Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-11-19 - [137]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. reia în data de 22.11.2018, ora 10:00, la Bursa Românǎ de Mǎrfuri procedura de licitaţie deschisă, urmatǎ de strigarea liberǎ a preţului, cu reducerea preţurilor de pornire, în vederea valorificării spre dezmembrare către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, a 41 mijloace de transport scoase din uz (VSU).

Valorificarea se va face pe loturi.

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

La solicitarea ofertantului, cǎruia ii se atribuie în licitaţie lotul 4 şi/sau lotul 5, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. poate reloca vehiculele din Platforma Alexandria şi Autobaza Pipera,  în Autobaza Giurgiului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 22.11.2018, ora 09:30. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

Potenţialii ofertanţi pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii la urmǎtoarele adrese de email: corina.baranescu@stbsa.ro; oana.predoi@stbsa.ro, respectiv la telefoane: 021/307.42.03; 021/307.41.71.

Documente ataşate:

Lista mijloacelor de transport scoase din uz (VSU)


2018-11-13 - [136]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţioneazǎ valorificarea  a trei autovehicule scoase din uz în vederea casǎrii prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional  2017-2019 (Programul Rabla 2018):

 

Nr.crt. Denumire autovehicul Nr. circulaţie Data PIF Adresă parcare autovehicul
1. Autoturism Dacia Super Nova B-52-YKX 2001 B-dul. Theodor Pallady nr.64, sector 3, Bucureşti
2. Autoturism Dacia 1310 B-18-RTB 1994 B-dul. Theodor Pallady nr.64, sector 3, Bucureşti
3. Autospecialǎ Peugeot B-30-EXX 2002 Strada Emil Racovita, nr.7, sect 4, Bucureşti

 

Transportul autovehiculelor de la locul în care sunt parcate pânǎ la agentul economic  va fi efectuat de acesta.

Vǎ rugǎm sǎ ne transmiteţi ofertele privind preţul pentru aceste vehicule-deşeu fier vechi (VSU) precum şi condiţiile de colectare  (data în care pot fi ridicate vehiculele, etc).

Se acceptǎ şi oferte parţiale.

Vǎ rugǎm ca oferta dumneavoastrǎ sǎ fie valabilǎ 60 de zile.

Ofertele şi informaţiile solicitate se vor transmite prin e-mail, la adresa daniela.patrulescu@stbsa.ro sau direct la sediul Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A. din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1,  etajul 6, Biroul Ofertare, sector 1, Bucureşti, pânǎ la data de 19.11.2018, ora 18.00.

Detalii suplimentare pot fi obţinute la telefon: 021 307 42 03/ 021 307 44 61, respectiv prin e-mail la adresele: daniela.patrulescu@stbsa.ro sau vlad.marian@stbsa.ro.


2018-11-12 - [134]

Societatea de Transport Bucuresti STB SA intentioneaza achizitionarea cf. Art. 12 din Legea 99/2016 de “Stalpi flexibili pentru separare trafic“, conform Caietului de Sarcini MCC 48 atasat, dupa cum urmeaza:

   NR.      CRT.

     COD CPV

   COD SAP 

                DENUMIRE PRODUS  

   UM

  CANTITATE

    1

   34942100-3

       45029

       Stalp flexibil pentru separare trafic

   buc.

         680

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata ( mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de livrare
  • Fisa tehnica
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini MCC 48.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 de zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul STB SA din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale pana la data de 14.11.2018, ora 18:00.

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.54 – d-na Daniela Pecie

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  daniela.pecie@stbsa.ro

Document atasat:

 

 


2018-11-08 - [133]

       Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. reia în data de 15.11.2018,  ora 10:00, la Bursa Românǎ de Mǎrfuri procedura de licitaţie deschisă, urmatǎ de strigarea liberǎ a preţului, cu reducerea preţurilor de pornire, în vederea valorificării  spre dezmembrare către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, a 41 mijloace de transport scoase din uz (VSU).

Valorificarea se va face pe loturi.

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

La solicitarea ofertantului, cǎruia ii se atribuie în licitaţie lotul 4 şi/sau lotul 5, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. poate reloca vehiculele din Platforma Alexandria şi Autobaza Pipera,  în Autobaza Giurgiului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 15.11.2018, ora 09:30. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

Potenţialii ofertanţi pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii la urmǎtoarele adrese de email: corina.baranescu@stbsa.ro; oana.predoi@stbsa.ro, respectiv la telefoane: 021/307.42.03; 021/307.41.71.

Documente ataşate: