Ofertă distribuitori

STB SA intenționează să pună la dispoziția furnizorilor de servicii, ce dețin terminale asistate sau neasistate, posibilitatea de a vinde titluri de călătorie, prin soluții de plată digitală, utilizatorilor transportului în comun de suprafață din Aria Metropolitană. 

În acest sens, toate persoanele interesate au posibilitatea de a consulta modelul de contract și specificațiile tehnice și de a-și comunica intenția de colaborare, în baza unei solicitări la adresa de emailE-Chiosk@stbsa.ro 

 

În vederea semnării contractului, ofertanții trebuie să pregătească următoarele documente:

-       Certificat constatator, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării contractului, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte următoarele:

  • obiectul principal de activitate al ofertantului este reprezentat de desfășurarea activității de vânzare prin terminale asistate sau neasistate, conform codificării CAEN;
  • nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
  • societatea nu se află în lichidare sau reorganizare judiciară sau are activitatea suspendată; 

-       Copie legalizată după statutul și contractul societății/act constitutiv actualizat, inclusiv structura acționariatului;

-       Certificat (în original sau copie legalizată) privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data organizării procedurii; 

-       Documente care să prezinte cifra medie de afaceri a societății solicitante pe ultimii 2 ani;

-       Lista punctelor de distribuție și o descriere asupra tipului de echipament și modul de funcționare (asistat/neasistat). 

Observație:

-       Impozitele și taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eșalonări etc.), de către organele competente, nu se consideră obligații exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condițiile impuse la acordarea înlesnirilor. 

-        Neprezentarea vreunui document în forma solicitată sau neprezentarea unuia dintre documentele precizate va împiedica semnarea contractului.

Aceste documente pot fi transmise, anterior semnării contractului, spre analiză, scanate pe email.