Cerere tip de solicitare a informațiilor publice
* Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informatiile de interes public.
Doresc sa primesc o copie
a urmatoarelor documente:
Doresc ca informatiile solicitate
sa-mi fie furnizate în format electronic,
la urmatoarea adresa de e-mail (optional):
telefon:
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate
Nume Prenume solicitant:
Adresa solicitant:
Cod postal: