Гарантираме запазване поверителността на предоставената информация, която ще бъде използвана само в рамките на този проект
 
 

Проучване  RAIL4SEE

1 - Знаехте ли за съществуването на проекта RAIL4SEE?
    Да  Не  
    Ако „Да”, моля, посочете източника, от който сте научили:
    Интернет  Имейл  Медии  Публикации  Конференции/Работни срещи   Професионални контакти  Реклами и видеоклипове  Други  

2 - Колко често използвате местния обществен транспорт?
    Ежедневно  Понякога  

3 - Колко често използвате местната железница?
    Ежедневно  Понякога  

4 - Колко пъти използвате международни железопътни превози (през граница)?
    броя годишни пътувания: 

5 - Карате ли кола?
    Да, ежедневно  Да, понякога  Не  

6 - В София ли живеете?
    Да  Не     Ако отговорът е „Не” , моля, посочете разстоянието от Вашето населено място до София в километри  

7 - Как получавате необходимата информация за планиране на Вашето пътуването с местния обществен транспорт?
    От Интернет  От центрове за обслужване на клиенти  От информационни пунктове  Чрез смарт телефон  От листовки, карти, печатни материали  От други граждани  Друго  

8 - Как получавате необходимата информация за планиране на Вашето пътуване с регионалния или международния обществен железопътен транспорт?
    От Интернет  От центрове за обслужване на клиенти  От информационни пунктове  Чрез смарт телефон  От листовки, карти, печатни материали  От други граждани  Друго  

9 - Можете ли да намерите информация с едно-единствено търсене, когато планирате пътуването си?
    Да  Не  

10 - Можете ли да закупите в София един-единствен билет, който да важи за няколко транспортни мрежи?
    Да  Не  

11 - Как закупувате билетите за пътуване?
    От търговски пунктове на превозвача  По Интернет  По мобилен телефон – пряко плащане  От билетен автомат  От вестникарски павилиони – или друго място  

12 - Доволни ли сте от наличните възможности в Централна гара София за прехвърляне между влак и местния обществен транспорт, що се отнася до:
  1 - Получаването на информация за градския обществен транспортДа  Не  
  2 - Лесно снабдяване с билетДа  Не  
  3 - Цена на билет за градския обществен транспортДа  Не  
  4 - Пешеходни условия и разстоянияДа  Не  
  5 - Безопасност и сигурност в районаДа  Не  
  6 - Време за чакане на местните обществени транспортни средстваДа  Не  
  7 - Специални съоръжения за хора с уврежданияДа  Не  

13 - Доволни ли сте от качеството на железопътния транспорт, що се отнася до:
  1 - Предоставяната информация за планиране на пътуванетоДа  Не  
  2 - Комфорт във влаковетеДа  Не  
  3 - Разписание на влаковетеДа  Не  
  4 - Безопасност и сигурностДа  Не  
  5 - Цена на билетитеДа  Не  

14 - Моля да дадете следващите оценки поотделно, в двете колони, за всяка от следните мерки, които биха могли да се въведат в обществения транспорт във Вашия град и район, според важността им.
Дайте оценка 1 на най-важната мярка, оценка 2 на втората по важност мярка, и т.н. Дайте оценка 5 на най-маловажната мярка
меркиПревоз
градски обществен
Превоз
железопътен
Модернизация на информационната система за пътниците
Хармонизиране на разписанията между железопътния транспорт и градския обществен транспорт
Обединяване на билетните системи (използване на един билет за всички видове транспорт)
Увеличаване капацитета на превозните средства
Намаляване времето за чакане на спирки/в гари


15 - Демографски въпроси Вие сте:
    Жена   Мъж  

16 - В коя възрастова категория попадате?
    18 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 - 64  над 65  

17 - Моля, посочете сферата на Вашата професионална дейност:
    Администрация  Строителство  Търговия  Туризъм  Образование  Транспорт  Инженерство  Селско стопанство  Здравеопазване  Друго  

18 - В коя от тези категории е месечният Ви доход?
    Безработен  По-малко от 500 лева  Между 501 и 1000 лева  Между 1001 и 1500 лева  Повече от 1500 лева  

 
 
 2013 © Toate drepturile rezervate Regia Autonomă de Transport Bucureşti.