Carieră

 Anunțuri active  Arhivă

[151] din data 2023-04-27

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ȘEF ATELIER ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII din cadrul autobazelor și depourilor

 

Rolul acestui post: Asigură organizarea activității atelierului de întreținere prin alocarea

eficientă a resursei umane și materiale.

 

Descrierea principalelor activități:

 • Coordonează și asigură lucrările de întreținere și reparații a parcului de vehicule, planificând lucrările de remediere a tamponărilor, cu asigurarea avizării în circulație; 
 • Asigură executarea lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor, cât și a celor de reparații curente și accidentale; 
 • Realizează analize periodice care au ca obiect atât volumul lucrărilor executate, calitatea acestora, încadrarea în consumurile normale de materiale și piese de schimb, precum și eficiența economică a întregii activități; 
 • Comunică către managementul societății situațiile deosebite înregistrate în cadrul atelierului.

 

Competențe tehnice:

 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru a asigura disponibilitatea maximă, eficacitatea și durata de viață a mijloacelor de transport; 
 • Fundamentarea tehnică a deciziilor de modernizare a sistemului de transport; 
 • Alocarea eficientă a resursei umane și materiale; 
 • Implementarea unei strategii de întreținere bazată pe o combinație optimă de întreținere preventivă, predictivă și de avarie; 
 • Optimizarea costurilor de întreținere; 
 • Gestionarea eficientă a inventarului materialelor de întreținere, a mijloacelor de transport; 
 • Realizarea indicatorilor de performanță privind activitatea de transport; 
 • Controlul eficient în vederea întreținerii mijloacelor de transport; 
 • Planificarea strategică a nevoilor atelierului de întreținere.

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Leadership și gestionarea complexității;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu iniţiativă;
 • Orientare către călători.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic absolvite cu diplomă de licență.


Experiență anterioară necesară:  Constituie avantaj experiența în funcții de coordonare.


Bibliografie: 

 • OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - actualizată prin OUG nr. 63/106.09.2006 și OUG nr. 69/2007;
 • Ordinul MTCT nr. 2.131/2005 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activitate de reparații, de întreținere, de reglare a vehiculelor rutiere (RNTR-9), documentele SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14.001/1996;
 • Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului, prin inspectia tehnică periodică (RNTR-1), Condiții tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice (RNTR-2);
 • Ordinul MLPTL nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehiculele rutiere (RNTR-4);
 • Ordinul MTTC nr. 14/1982 Normativ privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile;
 • Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea metrologică, aprobată și modificată prin Legea nr.11/1994, Prescripțiile ISCIR;
 • Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor.

 Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1.>

 Calendarul de desfășurare al concursului:

 • Înscrierile se fac în perioada 02.05.2023, ora 07:0015.05.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Transport Electric, din Municipiul București, Calea Dudești, nr. 184, sector 3 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro;
 • Selectarea dosarelor de înscriere: 16.05.2023;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 17.05.2023;
 • Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 18.05.2023;
 • Proba scrisă cu durata de 2 ore în data de 19.05.2023, ora 10:00;
 • Afișarea rezultatului la proba scrisă: 23.05.2023;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 24.05.2023;
 • Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 25.05.2023;
 • Interviu: în perioada 26.05.2023;
 • Afișarea rezultatului final: 30.05.2023;

 

Pentru fiecare probă de concurs nota minimă de admitere este „7”.

Va fi declarat „ADMIS” candidatul care va obține nota cea mai mare.