Contravenții

STB-SA desfășoară activitate de transport de călători în baza contractului încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (entitatea juridică, mandatată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de Consiliile Locale ale unităţilor administrative ale judeţului Ilfov să organizeze transportul public de călători în zona Bucureşti – Ilfov, prin elaborarea programului de transport în această zonă).

Reglementările referitoare la aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt prevăzute în Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov
(Regulamentul Serviciului de Transport).

Călătorul are obligația să valideze titlul de călătorie, indiferent de tipul acestuia, la fiecare urcare într-un vehicul de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz), pe toată aria teritorială București – lfov.

La solicitarea reprezentanţilor corpului de control, călătorii sunt obligaţi să prezinte acestora titlurile de călătorie utilizate în acel moment.

Posesorii de abonamente nominale sau legitimaţii nominale sunt obligaţi să prezinte, la cererea acestora, actele de identitate.

Pentru călătoria fără titlu de transport valabil și validat, sau fără un alt document care să permită efectuarea călătoriei, contravenientul poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de transport la tarif special (suprataxa), fără a se mai încheia proces-verbal de contravenție.

În situația în care călătorul achită pe loc titlul de transport la tarif special, agentul de control eliberează cardul de suprataxă, completând datele inscripționate pe verso. Cardul de suprataxă permite finalizarea călătoriei în mijlocul de transport în care s-a constatat contravenția și nu permite efectuarea altor călătorii în alte mijloace de transport. Acest tip de card este un document cu regim special. În cazul în care se dorește factură fiscală, aceasta se eliberează la sediul din Calea Șerban Vodă nr. 164-168, sector 4, pe baza cardului de suprataxă și a actului de identitate.

Refuzul achitării pe loc a contravalorii titlului de călătorie la tarif special are drept consecință sancționarea contravențională a persoanei în cauză, prin întocmirea procesului-verbal de contravenție.

Conform art. 18 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.

Constituie contravenţie în domeniul Serviciului public de transport de persoane în regiunea BucureștiIlfov şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de lei, functie de gravitate, următoarele fapte:

 • a. călătoria fără titlu de călătorie valabil (emitent, operator, tarif și perioadă de valabilitate) și validat la începutul călătoriei, sau fără un alt document care să permită efectuarea călătoriei;
 • b. călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat, indiferent de modul de obținere;
 • c. Împiedicarea în orice mod a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, să-şi exercite atribuţiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în staţii ori la capetele de linii;
 • d. agresarea fizică sau verbală a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorului autorizat, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în staţii ori la capetele de linii;
 • e. solicitarea de deschidere a uşilor vehiculelor de transport public de persoane, între staţii sau la semafoare;
 • f. angajarea de discutii cu conducatorul vehiculului de transport în comun în timpul circulatiei;
 • g. impiedicarea organelor de control sa-si exercite atributiile, inclusiv refuzul de legitimare;
 • h. călătoria pe scări, pe părţile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;
 • i. Intervenţia neautorizată la aparatele/ instalaţiile vehiculului;
 • j. acţionarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranţa vehiculului sau a călătorilor;
 • k. producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;
 • l. lipirea afişelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu ADTPBI;
 • m. deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;
 • n. desfăşurarea unei activităţi comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;
 • o. fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în interiorul vehiculului;
 • p. tulburarea ordinii și liniștii celorlalți călători.
 • q. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori uşa vehiculului;
 • r. ocuparea locurilor de pe scaune cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective;
 • s. transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc);
 • t. transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;
 • u. transportarea păsărilor sau animalelor vii. Excepţie fac câinii însoţiţi care au lesă şi botniţă, ori a animalelor mici ţinute în braţe, dar cu respectarea OUG 55/2002;
 • v. transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice, etc.);
 • w. alte fapte reglementate ulterior prin Decizii ale ADTPBI.

Contravenţiile se sancționează după cum urmează:

 • i. cele de la lit. c-q - cu amenda de 500 RON (plătibilă în 15 zile - 250 lei)
 • ii. cele de la lit. r - cu amenda de 100 RON (plătibilă în 15 zile - 50 lei)
 • iii. cele de la lit. s-v - cu amenda de 500 RON (plătibilă în 15 zile - 250 lei)
 • iv. cele de la lit. a - cu amenda de 500 RON (plătibilă în 15 zile - 250 lei)
 • v. cele de la lit. b - cu amenda de 150 RON (plătibilă în 15 zile - 75 lei)

ATENȚIE! Suprataxa se emite numai pentru contravențiile de la alin.2 litera a.

Potrivit prevederilor OG 2/2001, pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, amenda stabilită pentru fapta săvârșită se reduce la jumătate.

Plata amenzilor contravenționale se poate efectua la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților autorităţilor administraţiei publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului, ori de locul săvârşirii contravenţiei.

Respectarea unei ținute decente, formată din camașă de culoare deschisă și pantalon culoare închisă, reprezintă o măsură impusă de STB SA angajaților ce îndeplinesc funcția de controlor legitimații de călătorie.

În timpul programului de lucru (în funcție de anotimp), controlorii legitimațiilor de călătorie poartă veste de culoare albastră, cu sigla STB (pe față) şi cu inscripţia CONTROL (pe spate), sau tricouri tip polo, de culoare albastră, inscripționate cu aceleași însemne care se regăsesc și pe veste.

Bonul fiscal nu reprezintă titlu de transport.

Pe porțiunea de traseu comun a mai multor linii urbane de transport, abonamentul eliberat pentru una dintre ele se poate utiliza și pentru celelalte. Formula “Traseu comun” se referă la liniile urbane ale Societatii de Transport Bucuresti STB-SA care au, pe anumite porțiuni, traseu comun.

Abonamentele eliberate pentru liniile regionale, expres sau pentru liniile speciale au tarife diferite față de cele eliberate pentru liniile urbane, fiind distinct menționate în oferta tarifară. În consecință, un călător care are abonament valabil pe liniile urbane, nu poate justifica plata călătoriei pe porțiunea de traseu comun cu liniile regionale, Expres sau cu cele speciale.

Contravaloarea taxei de călătorie dedusă odată cu validarea Portofelului electronic, dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.

Cardurile de călătorie se vor folosi numai în condiţiile pentru care au fost eliberate.

Cardurile Activ nominale nu pot fi transmise altor persoane.

Prin Decizia nr.953 din 19.12.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.53 din 23.01.2007, Curtea Constituţională a constatat că prevederile art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale.

Plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție poate fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Model Proces Verbal de Contraventii