Petiții

Informare:

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificarile ulterioare).
Prin petiție se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi și instituţii publice (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Pentru a înregistra petiția dumneavoastră este necesar să completaţi corect câmpurile formularului de mai jos.
Mesajul dumneavoastră va fi expediat în mod automat, după completarea codului de verificare și apăsarea butonului “Trimite!”.
Vă rugăm să nu folosiţi diacritice.

Formular petiții

* câmp obligatoriu
* câmp obligatoriu
* câmp obligatoriu
* câmp obligatoriu
** câmp opțional, pentru eventuale informații suplimentare
* câmp obligatoriu
* câmp obligatoriu
* câmp obligatoriu
* câmp obligatoriu
** câmp opțional, pentru verificarea aspectelor semnalate
** câmp opțional, pentru verificarea aspectelor semnalate
* câmp obligatoriu

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Completaţi corect codul de verificare.

  


Notă

Pentru datele furnizate prin intermediul formularului de petiții vă asumați întreaga responsabilitate.
În cazul în care aceste date sunt greşite/ false, nu vă vom putea raspunde sau furniza informaţiile/ datele solicitate.
Dacă mesajul conţine cuvinte injurioase, acesta nu va fi luat în considerare și va fi clasat.