Prieskum je vykonávaný v rámci medzinárodného projektu RAIL4SEE a zachovávať dôvernosť informácií. Získané údaje budú použité výhradne v rámci tohto projektu
 
 

Prieskum medzinárodného projektu   RAIL4SEE

1 - Počuli ste už predtým o projekte RAIL4SEE?
    Áno  Nie  
    Ak áno, uveďte, prosím, zdroj:
    Internet  Email  Médiá  Publikácie  Konferencie/workshopy   Odborné kruhy  Publicita a videoklipy   Iné  

2 - Ako často používate mestskú hromadnú dopravu?
    Denne  Občas  

3 - Ako často používate regionálnu železničnú dopravu?
    Denne  Občas  

4 - Ako často používate medzinárodné železničné spojenia (prekročením hranice)?
    Uveďte, prosím, približný počet ciest za rok:: 

5 - Jazdíte autom?
    Áno, denne  Áno, občas  Nie  

6 - Bývate v Bratislave?
    Áno  Nie     Ak je Vaša odpoveď NIE, uveďte, prosím, vzdialenosť Vášho bydliska od Bratislavy v km:  

7 - Akým spôsobom získavate informácie pri plánovaní Vašich ciest MHD?
    Internet  Call Centrá  Informačné miesta  Smartfóny  Brožúrky, mapy, tlačené materiály  Od iných ľudí  Iným spôsobom   

8 - Akým spôsobom získavate informácie pri plánovaní Vašich ciest regionálnou a medzinárodnou železničnou dopravou?
    Internet  Call Centrá  Informačné miesta  Smartfóny  Brožúrky, mapy, tlačené materiály  Od iných ľudí  Iným spôsobom   

9 - Viete získať všetky informácie z jedného zdroja pri plánovaní Vašich ciest?
    Áno  Nie  

10 - Máte možnosť si v Bratislave zakúpiť jednorázový lístok platný pre rôzne druhy dopravy?
    Áno  Nie  

11 - Akým spôsobom nakupujete cestovné lístky?
    na predajných miestach dopravcu  cez Internet  prostredníctvom mobilného telefónu – priamej platby  cez automat  v novinových stánkoch alebo na iných miestach  

12 - Ste spokojný so službami na Bratislavskej hlavnej stanici a možnosťami prestupu medzi vlakmi a MHD?
  1 - dostupnosť informácií o MHD Áno  Nie  
  2 - dostupnosť cestovných lístkov Áno  Nie  
  3 - výška cestovného za MHDÁno  Nie  
  4 - stav chodníkov a vzdialenosti Áno  Nie  
  5 - bezpečnosť a ochrana v danej oblastiÁno  Nie  
  6 - dĺžka čakania na MHDÁno  Nie  
  7 - pomocné zariadenia pre zdravotne postihnutých Áno  Nie  

13 - Ste spokojný s kvalitou železničnej dopravy v nasledujúcich oblastiach?
  1 - informácie poskytnuté pre plánovanie cesty Áno  Nie  
  2 - pohodlie vo vlakochÁno  Nie  
  3 - cestovný poriadok vlakovÁno  Nie  
  4 - bezpečnosť a ochranaÁno  Nie  
  5 - výška cestovnéhoÁno  Nie  

14 - Prosíme ohodnoťte nezávisle pre každý stĺpec opatrenia, ktoré by ste uvítali v oblasti verejnej dopravy v Bratislave a okolí podľa vlastného uváženia.
Pre hodnotenie použite známky od 1 až 5 ako v škole, pričom 1 označuje najvyššiu dôležitosť opatrenia a naopak známka 5 znamená nízku dôležitosť opatrenia.
OpatreniaMestská hromadná
doprava
Železničná
doprava
Modernizácia informačných systémov pre cestujúcich
Zlepšenie nadväznosti cestovných poriadkov medzi železnicou a MHD
Integrácia cestovných lístkov (použitie jedného lístka pre všetky druhy dopravy)
Zvýšenie kapacity vozidiel
Zníženie čakania na zastávkach / staniciach


15 - Demografické otázky Ste:
    Žena  Muž  

16 - Uveďte, prosím, vekovú kategóriu:
    18 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 - 64  nad 65  

17 - Uveďte, prosím, oblasť Vašej profesie:
    Administratíva  Stavebníctvo  Obchod  Turizmus  Školstvo  Doprava  Projekcia  Poľnohospodárstvo  Zdravotníctvo  Iné  

18 - Ktorá z nasledovných kategórií najlepšie popisuje výšku Vášho mesačného dsiponibilného príjmu:
    Nezamestnaný  menej ako 300 Eur  medzi 301 a 500 Eur  medzi 501 a 800 Eur  viac ako 800 Eur  

 
 
 2013 © Toate drepturile rezervate Regia Autonomă de Transport Bucureşti.