Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către STB SA

Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la STB SA un dosar care va conţine obligatoriu:

  1. Cerere pentru eliberare aviz - (nu este tipizată).
  2. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  3. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  4. Plan scara 1:2000 (nemicşorat), care să aibă aplicată stampila „Anexa la certificatul de urbanism” - un exemplar (copie).
  5. Planuri scara 1:500 (nemicsorate), care să aibă aplicată ştampila „Anexa la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).

Fără aceste documente nu se poate primi dosarul respectiv.

Solicitantul se prezintă cu dosarul respectiv la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde se verifică dosarul şi se stabileşte taxa pentru eliberarea avizului. Biroul Avize Edilitare ataşează la dosar o adresă către Biroul Ordonanţare / Contabilitate în care se trece suma care reprezintă taxa pentru eliberarea avizului STB SA.

Solicitantul face formele de plată şi depune dosarul la Registratura STB SA care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1.

Pentru eliberarea avizului, solicitantul se prezintă la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde trebuie să facă dovada că a achitat taxa stabilită pentru eliberarea avizului cu chitanţă sau ordin de plată şi factura.

Tarife avize edilitare

Nr.Crt. DENUMIRE TARIF LEI (fără TVA)
Suprafaţa planului până la 0,3 mp Suprafaţa planului între 0,3-0,6 mp Suprafaţa planului peste 0,6 mp
1. Taxe pentru eliberare avize noi insoţite de planuri cu instalaţii STB SA 222 518 1035
2. Taxe avize pentru reactualizări racorduri şi branşamente, însoţite de planuri cu instalaţii STB SA 148 296 444
3. Taxe pentru avize de orice tip însoţite de planuri fară instalaţii STB SA 111 148 -

Notă: La tarifele afişate se aplică TVA.


Informaţii suplimentare se pot solicita la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare la telefon 021.30.74.206.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI ŞI VINERI
07:00 – 10:00      10:30 – 14:00