STB SA - Societatea de Transport Bucuresti STB SA STB SA - Societatea de Transport Bucuresti STB SA
 
 

ZIUA TRANSPORTATORULUI


REGULAMENTUL de desfăşurare a manifestărilor sportive  prilejuite de “Ziua Transportatorului”  2017
DATE GENERALE, SCOP, ORGANIZARE, DESFĂŞURARE“Ziua Transportatorului” este o manifestare de amploare ce se desfăşoară în mod tradiţional, în luna iunie a fiecărui an, la Complexul Sportivă STB SA din strada Trapezului nr.4.

La această mare sarbătoare a sportului bucureştean sunt aşteptaţi salariaţii Societatii şi familiile acestora. De regulă sunt angrenate câteva mii de participanţi.

Şi în acest an se vor organiza întreceri la discipline sportive tradiţionale: fotbal, fotbal-tenis, tenis, tenis de masă, volei, arte marţiale, skandenberg, petanque, table, şah.

Pentru desfăşurarea acţiunilor sportiv-recreative prilejuite de “Ziua Transportatorului “2017, propunem următoarele:

a. Creearea unui “Comitet de organizare” care să fie format din:

Adrian Sorin Mihail - preşedinte de onoare;
Constantin Duchin - preşedinte;
Virgil Chiru - membru;
Vasile Pietrariu - membru;
Constantin Tobescu - membru;
Marius-Vasile Niță - membru;
Ștefan Mihăilă - membru;
Florica Nicula - membru;
Gabriel Bubacu - membru;
George Iancu - membru;
Florin Ioana - membru;
Gabriel Iordache - membru;
Roxana Niculae - membru.
Eugen Căploiu - membru.
Adrian Pascu - membru.
Virgiliu Gherase - membru.
Lizeta Vasilache - membru.
Ileana Stoica - membru.

b. Participarea

La competiţii pot participa salariaţii Societatii în funcţie de posibilităţi şi abilităţi, orice concurent putând opta la maxim două discipline sportive.

Pentru fiecare disciplină în parte se numeşte câte un responsabil, după cum urmează:

fotbal ● Gabriel Iordache;
fotbal-tenis ● Gabriel Iordache;
Skandenberg ● Florin Ioana;
table ● Gabriel Bubacu;
şah ● Eugen Căploiu;
tenis ● Roxana Niculae şi Gabriel Bubacu;
tenis de masă ● George Iancu;
petanque ● Ștefan Mihăilă şi Florica Nicula;
volei ● Ştefan Mihăilă;
arte marţiale ● Florin Ioana;

c. Cadrul organizatoric:

 • Accesul în Complex se va face pe baza legitimaţiilor R.A.T.B.
 • Întrecerile se vor desfăşura între orele 0900 – 1800 la Complexul Sportiv R.A.T.B. din strada Trapezului nr. 4, în ziua stabilită de Conducerea R.A.T.B. împreună cu sindicatele.
 • Înscrierile se vor face prin telefon sau la faţa locului,  înainte de începerea întrecerilor.
 • Se vor respecta regulamentele stabilite pentru fiecare sport în parte.
 • Se va face popularizarea în timp util pentru salariaţii R.A.T.B. prin discuţii cu sindicatele şi prin afişaj în unităţi.
 • Arbitrajele se vor face de către participanţii la întreceri şi acolo unde este cazul, de către arbitrii delegaţi.
 • Clasamentele vor fi centralizate de către membrii  Comisiei de Organizare pentru fiecare disciplină în parte.
 •  Pentru ocupanţii primelor 3 locuri se vor acorda diplome, medalii, cupe (fotbal) şi premii constând în materiale sportive sau bonuri valorice cadou.
 • Programele surpriză pentru copiii salariaţilor vor fi asigurate de către artişti profesionişti.
 • Asistenţa medicală va fi asigurată de către personalul Centrului de Sănătate R.A.T.B., salvarea  staţionând pe toată durata manifestărilor în incinta AS R.A.T.B.
 • Paza va fi asigurată de către Detaşamentul de Pază R.A.T.B. şi Circa 13 Poliţie.

