Legislaţie și reglementări interne

Legislație


Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători Societatea de Transport București STB SA

 

HCGMB nr. 231/2021

privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

 

Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov – 2023

 

HCGMB nr. 55/2018

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București – RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

 

HG 1391/2006 (*actualizată*)

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice (actualizată până la data de 26 ianuarie 2007*)

 

OUG 63/2006

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 729 din 20.09.2006

 

Lege nr. 273/2006 (*actualizată*)
privind finanţele publice locale

(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)

 

Lege nr. 500/2002

privind finanțele publice
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002

 

Legea nr. 92/2007
serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 262 din 19 aprilie 2007

 

OG 27/2002

privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor

Publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002


Lege nr. 233/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002

 

Lege nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

 

OUG 109/2011
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 14 decembrie 2011

 

Lege nr. 187/2023
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 594 din 29 iunie 2023

 

HG 639/2023
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 28 iulie 2023

 


OG 27/2011
privind transporturile rutiere

Publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie 2011

 

ORDIN nr. 980/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Publicat în Monitorul Oficial nr. 854 din 2 decembrie 2011


OG 26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din data de 11.01.2012

 

ORDIN nr. 272/2007

pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2008

 

OG 26/2013

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013

 

Regulamentul CE 1370/2007
al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

 


Lege nr. 31/1990 (**republicată**)
privind societăţile

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004


Lege nr. 51/2006 (**republicată**)
serviciilor comunitare de utilităţi publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013


HCGMB nr. 267/2010

privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov


Codul Civil - Titlul IV Persoana juridică


Lege nr. 26/1990 (**republicată**)

privind registrul comerțului

Publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998


ORDIN nr. 206/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007


ORDIN nr. 207/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007


ORDIN nr. 972/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 27 noiembrie 2007


HG 1269/2021

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 din 22 decembrie 2021


HG 583/2016

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

Publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 23 august 2016


Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public

Reglementări interne


Regulament Intern al STB SA
Regulament de Organizare si Functionare STB SA
Cod de conduită etică