Decizii CA

2023

Ședința Consiliului de Administrație din 15.05.2023

 1. Prin Decizia nr. 15 din 15.05.2023 s-a aprobat Raportul de activitate al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2022;
 2. Prin Decizia nr. 16 din 15.05.2023 s-a aprobat Raportul nr.198448/09.05.2023 privind administrarea a Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01.01. - 31.12.2022;
 3. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-au avizat Situațiile financiare pentru anul 2022 ale Societății de Transport București STB S.A., anexă la prezenta, însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar al auditorului;
 4. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-au avizat indicatorii cheie de performanță pentru anul 2022, aferenți administratorilor Societății de Transport București STB S.A;
 5. Prin Decizia nr. 17 din 15.05.2023 s-a avizat Nota 202439 privind repartizarea profitului net al Societății de Transport București STB S.A. pentru exercițiul financiar 2022;
 6. Prin Decizia nr. 18 din 15.05.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.03.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 02.05.2023

 1. Prin Decizia nr. 12 din 02.05.2023 s-au aprobat tarifele pentru titlurile de călătorie pentru linia turistică Bucharest City Tour;
 2. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act de Inventarierea la 31 decembrie 2022;
 3. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.12.2022;
 4. Prin Decizia nr. 14 din 02.05.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru ianuarie-martie 2023/2022;
 5. Prin Decizia nr. 11 din 02.05.2023 s-a luat act de modificările/suplimentările la nivelul Programului Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale 2023 pentru luna martie 2023;

Ședința Consiliului de Administrație din 20.03.2023

 1. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-au aprobat tarifele pentru prestațiile de închiriere a autovehiculelor, autovehiculelor pentru tractare și utilajelor de construcții existente în dotarea Diviziei Întreținere și Transport Tehnologic din cadrul Societății de Transport București STB S.A.;
 2. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe geamurile adăposturilor modulare din stațiile de autobuz și troleibuz;
 3. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-a aprobat  decorarea extinsă pe autobuzele Mercedes Hybrid;
 4. Prin Decizia nr. 10 din 20.03.2023 s-a aprobat Regulamentul Intern STB S.A.;
 5. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de pagubele și agresiunile produse de terți asupra instalațiilor fixe, echipamentelor, vehiculelor de transport public și personalului STB S.A. în anul 2022;
 6. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de necesitatea depunerii declarației privind beneficiarul real la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 7. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.12.2022;
 8. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie 2023/2022;
 9. Prin Decizia nr. 11 din 20.03.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al STB S.A. în perioada 01-31.01.2023.

Ședința Consiliului de Administrație din 10.02.2023

 1. Prin Decizia nr. 06 din 10.02.2023 s-a avizat Bugetul de Venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023
 2. Prin Decizia nr. 06 din 10.02.2023 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2023 – Prevederi rectificative Februarie 2023, cu Anexa – Lista dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2023 – Prevederi Rectificative Februarie 2023.

Ședința Consiliului de Administrție din 31.01.2023

 1. Prin Decizia nr. 01 din 31.01.2023 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 02 din 31.01.2023 s-a constituit Comitetul Consultativ al Accesibilizării.
 3. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.11.2022.
 4. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de acțiunea de audit de conformitate desfășurată de Curtea de Conturi – Camera de Conturi București la Societatea de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Decembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 04 din 31.01.2023 s-a avizat Raportul anual de monitorizare – evaluare a Planului de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A.
2022

Ședința Consiliului de Administrație din 27.12.2022

 1. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
 2. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. propuse pentru anul 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023.
 3. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2023.
 4. Prin Decizia nr. 90 din 27.12.2022 s-a aprobat modificare structurii Organizatorice și a Statului de Funcții ale Societății de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.10.2022.
 6. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Noiembrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 28.11.2022

 1. Prin Decizia nr. 86 din 28.11.2022 s-a aprobat Nota privind susținerea financiară a salariaților cu probleme sociale deosebite, pentru perioada 01.09.2022 – 31.08.2023
 2. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513267 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.09.2022.
 3. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Octombrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 31.10.2022

 1. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022
 2. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2022, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. cu achiziție din investiții surse proprii pe anul 2022 – Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 3. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul CGMB pentru anul 2022 - Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 4. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513089 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.08.2022.
 5. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Septembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 82 din 31.10.2022 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe adăposturile modulare din stațiile de autobuz și troleibuz.

Ședința Consiliului de Administrație din 30.09.2022

 1. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Raportul nr. 512972 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.07.2022.
 2. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri compartivă pentru Ianuarie-August 2022/2021/2020/2019.
 3. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Programul de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport public, în iarna 2022-2023.
 4. Prin Decizia nr. 74 din 30.09.2022 s-a aprobat acordarea unui comision de 5% din vânzare, către toți furnizorii de servicii cu care STB S.A. poate încheia contracte care au ca obiect prestarea de servicii de vânzare a titlurilor de călătorie prin intermediul chioșcurilor, magazinelor, terminalelor, echipamentelor și aplicațiilor proprii.

Ședința Consiliului de Administrație din 29.08.2022

 1. Prin Decizia nr. 61 din 29.08.2022 s-a aprobat înscrierea echipei de fotbal reprezentative a Societății de Transport București STB S.A. în Liga Companiilor.
 2. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-a aprobat Raportul nr. 512851/17.08.2022, privind aspecte semnificative ale activității Societății de Transport București STB S.A. pentru semestru I 2022
 3. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-au aprobat tarifele pentru inspecții tehnice periodice (ITP) și reverficări executate de către unitățile specializate din cadrul STB S.A.
 4. Prin Decizia nr. 64 din 29.08.2022 s-a aprobat crearea Comitetului Consultativ al Accesibilizării.
 5. Prin Decizia nr. 65 din 29.08.2022 s-a aprobat transparentizarea activității Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.
 6. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor de proiectare
 7. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de închiriere a vehiculelor ( autobuze, tramvaie, troleibuze ) din parcul existent la nivelul STB S.A. pentru transport persoane sau realizarea unor spoturi publicitare, ședințe foto, videoclipuri muzicale sau alte activități similare.