Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2019-08-05 - [163]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea deşeurilor baterii cu plumb în data de 14.08.2019, ora 10:00, la Bursa Română de Mărfuri, prin procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, pentru următorul lot:

Nr. Crt.

Categorie deşeu

Cod deşeu conform HG 856/2002

Cantitate deşeu (buc)

Cantitate lot (estimat kg)

1.

Baterii cu plumb

16.06.01

1.200

55.600

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ se vor depune la sediul Bursei Române de Mărfuri, din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 14.08.2019, ora 09:00. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

http://www.anuntbursa.ro/Anunturi_Diverse/Licitatii_BRM/&anunt=412822.html

Persoană de contact din partea Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.: Maria Rîpeanu, adresă de email: maria.ripeanu@stbsa.ro, telefon: 021/307.43.42.