RO EnglishEN
Linia de la până la pe traseul
N101 Pasaj Colentina Faur Sos.Colentina - Sos.Mihai Bravu - Bd.Ferdinand - Sos.Pantelimon - Bd.Pierre de Coubertain - Stadionul Naţional - Bd.Pierre de Coubertain - SDos.Pantelimon - Str.Gării Căţelu - Str. Industriilor - Bd. Basarabia - Bd.1 Decembrie 1918
N102 Piaţa Unirii Granitul Bd.Carol I - Bd.Pache Protopopescu - Str.Vatra Luminoasă - Şos.Pantelimon
N103 Complex STB SA Titan Zeţari bd.Th.Pallady - Bd.Camil Ressu - Cal.Dudeşti - Bd.O.Goga - Str.Nerva Traian - Cal.Văcăreşti - Sos.Olteniţei - Str.Ion Iriceanu, Str.Turnu Măgurele - Str.Luică - Piata Eroii revolutiei - Bd. Pieptănari - Calea Ferentarilor - Str.Zeţarilor.
N104 Piaţa Unirii FAUR Bd.Unirii - Bd.Decebal - Str.Dristorului - Str.Baba Novac - Bd.N.Grigorescu - Str.Liviu Rebreanu - Bd.1 Decembrie 1918
N105 Piaţa Unirii Turnu Măgurele Bd.Cantemir - Bd.Tineretului - Calea Văcăreşti - Str.Serg.Niţu Vasile - Bd.Alexandru Obregia.
N106 Piaţa Unirii Bd. Alexandru Obregia Piaţa Unirii (Aleea II) - Bd. Dimitrie Cantemir - Calea Serban Vodă - Piaţa Eroii Revolutiei - Sos.Oltenitei - Piaţa Sudului - Sos.Berceni - Str.Iriceanu - Str.Turnu Măgurele.
N107 Piaţa Unirii CFR Progresul Str.Dr.Istrate - Şos.Viilor - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Giurgiului.
N108 Piaţa Unirii Pasajul Colentina Bd.Carol I - Bd.Ferdinand - Bd.Gării Obor - Str.Baicului - Str.D.Slugeru - Str.Heliade între Vii - Str.Doamna Ghica - Şos.Colentina
N109 Piaţa Unirii Republica Cal.Călăraşilor - Bd.Basarabia.
N110 Piaţa Unirii Cartier 16 Februarie Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei - Bd.Timișoara - Str.Virtuţii - Bd.Constructorilor - Cal.Giuleşti.
N111 Piaţa Unirii Complex STB SA Titan Bd.Unirii - Str.Lucian Blaga - Cal.Vitan - Str.Fizicienilor - Bd.Th.Pallady.
N112 Piaţa Unirii Zeţarilor Bd.Cantemir - Cal.Şerban Vodă - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Olteniţei - Str. Serg. Niţu Vasile - Str.Izvorul Rece - Str.Reşiţa - Str. Zeţarilor.
N113 Complex STB SA Titan Bd.Ficusului Bd.Th.Pallady - Bd.Camil Ressu - Str.Râmnicu Sărat - Cal.Vitan - Cal.Dudeşti - Sos.Mihai Bravu - Str.Vatra Luminoasă - Bd.Pierre de Coubertain - Sos.Iancului - Bd.Pache Protopopescu - Bd.Carol I - Cal.Moşilor - Sos.Stefan cel Mare - Str. Barbu Văcărescu - Str.Eugen Botez - Str.Bănciulescu - Cal.Floreasca - Sos.Stefan cel Mare - Bd.Iancu de Hunedoara - Piaţa Victoriei - Bd.Ion Mihalache - Cal.Griviţei - Bulevardul Bucureştii Noi – Bulevardul Gloriei – Strada Coralilor – Şoseaua Străuleşti – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad – Bulevardul Aerogării – Bulevardul Ficusului.
N114 Piaţa Unirii Depoul Alexandria Bd.Regina Maria - Cal.Rahovei - Şos.Alexandriei.
N115 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Splaiul Independenţei - Şos.Cotroceni - Bd.Iuliu Maniu - Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu.
N116 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Bd.Regina Elisabeta - Bd.M.Kogălniceanu - Bd.Eroilor - Drumul Taberei - Str.Valea Ialomiţei - Str.Valea Oltului - Bd.Timişoara - Str.Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu.
N117 Piaţa Unirii Strand Străuleşti Piaţa Romană - Bd.Dacia - Cal.Griviţei - Bd.Bucureştii Noi - Sos.Bucureşti-Târgovişte.
