) și liniile speciale.

Documentele necesare pentru procurarea abonamentelor cu tarif redus sunt:

ELEVII ŞI STUDENŢII CURS DE ZI
Elevi

Studenţi si elevi ai scolilor posliceale


DONATORI ONORIFICI DE SÂNGE:

În temeiul Legii nr. 282/05.10.2005 Republicată şi a Hotărârii nr. 1364/04.10.2006, donatorii de sânge au dreptul la abonament cu reducere 50%pentru transportul în comun.

Eliberarea abonamentului se face în baza adeverinţei de donator şi a actului de identitate, în termen de 1 (una) lună calendaristică de la data donării, după cum urmează:

 

 

Atenţie! Reîncărcarea titlurilor de călătorie la tarif redus se realizează numai la Centrele de Emitere şi Reîncărcare Carduri.