Vă asigurăm că vom păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor furnizate. Datele obţinute vor fi utilizate numai în cadrul proiectului menţionat.
 
 

Sondaj  RAIL4SEE

1 - Aţi aflat dinaintea completării acestui chestionar despre existenţa proiectului RAIL4SEE?
    Da  NU  
    daca raspunsul este DA specificati de unde ati aflat:
    Internet  Email  Media  Publicaţii  Conferinţe/workshop-uri  Reţea profesională  Clipuri publicitare  Altele  

2 - Cât de des utilizaţi transportul public local?
    Zilnic  Ocazional  

3 - Cât de des utilizaţi transportul feroviar regional?
    Zilnic  Ocazional  

4 - Cât de des utilizaţi transportul feroviar internaţional (treceţi graniţele) ?
    Număr călătorii anuale: 

5 - Conduceţi un autoturism ?
    Da, zilnic  Da, ocazional  Nu  

6 - Locuiţi în oraşul Bucureşti
    Da  Nu     dacă raspunsul este negativ, vă rugăm să precizaţi distanţa faţă de acest oraş în km  

7 - Din ce sursă vă luaţi informaţiile necesare planificării călătoriei cu mijloacele de transport public local ?
    Internet  Telefon - informaţii  Puncte de informare  Smartphone  Fluturaşi, hărţi, materiale tipărite  Alţi cetăţeni  Altele  

8 - Cum obţineţi informaţiile necesare planificării călătoriei în sistemul de transport feroviar regional sau internaţional ?
    Internet  Telefon - informaţii  Puncte de informare  Smartphone  Fluturaşi, hărţi, materiale tipărite  Alţi cetăţeni  Altele  

9 - Când vă planificaţi călătoria, aveţi posibilitatea utilizării unei singure surse de informare ?
    Da  Nu  

10 - Puteţi să vă procuraţi din oraşul Bucureşti un singur titlu de călătorie valabil în mai multe reţele de transport ?
    Da  Nu  

11 - Cum vă procuraţi titlurile de călătorie ?
    Din punctele de vânzare ale operatorului de transport  Prin internet  Cu telefonul mobil - plată directă  De la automate de vânzare a titlurilor de călătorie  De la chioşcurile de ziare sau altele  

12 - Sunteţi mulţumit de facilităţile oferite de Gara de Nord privind transferul între modul de transport feroviar şi modul de transport public local, privind :
  1 - Obţinerea informaţiilor privind transportul public localDa  Nu  
  2 - Uşurinţa procurării titlurilor de călătorieDa  Nu  
  3 - Preţul unui bilet de transport public localDa  Nu  
  4 - Condiţiile şi distanţele de parcurs pe josDa  Nu  
  5 - Siguranţa şi securitatea zoneiDa  Nu  
  6 - Timpul de aşteptare a vehiculelor de transport public localDa  Nu  
  7 - Facilităţi speciale pentru persoane cu dizabilităţiDa  Nu  

13 - Sunteţi mulţumit de calitatea serviciilor de transport feroviar privind:
  1 - Informaţiile oferite pentru planificarea călătorieiDa  Nu  
  2 - Confortul în trenuriDa  Nu  
  3 - Orarul trenurilorDa  Nu  
  4 - Siguranţă şi securitateDa  Nu  
  5 - Preţul biletelorDa  Nu  

14 - Vă rugăm să clasificaţi separat, în ambele coloane, fiecare dintre următoarele măsuri care pot fi aplicate în domeniul transportului public din oraşul sau regiunea dvs. conform importanţei pe care o acordaţi.
Atribuiţi rangul 1 celei mai importante măsuri, rangul 2 măsurii pe locul al doilea ca importanţă şi aşa mai departe. Atribuiţi rangul 5 celei mai puţin importante măsuri, în opinia dvs.
MăsuriTransport
public urban
Transport
feroviar
Modernizarea sistemelor de informare a călătorilor
Sincronizarea orarelor transportului feroviar cu cel public local
Integrarea sistemelor de tichetizare prin utilizarea unui singur titlu de călătorie pentru toate modurile de transport
Creşterea capacităţii vehiculelor de transport public local
Scurtarea timpului de aşteptare a vehiculelor de transport public local


15 - Sexul:
    Feminin  masculin  

16 - Cărei grupe de vârstă aparţineţi ?
    18 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 - 64  peste 65  

17 - Vă rugăm să precizaţi domeniul dvs. de activitate
    Administraţie  Construcţii  Comerţ  Turism  Educaţie  Transport  Inginerie  Agricultură  Sănătate  Altele  

18 - În care din următoarele categorii se înscriu veniturile dvs. lunare ?
    Şomer/fără venituri  sub 1000 LEI  între 1001 şi 3000 LEI  între 3001 şi 5000 LEI  peste 5001 LEI  

 
 
 2013 © Toate drepturile rezervate Regia Autonomă de Transport Bucureşti.