Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-10-09 - [126]

       Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. reia în data de 12.10.2018, ora 10:00, la Bursa Românǎ de Mǎrfuri procedura de licitaţie deschisă, urmatǎ de strigarea liberǎ a preţului, cu reducerea preţurilor de pornire fata de licitatia organizata in data de 04.10.2018, în vederea valorificării  spre dezmembrare către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, a 41 mijloace de transport scoase din uz (VSU).

Valorificarea se va face pe loturi.

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

La solicitarea ofertantului, cǎruia ii se atribuie în licitaţie lotul 4 şi/sau lotul 5, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. poate reloca vehiculele din Platforma Alexandria şi Autobaza Pipera,  în Autobaza Giurgiului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 12.10.2018, ora 09:00. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

Potenţialii ofertanţi pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii la urmǎtoarele adrese de email: corina.baranescu@stbsa.ro; oana.predoi@stbsa.ro, respectiv la telefoane: 021/307.42.03; 021/307.41.71.

Documente ataşate:

Lista mijloacelor de transport scoase din uz (VSU)


2018-10-01 - [125]

       Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. reia procedura de licitaţie deschisă, urmatǎ de strigarea liberǎ a preţului, cu reducerea substanţialǎ a preţurilor de pornire, în data de 04.10.2018, ora 11:00, la Bursa Românǎ de Mǎrfuri, în vederea valorificării  spre dezmembrare către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, a 41 mijloace de transport scoase din uz (VSU). Valorificarea se va face pe loturi.

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

La solicitarea ofertantului, cǎruia ii se atribuie în licitaţie lotul 4 şi/sau lotul 5, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. poate reloca vehiculele din Platforma Alexandria şi Autobaza Pipera,  în Autobaza Giurgiului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 04.10.2018, ora 10:00. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro, Irina Plachide – consultant BRM.

Potenţialii ofertanţi pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii la urmǎtoarele adrese de email: corina.baranescu@stbsa.ro; oana.predoi@stbsa.ro, respectiv la telefoane: 021/307.42.03; 021/307.41.71.

Documente ataşate:

Lista mijloacelor de transport scoase din uz (VSU)