Moramo zagotoviti, da bomo ohranili tajnost informacij. Pridobljeni podatki se bodo uporabljali v okviru tega projekta.
 
 

sondirnih  RAIL4SEE

1 - Ali ste pred anketo že slišali za projekt RAIL4SEE?
    Da  Ne  
    Če ste, prosimo, da navedete vir:
    Internet  Elektronska pošta  Mediji  Tiskovine  Dogodki in delavnice  Strokovno okolje  TV prispevki   Ostalo  

2 - Kako pogosto uporabljate javni prevoz?
    Dnevno  Občasno  

3 - Kako pogosto uporabljate regionalne železnice?
    Dnevno  Občasno  

4 - Kako pogosto potujete z mednarodnim vlakom (čez državno mejo)?
    Navedite število povratnih pot na leto:: 

5 - Ali vozite avto?
    Da, dnevno  Da, občasno  Ne  

6 - Ali stanujete v Ljubljani?
    Da  Ne     Če ste obkrožili ne, prosimo, da navedete oddaljenost vašega kraja od Ljubljane (v kilometrih).  

7 - Kako pridobite informacije, ki jih potrebujete za potovanje z lokalnim potniškim prometom?
    Internet  Klicni centri  Informacijske točke  Pametni mobitel (Smartphone)  Letaki, vozni redi, zemljevidi in ostale tiskovine  Od drugih potnikov  Ostalo  

8 - Kako pridobite informacije, ki jih potrebujete za potovanje z regionalnim ali mednarodnim železniškim prometom?
    Internet  Klicni centri  Informacijske točke  Pametni mobitel (Smartphone)  Letaki, vozni redi, zemljevidi in ostale tiskovine  Od drugih potnikov  Ostalo  

9 - Ali lahko na enem mestu dobite vse potrebne informacije za načrtovanje vaše poti?
    Da  Ne  

10 - Ali lahko v Ljubljani kupite vozovnico, ki je veljavna za več sistemov javnega prevoza?
    Da  Ne  

11 - Kje in kako kupujete vozovnice?
    Na prodajnih mestih operaterja   Preko interneta  Preko mobilnega telefona – direktno plačilo  Na avtomatu za prodajo vozovnic  V časopisnih kioskih, trafikah, drugo  

12 - Ali ste zadovoljni s storitvami Glavne železniške postaje Ljubljana pri prestopanju z vlaka na mestni potniški promet (LPP), glede:
  1 - Pridobivanja informacij o mestnem potniškem prometu.Da  Ne  
  2 - Enostavnostjo naročanja vozovnic.Da  Ne  
  3 - Cene vozovnice za mestni potniški prometDa  Ne  
  4 - Razdalj in pogojev za hojo. Da  Ne  
  5 - Varnosti in varovanja območja.Da  Ne  
  6 - Čakalne dobe za prevozna sredstva mestnega potniškega prometa.Da  Ne  
  7 - Urejenosti in dostopnosti za ljudi s posebnimi potrebami.Da  Ne  

13 - Ali ste zadovoljni s kakovostjo železniškega prometa glede:
  1 - Nudenja informacij za načrtovanje vašega potovanjaDa  Ne  
  2 - Udobnosti vlakovDa  Ne  
  3 - Voznih redov vlakovDa  Ne  
  4 - Varnosti in varovanjaDa  Ne  
  5 - Cene vozovnicDa  Ne  

14 - V spodnjih dveh stolpcih, s številkami od 1 do 5 razvrstite ukrepe za izboljšanje javnega potniškega prometa v vašem mestu in regiji glede na pomembnost, ki jo pripisujete posameznemu ukrepu.
Številko 1 pripišite tistemu ukrepu, ki je po vašem mnenju najpomembnejši, številko 2 drugemu najpomembnejšemu ukrepu, itd. Številka 5 naj predstavlja najmanj pomemben ukrep..
UkrepMestni potniški
promet
Železniški
promet
Modernizacija potniškega informacijskega sistema
Uskladitev voznih redov mestnega potniškega prometa in železnic
Enotna vozovnica (možnost uporabe ene vozovnice za vse sisteme javnega potniškega prometa)
Povečanje kapacitet vozil
Zmanjšanje čakalne dobe na postajališčih in postajah


15 - Demografska vprašanja Spol
    Ženska  Moški  

16 - V katero starostno skupino spadate?
    18 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 - 64  over 65  

17 - Navedite področje vašega delovanja:
    Administracija  Gradbeništvo  Trgovina  Turizem  Izobraževanje  Prevozništvo  Inženiring  Kmetijstvo  Zdravstvo  Ostalo  

18 - V katero skupino spadate, glede na vaš mesečni dohodek?
    Brezposeln/ brezposelna   Manj kot 600 evrov  Med 601 in 1000 evri  Med 1001 in 1500 evri  Več kot 1500 evrov  

 
 
 2013 © Toate drepturile rezervate Regia Autonomă de Transport Bucureşti.