Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-12-07 - [139]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea deşeurilor feroase şi neferoase în data de 12.12.2018, ora 10:00, la Bursa Română de Mărfuri, procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului pentru următoarele loturi:

Nr. Crt. Categorie deşeu Denumire deşeu raportate SMCDM-BPM Cantitate
(kg)
Cantitate totală
deşeu (kg)
Lot 1. Deşeuri grele Oţel sortat 70.500 74.700
Oţel şină tramvai 4.200
Lot 2. Deşeuri uşoare Şpan oţel 12.500 66.500
Oţel (tablă, ţeavă, panouri sârmă, etc) 54.000
Lot 3. Deşeuri aluminiu Aluminiu (conform Caiet de Sarcini nr.414510/06.02.2018, pct. 4.1) 4.700 4.700
Lot 4. Deşeuri cablu aluminiu în izolaţie Cablu aluminiu cu înveliş PVC, cauciuc, metalic 120 120
Lot 5. Deşeu cupru Cupru 4.700 4.700
Cupru cu izolaţie de sticlă 4.000 4.000
Lot 6. Deşeuri fontă Fontă 2.500 2.500
Lot 7. Deşeuri alamă Alamă 250 250

 

Valorificarea se va face pe loturi.

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 12.12.2018, ora 09:30. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM, link http://www.anuntbursa.ro/Anunturi_Diverse/Licitatii_BRM/&anunt=401122.html

Persoană de contact din partea Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.: Alexandru Stativă, adresă de email: alexandru.stativa@stbsa.ro, telefon: 021/307.41.81.


2018-12-05 - [138]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţioneazǎ încheierea unor Convenţii de colaborare cu firme terţe pentru repararea vehiculelor utilizate de cǎtre Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. şi avariate în urma evenimentelor de circulaţie.

Având în vedere cǎ la data prezentǎ, majoritatea autobuzelor utilizate de Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. sunt marca Mercedes, unitatea prestatoare cu care se va încheia convenţie trebuie sǎ prezinte Societǎţii de Transport Bucureşti STB S.A., la încheierea acesteia, Autorizaţia Tehnicǎ eliberatǎ de Registrul Auto Roman privind reparaţiile caroseriei vehiculelor rutiere, pentru aceastǎ marcǎ.

Vǎ rugǎm sǎ ne transmiteţi pânǎ la data de 11.12.2018 disponibilitatea dvs de a încheia convenţie, conform modelului anexat.

Solicitǎrile se vor transmite prin e-mail la corina.baranescu@stbsa.ro sau direct la sediul Societǎţii de Transport Bucureşti STB S.A. din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Biroul Ofertare, pânǎ la data de 11.12.2018, ora 15.00.

Pentru lǎmuriri suplimentare ne puteţi contacta la numǎrul de telefon021. 3074203, Corina Bǎrǎnescu.

Document ataşat:    Model Convenţie