Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către STB SA

Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la STB SA un dosar care va conţine obligatoriu:

  1. Cerere de eliberare aviz – nu exista un formular tip, se va realiza de catre solicitant si va contine inclusiv datele de contact (email, telefon, CI pentru persoane fizice, respectiv CUI si IBAN pentru persoanele juridice)
  2. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  3. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  4. Plan scara 1:2000 (nemicşorat), - un exemplar (copie).
  5. Planuri scara 1:500 (nemicşorate), care să aibă aplicată ştampila „Anexă la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).
  6. Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul PMB, dacă este specificat în Certificatul de Urbanism.

Nu se vor primi dosarele incomplete.

Solicitantul se prezintă cu dosarul la Registratura STB SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde se verifică dosarul şi se emite numar de inregistrare. 

Ulterior depunerii documentaţiei la Registratura STB SA, vi se va transmite numărul de înregistrare, precum şi cuantumul taxei de eliberare a avizului, pe care trebuie să o achitaţi în contul STB SA: RO 74 RNCB 0074 0036 9856 0001, deschis la BCR. 

Răspunsul la cererea de aviz se va transmite pe adresa de e-mail a solicitantului.

Avizul şi factura în original se vor ridica de la STB SA, începând cu data comunicată prin e-mailul de răspuns, solicitantul trebuie să facă dovada achitarii taxei stabilite pentru eliberarea avizului.

Adresa de corespondenta este avizeedilitare@stbsa.ro.

Tarife avize edilitare

Nr. Crt.

DENUMIRE

TARIF APROBAT (cu TVA)

Suprafaţa planului până la 0,3 mp

Suprafaţa planului între 0,3-0,6 mp

Suprafaţa planului peste 0,6 mp
1

Taxe pentru eliberare avize noi insoţite de planuri cu instalaţii STB S.A.

405,79

946,05

2162,23
2

Taxe avize pentru reactualizări racorduri şi branşamente, însoţite de planuri cu instalaţii STB S.A.

270,13

540,26

1081,71
3

Taxe pentru avize de orice tip însoţite de planuri fară instalaţii STB S.A.

202,30

405,79

540,26
Informaţii suplimentare se pot solicita la STB SA – Serviciul Proiectare – Biroul Avize Edilitare, la numerele de telefon 021.30.74.158 și 021.30.74.221.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


 

Primire avize:

marti între orele 7.30 – 14.00

Eliberare avize:

luni – vineri între orele 12.00 – 14.00

Semnare plan coordonator:

luni între orele 8.00-14.00

Prelungire avize:

joi între orele 8.00-15.00