Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva

2020-10-14 - [190]

 Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea deşeu “ulei uzat” în data de 19.10.2020, ora 10:00, la Bursa Română de Mărfuri, prin procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului.

Se pot depune oferte pentru cantitatea totală din cadrul lotului.

 

Nr. Lot

Denumire deşeu

Cantitate estimata deşeu (litrii/luna)

Cantitate estimata deşeu (litrii/an)

1.

Ulei uzat

500

6000

 

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ se vor depune la sediul Bursei Române de Mărfuri, din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 19.10.2020, ora 09:00. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon:  021.317.45.60, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

https://www.brm.ro/piata-licitatiilor/

Persoană de contact din partea Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.: Maria Rîpeanu , adresă de email: daniela.patrulescu@stbsa.ro, telefon: 021/307 41 71.2020-10-14 - [189]

 Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea deşeurilor “baterii cu plumb” în data de 19.10.2020, ora 12:00, la Bursa Română de Mărfuri, prin procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului.

Se pot depune oferte pentru cantitatea totală din cadrul lotului.

Nr. Lot

Denumire deşeu

Cantitate minima deşeu (buc)

Cantitate minima lot (estimat kg)

1.

Baterii cu plumb

(cod deşeu 16.06.01)

1.408

64.768

 

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ se vor depune la sediul Bursei Române de Mărfuri, din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 19.10.2020, ora 11:00. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon:  021.317.45.60, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

https://www.brm.ro/piata-licitatiilor/

Persoană de contact din partea Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.: Maria Rîpeanu , adresă de email: maria.ripeanu@stbsa.ro, telefon: 021/307 43 42. 2020-10-09 - [188]

 Societatea de Transport  Bucureşti  STB SA intenţioneazǎ comercializarea prin propria reţea de vânzare, a produselor de tip portacte (portabonamente, portacte de identitate, portcartele magnetice, portcarduri, suporturi acte, etc), conform contractului de prestări servicii.

Oferta trebuie să conţină următoarele condiţii comerciale:

- Preţul ferm în lei/buc., plus TVA;

- Comisionul procentual acordat din valoarea produselor vândute, precizat în clar;

      - Condiţia de plată. Plata se va efectua prin Ordin de Plată în contul dumneavoastră; 

- Condiţia de livrare: franco - magazia prestatorului.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră sa fie valabilă 60 zile.

Societăţile ofertante trebuie să pună la dispoziţia Societăţii  de Transport  Bucureşti  STB SA certificatul constatator emis de  Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.

Ofertele şi documentele solicitate se vor transmite prin e-mail, la adresa daniela.patrulescu@stbsa.ro  sau direct la sediul Societăţii  de Transport  Bucureşti  STB SA din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti, Biroul Ofertare - parter, pânǎ la data de 13.10.2020.

Detalii suplimentare pot fi obţinute prin email: daniela.patrulescu@stbsa.ro sau florentina.ciobanu@stbsa.ro, respectiv la numar de telefon: 021 242 22 43 / 021 307 41 71 - Biroul Ofertare.

Documente ataşate:2020-10-09 - [187]

 Societatea de Transport București STB SA organizează în data de 20.10.2020, ora 10:00, prin Bursa Română de Mărfuri, procedura de licitație deschisă, urmată de strigarea liberă a prețului, în vederea valorificării ca întreg a 130 mijloace fixe-mijloace de transport, împărțite în 22 de loturi, cu o diminuare suplimentară de inca 10% a preturilor. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul lotului.

Ofertele, documentele de înscriere și participare la procedura de licitație deschisă se vor depune la sediul Bursei Române de Mărfuri, din Str. Buzești, nr. 50-52, Sector 1, București, până în data de 20.10.2020, ora 09:00. Informațiile procedurii se pot obține zilnic de la doamna Irina Plachide-consultant BRM la telefon 021 317 47 45, irina.plachide@brm.ro.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita vizionarea mijloacelor fixe-mijloace de transport supuse valorificării la următoarele adrese de email: alexandru.stativa@stbsa.ro sau corina.baranescu@stbsa.ro, respectiv la telefon: 021 307 41 81.

Atașat regăsiți lista celor 130 de mijloace fixe-mijloace de transport, lotizate, care cuprind următoarele informații: denumire mijloc fix, număr inventar, număr circulație, serie identificare/număr sasiu, gestiune, locație, dimensiuni, data PIF (an), masa proprie, masa valorificabilă material feros, procent material feros estimat (fier vechi greu), gradul de uzură, valoare lot.

Documente atasate: