Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2020-01-27 - [176]

Societatea de Transport Bucuresti STB SA, intentioneaza valorificarea de deseuri anvelope uzate, dupa cum urmeaza:

NR. LOT DENUMIRE DEŞEU Cantitate
Minimă (Buc.)
Cantitate
Maximă Estimată (Buc.)
Cod Deşeu Conform
Hg 856/2002
1 Deşeuri anvelope uzate (anvelope  scoase din uz cu R>21 inch)* 1665   4500 16.01.03
2 Deşeuri anvelope uzate
(anvelope  scoase din uz cu R<21 inch)**
106   400 16.01.03

*1 buc=48 kg

**1 buc=10 kg

Oferta trebuie sa fie facuta pentru intreg lotul (anvelope scoase din uz cu R>21 inch si cu    R<21 inch).

Oferta trebuie sa contina pretul ferm in lei, fara TVA.

Pentru detalii va rugam sa analizati Caietul de sarcini SVA 140 nr. 148326/23.12.2019 (valabil 2020), respectiv cerintelor de la punctul 4.2.4, privind preluarea deseului anvelope.

Societatile ofertante trebuie sa puna la dispozitia Societatii de Transport Bucuresti STB SA:

 • autorizatie de mediu emisa de Agentia Nationala/Regionala pentru Protectia Mediului;
 • adeverinta de inscrieire in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, emisa de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca respecta cerintele caietului de sarcini;
 • Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei;
 • toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Societatea ofertanta declarata castigatoare se obliga sa constituie garantie de buna executie in  procent de 10% din valoarea estimata a contractului, fara TVA.

Ofertele se vor transmite prin e-mail, la adresa florentina.ciobanu@stbsa.ro sau direct la sediul Societatii  de Transport Bucuresti STB SA din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul 6, Biroul Ofertare, sector 1, Bucureşti, pana la data de 31.01.2020, inclusiv.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 de zile.

Pentru orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon:

Pentru detalii tehnice puteti contacta Biroul Protectia Mediului la numarul de telefon: 021 313 25 41

Documente ataşate: 


2020-01-17 - [175]

Societatea de Transport Bucuresti STB SA intentioneaza valorificare cu titlu gratuit a deseului cauciuc, dupa cum urmeaza:

Nr. Lot Denumire Deseu CANTITATE Aprox U.M. Cod Deşeu Conform
Hg 856/2002
1 Cauciuc (perne aer, chedere, camere, protectoare, etc) 4.885 Kg 16.01.99
 

Pentru detalii va rugam sa analizati Caietul de sarcini SVA 140 nr. 148326/23.12.2019 (valabil 2019), respectiv cerintelor de la punctul 4.2.4, privind preluarea deseurilor cauciuc.

 

Societatile ofertante trebuie sa puna la dispozitia Societatii de Transport Bucuresti STB SA:

 • autorizatie de mediu emisa de Agentia Nationala/Regionala pentru Protectia Mediului;
 • adeverinta de inscrieire in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, emisa de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca respecta cerintele caietului de sarcini;
 • Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei;
 • toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Ofertele se vor transmite prin e-mail, la adresa daniela.patrulescu@stbsa.ro sau direct la sediul Societatii  de Transport Bucuresti STB SA din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul 6, Biroul Ofertare, sector 1, Bucureşti, pana la data de 31.01.2020, inclusiv.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 de zile.

Pentru orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon:

 • 021 307 41 71 – d-na Daniela Patrulescu si Alexandru Stativa
 • 021 242 22 43

sau adresa de e-mail: daniela.patrulescu@stbsa.ro

Pentru detalii tehnice puteti contacta Biroul Protectia Mediului la numarul de telefon: 021 313 25 41

Documente ataşate: