Gratuitati Pensionari

Formular (pdf)

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Având în vedere interesul Societății de Transport București de aplicare a proiectelor privind modernizarea serviciilor oferite clienților și de sporire a gradului de satisfacție a acestora față de transportul în comun, vă informăm că intenționăm să eliberăm carduri de călătorie tuturor utilizatorilor mijloacelor de transport în comun de suprafață, inclusiv categoriilor beneficiare de facilități cum sunt reducerile sau scutirile de la plata tarifelor aferente titlurilor de călătorie.

Întrucât dintre beneficiarii acestor facilități faceți parte și dumneavoastră, în calitate de pensionar, vă informăm că, pentru a evita deplasarea dvs. la ghișeele STB S.A., am ales o variantă comodă pe care vă rugăm să ne sprijiniți să o punem în aplicare. În acest sens, ați primit anexat un formular care va sta la baza demersurilor necesare emiterii și transmiterii către dumneavoastră a cardului de călătorie, personalizat.

Vă rugăm sa completați acest formular și să îl depuneți la oricare dintre unitățile de vânzare din rețeaua STB S.A., însoțit de copia talonului de pensie.

Informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul formularului vor fi transmise către Casa Națională de Pensii Publice spre verificare și validare. Ulterior validării, acestea vor fi procesate în scopul emiterii cardului de călătorie și a transmiterii lui către dvs., prin poştă, la adresa pe care o indicați.

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 839/12.12.2018, pensionarii care au împlinit vârsta de 63 de ani, în cazul femeilor, și 65 de ani, în cazul bărbaților, pot opta, tot prin completarea formularului anexat, pentru emiterea unui card de călătorie destinat călătoriilor cu însoțitor. Astfel, persoanele care însoțesc pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul București beneficiază de gratuitate pe durata călătoriei pe mijloacele de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Municipiului București.

Pentru fiecare călătorie efectuată împreună cu un însoțitor, pensionarii care dețin carduri destinate călătoriilor cu însoțitor sunt obligați să valideze și pentru însoțitor titlurile electronice de călătorie emise în acest scop.

Persoanele însoțitoare beneficiază de această facilitate numai pe durata călătoriilor în care însoțesc pensionarii deținători unor astfel de carduri.

 

De asemenea, suntem obligați să vă aducem la cunoștință următoarele:

SOCIETATEA  DE  TRANSPORT  BUCUREȘTI cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, operator de date cu caracter personal, prin intermediul Serviciului Vânzare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele şi prenumele, datele din actele de stare civilă, CNP, seria şi numărul actului de identitate, numărul dosarului de pensie, prin mijloacele automatizate/ manuale, destinate eliberării abonamentelor/ cardurilor de călătorie nominale (tip Activ) persoanelor fizice.

La ridicarea cardului de călătorie şi la încărcarea/reîncărcarea acestuia cu abonamente, sunteţi obligat să furnizaţi datele solicitate şi să depuneţi (dacă este cazul) copii ale documentelor care stau la baza dovedirii dreptului la transport gratuit, prelucrarea acestora fiind necesară pentru eliberarea abonamentelor/cardurilor de călătorie nominale (tip Activ) persoanelor fizice.       

Refuzul dumneavoastră determină neeliberarea abonamentelor/cardurilor de călătorie nominale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana fizica) și Casei Naționale de Pensii Publice sau Caselor de Pensii teritoriale, în cazul pensionarilor. Conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă sau e-mail, datată şi semnată la STB S.A.

De  asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele  dumneavoastră nu vor fi transferate.

În atenția pensionarilor cu domiciliul în București:

Pentru depunerea documentelor necesare eliberării cardului de gratuitate cuvenit pensionarilor nu a fost stabilit un termen limită.

De aceea, pentru a evita aglomerarea centrelor de vânzare, STB SA recomandă pensionarilor ca, pentru depunerea documentelor necesare obținerii cardurilor, să se deplaseze la oricare dintre centrele de vânzare, zilnic, între orele 10.00-14.00.

Formular (pdf)

 

Detalii privind transportul gratuit al însoţitorilor pensionarilor

Primăria Capitalei, prin STB SA, a început, la 12 februarie a.c., procedura de distribuire a formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de călătorie destinate pensionarilor care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun.

Conform HCGMB 839/2019, persoanele care sunt însoțitoare ale pensionarilor beneficiază de gratuitate pentru călătoria pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului București.

STB SA anunță că, până la eliberarea cardurilor pentru pensionari, însoțitorii lor pot circula gratuit, cu îndeplinirea cumulativă, de către pensionari, a următoarelor condiții:

  • să aibă vârsta minimă de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați;
  • să aibă asupra lor documente de călătorie valabile (ultimul talon de pensie și cartea de identitate cu domiciliul stabil în București) și
  • să confirme, în imediata sa apropiere, persoana care îndeplinește sarcina de însoțitor.

Persoanele însoțitoare beneficiază de această facilitate numai pe durata călătoriei în care îi însoțesc pe pensionari.