Suprataxă

Valoare: 50 lei

Persoana identificată la control fără titlu de transport valabil are posibilitatea să achite un titlu de transport la preț de suprataxă (50 lei), pentru care i se eliberează un card de suprataxă.

Acest card este valabil doar pentru călătoria cu mijlocul de transport în care a fost emis, până la capatul liniei.

Conform prevederilor legale in vigoare, cardul de suprataxă intră în categoria documentelor cu regim special și poate fi eliberat fără bon fiscal.

După ce călătorul coboară din vehicul, cardul de suprataxă îşi pierde valabilitatea.