N118 Mezeş Complex Comercial Apusului Sos.Chitilei - Cal.Griviţei - Piaţa Gării de Nord - Bd.Dinicu Golescu - Sos.Orhideelor - Cal.Giuleşti - Cart.16 Februarie - Cal.Giuleşti - Bd.Constructorilor - Sos.Virtuţii - Bd.Iuliu Maniu - Str.Dreptăţii - Bd.Uverturii - Str.Apusului.
N119 Piaţa Unirii CFR Constanţa Bd.Magheru - Calea Floreasca - Str. Fabrica de Glucoză - Str. Barbu Văcărescu - Şos.Pipera.
N120 Depoul Militari Turnu Măgurele Bd.Preciziei - Str.valea Cascadelor - Bd.Timişoara - Bd.Vasile Milea - Drumul taberei - Str.Lt.N.Găină - Drumul Sării - Cal.13 Septembrie - Str.Sebastian - Cal.Rahovei - Sos.Alexandria - Autobaza Alexandria - Sos.Alexandria - Cal.Rahovaei - Cal.Ferentari - Prel.Ferentarilor - intersecţia Prel.ferentarilor / Str.Zeţarilor - Prel.Ferentarilor - Str Toporaşi - Sos.Giurgiului - Drumul Găzarului - Str.Izvorul rece - Str.Niţu Vasile - Bd.Alexandru Obregia
N121 Piaţa Unirii Zeţarilor Cal.13 Septembrie - Str.Petre Ispirescu - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Calea Ferentarilor.
N122 Valea Oltului Zeţari Str.Valea Oltului - Prel.Ghencea - Bd.Ghencea - Str.Petre ispirescu - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Sos.Alexandria.
N123 CFR Constanţa Pasajul Otopeni Sos.Pipera - Str.Av.Serbănescu - Bd.Aerogării - Bd.Ficusului - Str.Elena Văcărescu - Sos.Pucureşti-Ploieşti - Bd.Aerogării - Bd.Ficusului - Str.Elena Văcărescu - Sos.Bucureşti-Ploieşti
N124 Dep.Alexandria Bd.Alexandru Obregia Sos.Alexandria - Str.Amurgului - Sos.Sălaj - Str.Bacău - Str.Humuleşti - Sos.Sălaj - Cal.Ferentari - Prel.Ferentarilor - Str,Zeţariilor - Str.Anghel Alexandru - Sos.Giurgiului - Str.Anghel Moldoveanu - Str.Tudor Gogiu - Str.Acţiunii - Str.Pogoanele - Str.Luică - Bd.Constantin Brâncoveanu - Sos.Olteniţei - Str.Niţu vasile - rondul din intersecţia Str.Niţu Vasile / Str.Emil Racoviţă - Str.Niţu Vasile - Sos.Olteniţei - Str.Ion Iriceanu - Str.Turnu Măgurele
N125 CFR Constanţa Granitul Sos.Pipera - Cal.Floreasca - Sos.Stefan cel Mare - Bd.Iancu de Hunedoara - Piaţa Victoriei - Bd.Iancu de Hunedoara - Sos.Stefan cel Mare - Cal.Floreasca - Str.Ceaikovski - Str.Barbu Văcărescu - Str.Fabrica de Glucoză - Str.Gara Herăstrău - Bd.Dimitrie Pompeiu - Str. Petricani - Bd.Lacul Tei - Str.Teiul Doamnei - Sos.Colentina - Str.Doamna Ghica - Str.Heliade între Vii - Str.Slugerului - Str.Baicului - Sos.Pantelimon - Bd.Pierre de Coubertin - Stadionul Naţional - Bd.Pierre de Coubertin - Sos.Pantelimon


   Vă mai informăm:

  • Autobuzele liniilor de noapte circula la un interval de succedare programat de minim 40 de minute
  • Abonamentul general urban STB SA este valabil şi pe liniile de noapte.
  • Abonamentul eliberat pe o linie/două linii STB SA este valabil şi pe liniile de noapte care au traseu comun cu aceasta/acestea, dar numai pe porţiunile de traseu comun.
  • Centrul de emitere şi reîncărcare carduri Unirii Express (amplasat pe strada Bibescu Vodă nr.1, lângă Hotel Horoscop) are program de funcţionare şi între orele 22:30 – 06:00.
  • Accesul publicului călător se realizează numai pe la uşa 1;
  • Călătorii au obligaţia să valideze titlul de călătorie (abonament; portofel electronic);
  • Controlul titlurilor de călătorie se efectuează de către conducatorii de vehicule;
  • Persoanele care beneficiază de gratuitate pentru transportul public conform prevederilor legale în vigoare, vor circula în baza documentelor eliberate în acest sens.