Suprataxă


Suprataxa este un titlu de călătorie cu tarif special, în valoare de 80 lei, emisă în momentul controlului persoanelor care nu dețin titlu de călătorie valabil și validat sau documente care atestă gratuitatea. În cazul achitării suprataxei, agenții de control nu mai întocmesc proces-verbal de contravenție.

Plata suprataxei se poate realiza la agenții de control, cu bani cash sau cu cardul bancar contactless (Mastercard, Maestro sau Visa), inclusiv dacă acesta este înrolat pe telefonul mobil sau pe ceasul cu wallet integrat.

Tranzacțiile efectuate cu cardul bancar sunt procesate fără comision sau alte taxe, indiferent de tipul de card utilizat, prin intermediul aplicației mobile CEC SmartPhone POS, instalată pe echipamentele portabile de control ale agenților de control.

Banca verifică valabilitatea cardului bancar, precum şi existența soldului necesar pentru achitarea suprataxei, iar ulterior tranzacția este confirmată de aplicația mobilă, fiind certificată de chitanţa electronică transmisă călătorului prin e-mail. După finalizarea tranzacției, agenții de control emit cardul de suprataxă.
Conform prevederilor legale în vigoare, cardul de suprataxă intră în categoria documentelor cu regim special și poate fi eliberat fără bon fiscal.
La cerere, poate fi eliberată factura fiscală aferentă cardului de suprataxă, la sediul nostru din Calea Șerban Vodă nr. 164-168, sector 4, București, pe baza cardului de suprataxă și a actului de identitate.
Cardul de suprataxă permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, doar în ziua în care a fost emis, până la ora 24:00, iar ulterior valabilitatea acestuia expiră.