Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2019-04-10 - [151]

       Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. reia în data de 17.04.2019, ora 11:00, la Bursa Românǎ de Mǎrfuri, procedura de LICITAŢIE deschisă, urmatǎ de strigarea liberǎ a preţului, în vederea valorificării  spre dezmembrare către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, a unui lot format din 10 mijloace de transport scoase din uz (VSU).

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ vor fi depuse la sediul B.R.M., din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 17.04.2019, ora 10:30. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

Potenţialii ofertanţi, pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii pentru intervalul orar 08.00 - 14.00, cu o zi inainte de vizita efectiva, prin transmiterea unui email cu solicitarea oficiala (denumire agent economic, data vizitei, nume, prenume, telefon, email, reprezentat desemnat pentru vizionare), la urmǎtoarele adrese de email: alexandru.stativa@stbsa.ro si corina.baranescu@stbsa.ro; telefoane: 021/307.41.81 si 021/307.42.03.

Document ataşat: