Decizii CA

2023

Ședința Consiliului de Administrție din 31.01.2023

 1. Prin Decizia nr. 01 din 31.01.2023 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății de Transport București STB S.A.
 2. Prin Decizia nr. 02 din 31.01.2023 s-a constituit Comitetul Consultativ al Accesibilizării.
 3. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.11.2022.
 4. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de acțiunea de audit de conformitate desfășurată de Curtea de Conturi – Camera de Conturi București la Societatea de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 03 din 31.01.2023 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Decembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 04 din 31.01.2023 s-a avizat Raportul anual de monitorizare – evaluare a Planului de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A.
2022

Ședința Consiliului de Administrație din 27.12.2022

 1. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
 2. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. propuse pentru anul 2023, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pentru anul 2023.
 3. Prin Decizia nr. 89 din 27.12.2022 s-a avizat Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2023.
 4. Prin Decizia nr. 90 din 27.12.2022 s-a aprobat modificare structurii Organizatorice și a Statului de Funcții ale Societății de Transport București STB S.A.
 5. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de Raportul privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.10.2022.
 6. Prin Decizia nr. 92 din 27.12.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Noiembrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 28.11.2022

 1. Prin Decizia nr. 86 din 28.11.2022 s-a aprobat Nota privind susținerea financiară a salariaților cu probleme sociale deosebite, pentru perioada 01.09.2022 – 31.08.2023
 2. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513267 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-30.09.2022.
 3. Prin Decizia nr. 87 din 28.11.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Octombrie 2022/2021/2020/2019.

Ședința Consiliului de Administrație din 31.10.2022

 1. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022
 2. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale STB S.A. pentru anul 2022, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. cu achiziție din investiții surse proprii pe anul 2022 – Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 3. Prin Decizia nr. 79 din 31.10.2022 s-a avizat Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul CGMB pentru anul 2022 - Prevederi Rectificative Octombrie 2022.
 4. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de Raportul nr. 513089 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.08.2022.
 5. Prin Decizia nr. 81 din 31.10.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri comparativă pentru Ianuarie-Septembrie 2022/2021/2020/2019.
 6. Prin Decizia nr. 82 din 31.10.2022 s-au aprobat tarifele pentru expunere reclamă publicitară pe adăposturile modulare din stațiile de autobuz și troleibuz.

Ședința Consiliului de Administrație din 30.09.2022

 1. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Raportul nr. 512972 privind activitatea Directorului General al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01-31.07.2022.
 2. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de sinteza încasărilor din vânzarea de titluri de călătorie, servicii, carduri compartivă pentru Ianuarie-August 2022/2021/2020/2019.
 3. Prin Decizia nr. 72 din 30.09.2022 s-a luat act de Programul de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport public, în iarna 2022-2023.
 4. Prin Decizia nr. 74 din 30.09.2022 s-a aprobat acordarea unui comision de 5% din vânzare, către toți furnizorii de servicii cu care STB S.A. poate încheia contracte care au ca obiect prestarea de servicii de vânzare a titlurilor de călătorie prin intermediul chioșcurilor, magazinelor, terminalelor, echipamentelor și aplicațiilor proprii.

Ședința Consiliului de Administrație din 29.08.2022

 1. Prin Decizia nr. 61 din 29.08.2022 s-a aprobat înscrierea echipei de fotbal reprezentative a Societății de Transport București STB S.A. în Liga Companiilor.
 2. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-a aprobat Raportul nr. 512851/17.08.2022, privind aspecte semnificative ale activității Societății de Transport București STB S.A. pentru semestru I 2022
 3. Prin Decizia nr. 63 din 29.08.2022 s-au aprobat tarifele pentru inspecții tehnice periodice (ITP) și reverficări executate de către unitățile specializate din cadrul STB S.A.
 4. Prin Decizia nr. 64 din 29.08.2022 s-a aprobat crearea Comitetului Consultativ al Accesibilizării.
 5. Prin Decizia nr. 65 din 29.08.2022 s-a aprobat transparentizarea activității Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.
 6. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor de proiectare
 7. Prin Decizia nr. 66 din 29.08.2022 s-a aprobat modul de elaborare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de închiriere a vehiculelor ( autobuze, tramvaie, troleibuze ) din parcul existent la nivelul STB S.A. pentru transport persoane sau realizarea unor spoturi publicitare, ședințe foto, videoclipuri muzicale sau alte activități similare.