Mijloace de transport

Societatea de Transport Bucuresti STB SA oferă, spre închiriere, mijloace de transport din dotare.

Durata minimă de închiriere a unui vehicul este de 3 ore, din care o oră reprezintă accesul şi retragerea acestuia în unitatea de exploatare.

Ofertă tarife:

I. Tarife pentru servicii de închiriere a vehiculelor pentru transport persoane


DENUMIRE VEHICUL TARIF (lei/km) TARIF (lei/oră)
fără TVA cu TVA fără TVA cu TVA
1. Autobuze Mercedes - Benz Citaro 12,00 14,28 160,50 191,00
2. Tramvaie - - 247,06 294,00
3. Troleibuze - - 184,87 220,00


II. Tarife pentru închirierea vehiculelor (autobuze, tramvaie, troleibuze) din parcul STB SA către terțe persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor spoturi publicitare, şedinţe foto, videoclipuri muzicale sau alte activităţi similareDENUMIRE VEHICUL TARIF DE ÎNCHIRIERE VEHICULE
către terţe persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor spoturi publicitare, şedinţe foto, videoclipuri muzicale sau alte activităţi similare (lei/km)
TARIF DE ÎNCHIRIERE VEHICULE
către terţe persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor spoturi publicitare, şedinţe foto, videoclipuri muzicale sau alte activităţi similare  (lei/oră)
fără TVA cu TVA fără TVA cu TVA
1. Autobuze Mercedes - Benz Citaro 13,80 16,42 184,58 220,00
2. Tramvaie - - 284,12 338,00
3. Troleibuze - - 212,60 253,00Notă:

  • Condiţiile de aplicare a tarifelor pentru prestarea serviciului de transport către terţi cu vehicule din parcul STB SA (autobuze, tramvaie, troleibuze) rămân cele aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din 22.03.2016, respectiv:
  • atunci când prestarea serviciului de transport cu autobuze se efectuează pe o distanţă mai mică de 100 km se va percepe un tarif orar, obţinut prin aplicarea vitezei medii comerciale la tariful în lei per kilometru, iar durata minimă a prestaţiei va fi de 3 ore, din care 1 oră va reprezenta acces şi retragere către autobază;
  • în cazul în care prestarea serviciului de transport către terţi cu autobuze se realizează pentru o distanţă care depăşeşte 100 km, tariful perceput este stabilit în lei/km, în funcţie de numărul de km parcurşi de vehicul;
  • tarifele pentru prestarea serviciului de transport către terţi cu tramvaie şi troleibuze aflate în dotarea unităţilor societăţii sunt stabilite în lei/oră, având în vedere specificul evenimentelor pentru care se realizează prestaţia şi distanţele reduse de deplasare. Durata minimă a prestaţiei va fi de 3 ore, din care 1 oră va reprezenta accesul şi retragerea către depouri;
  • pentru prestaţiile solicitate de către terţi cu durate mai mici de 3 ore, în care vehiculul STB SA. implicat nu părăseşte incinta structurilor funcţionale, prestaţia nu va fi condiţionată de durata minimă precizată anterior (3 ore), prestaţia urmând a fi achitată de către terţi în funcţie de tariful aprobat (lei/oră) şi durata prestaţiei.

Menţionăm că cererile pot fi onorate în funcţie de parcul disponibil al Societatii.