Decizii CA

2023

Ședința Consiliului de Administrație din 18.09.2023

 1. Prin Decizia nr. 43 din 18.09.2023 s-a luat act privind încetarea prin ajungerea la termen, la data de 15.09.2023 a Contractului de mandat nr.20/13.02.2023 încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și domnul Adrian Criț, în calitate de Director General al Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 44 din 18.09.2023 se numește domnul Daniel Istrate în funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A. pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 18.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia, pentru motive temeinice, până la maximum 2 (două) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General, în conformitate cu prevederile legale.

Ședința Consiliului de Administrație din 25.08.2023

 1. Prin Decizia nr. 34 din 25.08.2023 s-a aprobat Raportul privind aspectele semnificative ale activității Societății de Transport București STB S.A. – semestrul I 2023;
 2. Prin Decizia nr. 35 din 25.08.2023 s-a aprobat Nota de fundamentare privind decorarea spate pe autobuzele Mercedes Hybrid;
 3. Prin Decizia nr. 36 din 25.08.2023 s-au aprobat tarifele pentru închirierea spațiilor de cazare existente în căminul situat în strada Trapezului, nr.4, sector 3, București, aparținând Societății de Transport București STB S.A.;
 4. Prin Decizia nr. 37 din 25.08.2023 s-a aprobat Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023;
 5. Prin Decizia nr. 38 din 25.08.2023 s-au avizat Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022, însoțite de Raportul auditorului independent și Raportul suplimentar al auditorului;
 6. Prin Decizia nr. 39 din 25.08.2023 s-a avizat Nota justificativă privind Lista de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative August 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse pentru a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023 – Prevederi rectificative August 2023;
 7. Prin Decizia nr. 40 din 25.08.2023 s-a luat act de Raportul privind administrarea Societății de Transport București STB S.A.;
 8. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de Informarea privind Raportarea Contabilă la 30.06.2023;
 9. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de realizarea indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General Adrian Criț în semestrul I 2023;
 10. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de Informarea privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. Semestrul I 2023;
 11. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Iunie 2023/2022;
 12. Prin Decizia nr. 41 din 25.08.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Iulie 2023/2022;
 13. Prin Decizia nr. 42 din 25.08.2023 s-a avizat Nota de fundamentare privind necesitatea constituirii Comisei Tehnice de Casare STB S.A. la nivelul Societății de Transport București și a subcomisiilor de casare de la nivelul entităților organizaționale, pentru anul 2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 13.07.2023

 1. Prin Decizia nr. 20 din 13.07.2023 se desemnează domnul Andrei Dinculescu – Bighea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al STB S.A.;
 2. Prin Decizia nr. 21 din 13.07.2023 s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 3. Prin Decizia nr. 22 din 13.07.2023 s-a constituit Comitetul de Audit;
 4. Prin Decizia nr. 23 din 13.07.2023 s-a prelungit perioada de mandat a Directorului General Adrian Criț până la 15.09.2023;
 5. Prin Decizia nr. 25 din 13.07.2023 s-a aprobat Nota 145256/07.06.2023 privind negocierea, încheierea și semnarea CCM pentru perioada următoare;
 6. Prin Decizia nr. 27 din 13.07.2023 s-a aprobat Nota 198586 privind actualizarea tarifelor practicate la Casa de Odihnă Predeal;
 7. Prin Decizia nr. 28 din 13.07.2023 s-a aprobat Nota 13023 privind înscrierea echipei de fotbal reprezentative a STB S.A. în Liga Companiilor Liga I 2023-2024;
 8. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Informarea 361347 cu privire la modificările / suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna Aprilie 2023;
 9. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Informarea 361422 cu privire la modificările / suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna Mai 2023;
 10. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Informarea 36498 cu privire la modificările / suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna Iunie 2023;
 11. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Aprilie 2023/2022;
 12. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Mai 2023/2022;
 13. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Raportul nr. 198566 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.04.2023;
 14. Prin Decizia nr. 30 din 13.07.2023 s-a luat act de Raportul nr. 198714 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.05.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 15.05.2023

 1. Prin Decizia nr. 15 din 15.05.2023 s-a aprobat Raportul de activitate al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2022;
 2. Prin Decizia nr. 16 din 15.05.2023 s-a aprobat Raportul nr.198448/09.05.2023 privind administrarea a Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01.01. - 31.12.2022;
 3. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-au avizat Situațiile financiare pentru anul 2022 ale Societății de Transport București STB S.A., anexă la prezenta, însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar al auditorului;
 4. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-au avizat indicatorii cheie de performanță pentru anul 2022, aferenți administratorilor Societății de Transport București STB S.A;
 5. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-a avizat Nota 202439 privind repartizarea profitului net al Societății de Transport București STB S.A. pentru exercițiul financiar 2022;
 6. Prin Decizia nr. 18 din 15.05.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.03.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 02.05.2023