Fotbal:

 • Va participa în concurs numai câte o reprezentativă din marile  unităţi.

Fotbal-Tenis:

 • Va participa câte o echipă din fiecare unitate R.A.T.B.
 • Echipele vor fi formate din 4 jucători, 3 titulari + o rezervă.
 • Dacă sunt mai multe echipe de la aceași unitate, se va juca eliminatoriu până la Ziua Transportatorului, prezentându-se o singură echipă.

Tenis de masă:

 • Întreceri de simplu,  în sistem eliminatoriu. În funcţie de numărul participanţilor se vor disputa 3 din 5 seturi mici (până la 11 puncte).
 • Înscrierile se vor face personal până la ora 9.30 în ziua competiţiei.

Tenis

 • Competiţia se va desfăşura la dublu în sistem eliminatoriu. În funcţie de numărul participanţilor se vor juca 2 din 3 seturi sau un set mare (9 game-uri). Înscrierile se vor face personal până la ora 9.30 în ziua competiţiei.

Arte marţiale:

 • Competiţia se va desfăşura la două categorii de vârstă(băieţi şi fete), la stilul Wushu Kung-Fu (Taolu).

  Volei:

 • Competiţia se va desfăşura în sistem eliminatoriu (echipe de fete).

Skandenberg:

 • Competiţia se va desfăşura la două categorii: open individual feminin si open individual masculin.

Table:

 • 5 din 9 linii,  în sistem eliminatoriu.
 •  Înscrierile se fac până la orele 10.00.

Şah:

 • Cel mai bun din 2 partide(şah rapid). În caz de egalitate, partida se decide în sistem “fulger”. Sistemul este eliminatoriu.
 • Înscrierile se fac până la orele 10.00.

Petanque:

 • Proba open, perechi mixt, 7 aruncări. Înscrierile se fac până în ora 10.00.

d. Sistemul de premiere

Pentru ocupanţii primelor 3 locuri se vor acorda diplome, medalii, cupe (fotbal) şi premii constând în materiale sportive sau bonuri valorice cadou.

Vor fi premiate primele 3 locuri de la fiecare disciplină în parte.

Se vor întocmi tabele cu sportivii fiecărei discipline (specificându-se locul de muncă şi numărul de serviciu) în care se va consemna natura premiilor ce vor fi acordate participanţilor contra semnătură.

Tabelele vor fi vizate de către un reprezentant al sindicatelor.

Participanţilor   la această sărbătoare a sportului R.A.T.B.-ist li se vor oferi gratuit mici şi bere.

Bonurile pentru bufet vor fi distribuite prin organizaţiile sindicale pentru membrii sindicalişti iar pentru nesindicalişti vor fi distribuite de către AS.

  e.Manifestări artistice

 • Animatori specializaţi pentru copii

Şef Complex Sportiv,
Marius-Vasile Niță

DESFĂŞURĂTORUL ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

Program de desfăşurare:  0800 - 1800

FOTBAL

0900 - 1500

Echipe de 6 jucători, 2 reprize de 20 minute fiecare

FOTBAL – TENIS

0900 - 1500

Echipe de 4 jucători

VOLEI

0900 - 1200

Echipe de 6 jucători

ŞAH

0900 - 1400

Individual, eliminatoriu, sistem de şah rapid

TABLE

0900 - 1400

Individual, sistem eliminatoriu

TENIS

0900 - 1500

-Meciuri de dublu, open;

TENIS DE MASĂ

0900 - 1200

Individual, eliminatoriu

PETANQUE

1000 - 1400

Perechi open

ARTE MARŢIALE

1000 - 1100

Individual

SKANDENBERG

1200 - 1500

Individual

SURPRIZE PENTRU COPIII SALARIAŢILOR

1100 - 1400

VIZITAREA MUZEULUI R.A.T.B.

1100 - 1600

  Notă:   Accesul este permis pe baza legitimaţiei R.A.T.B.

 La competiţii pot participa salariaţii Societatii în funcţie de posibilităţi şi abilităţi, orice concurent putând opta la maxim două discipline sportive.