 1. Prin Decizia nr. 12 din 02.05.2023 s-au aprobat tarifele pentru titlurile de călătorie pentru linia turistică Bucharest City Tour;
 2. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act de Inventarierea la 31 decembrie 2022;
 3. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.12.2022;
 4. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru ianuarie-martie 2023/2022;
 5. Prin Decizia nr. 11 din 02.05.2023 s-a luat act de modificările/suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna martie 2023;

Ședința Consiliului de Administrație din 20.03.2023

 1. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-au aprobat tarifele pentru prestațiile de închiriere a autovehiculelor, autovehiculelor pentru tractare și utilajelor de construcții existente în dotarea Diviziei Întreținere și Transport Tehnologic din cadrul Societății de Transport București STB S.A.;
 2. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe geamurile adăposturilor modulare din stațiile de autobuz și troleibuz;
 3. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-a aprobat  decorarea extinsă pe autobuzele Mercedes Hybrid;
 4. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-a aprobat Regulamentul Intern STB S.A.;
 5. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de pagubele și agresiunile produse de terți asupra instalațiilor fixe, echipamentelor, vehiculelor de transport public și personalului STB S.A. în anul 2022;
 6. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de necesitatea depunerii declarației privind beneficiarul real la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 7. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.12.2022;
 8. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie 2023/2022;
 9. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.01.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 10.02.2023

 1. Prin Decizia nr. 06 din 10.02.2023 s-a avizat Bugetul de Venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023
 2. Prin Decizia nr. 06 din 10.02.2023 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative Februarie 2023, cu Anexa – Lista dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2023 – Prevederi Rectificative Februarie 2023.

Ședința Consiliului de Administrție din 31.01.2023

 1. Prin Decizia nr. 01 din 31.01.2023 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 02 din 31.01.2023 s-a constituit Comitetul Consultativ al Accesibilizării.
 3. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.11.2022.
 4. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de acțiunea de audit de conformitate desfășurată de Curtea de Conturi – Camera de Conturi București la Societatea de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Decembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 04 din 31.01.2023 s-a avizat Raportul anual de monitorizare – evaluare a Planului de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A.
2022

Ședința Consiliului de Administrație din 27.12.2022

 1. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
 2. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. propuse pentru anul 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023.
 3. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2023.
 4. Prin Decizia nr. 90 din 27.12.2022 s-a aprobat modificare structurii Organizatorice și a Statului de Funcții ale Societății de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.10.2022.
 6. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Noiembrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 28.11.2022

 1. Prin Decizia nr. 86 din 28.11.2022 s-a aprobat Nota privind susținerea financiară a salariaților cu probleme sociale deosebite, pentru perioada 01.09.2022 – 31.08.2023
 2. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513267 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.09.2022.
 3. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Octombrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 31.10.2022

 1. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022
 2. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2022, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. cu achiziție din investiții surse proprii pe anul 2022 – Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 3. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul CGMB pentru anul 2022 - Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 4. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513089 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.08.2022.
 5. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Septembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 82 din 31.10.2022 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe adăposturile modulare din stațiile de autobuz și troleibuz.

Ședința Consiliului de Administrație din 30.09.2022

 1. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Raportul nr. 512972 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.07.2022.
 2. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri compartivă pentru Ianuarie-August 2022/2021/2020/2019.
 3. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Programul de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport public, în iarna 2022-2023.
 4. Prin Decizia nr. 74 din 30.09.2022 s-a aprobat acordarea unui comision de 5% din vânzare, către toți furnizorii de servicii cu care STB S.A. poate încheia contracte care au ca obiect prestarea de servicii de vânzare a titlurilor de călătorie prin intermediul chioșcurilor, magazinelor, terminalelor, echipamentelor și aplicațiilor proprii.

Ședința Consiliului de Administrație din 29.08.2022

 1. Prin Decizia nr. 61 din 29.08.2022 s-a aprobat înscrierea echipei de fotbal reprezentative a Societății de Transport București STB S.A. în Liga Companiilor.
 2. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-a aprobat Raportul nr. 512851/17.08.2022, privind aspecte semnificative ale activității Societății de Transport București STB S.A. pentru semestru I 2022
 3. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-au aprobat tarifele pentru inspecții tehnice periodice (ITP) și reverficări executate de către unitățile specializate din cadrul STB S.A.
 4. Prin Decizia nr. 64 din 29.08.2022 s-a aprobat crearea Comitetului Consultativ al Accesibilizării.
 5. Prin Decizia nr. 65 din 29.08.2022 s-a aprobat transparentizarea activității Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.
 6. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor de proiectare
 7. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de închiriere a vehiculelor ( autobuze, tramvaie, troleibuze ) din parcul existent la nivelul STB S.A. pentru transport persoane sau realizarea unor spoturi publicitare, ședințe foto, videoclipuri muzicale sau alte activități similare.