Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2019-11-29 - [174]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. intenţionează valorificarea deşeurilor “ dale dcc, dale dct, longrina beton, dale dla” , după cum urmează:

Nr. Crt. Denumire Deseu Cantitate UM Dimensiuni Pret unitar(lei)
1 Deşeu pavele 628 tone 12cm X 12 cm 80
2 Deşeu dale dcc 47 buc 2m X 1.35 m 58
3 Deşeu dale dct 61 buc 2m X0.8 m 48
4 Deşeu longrina beton 3 buc 2m X0.8 m 102
5 Deşeu dale dla 125 buc 2m X 0.5 m 26

Oferta trebuie să conţină preţul ferm în lei, fără TVA.

Pentru detalii vă rugăm să analizaţi Caietul de sarcini SVA 140, nr. 147575/09.07.2019 (valabil 2019), privind valorificarea deşeurilor generate de Societatea de Transport Bucureşti  STB S.A., ataşat prezentei.

Societăţile ofertante trebuie să pună la dispoziţia Societăţii de Transport Bucureşti  STB S.A.:

  • autorizaţie de mediu emisă de Agenţia Naţională/Regională pentru Protecţia Mediului;
  • adeverinţa de înscrieire în registrul Operatorilor economici autorizaţi care deşfăsoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, emisă de Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri;
  • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că respectă cerinţele caietului de sarcini;
  • certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Societatea ofertantă declarată caştigătoare se obligă să constituie garanţie de bună execuţie în  procent de 10% din valoarea estimată a contractului, fără TVA.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie valabilă 60 zile.

Ofertele şi documentele solicitate se vor fi transmise prin e-mail la adresa maria.ripeanu@stbsa.ro sau direct la sediul de Societăţii de Transport Bucureşti  STB S.A. din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul  6, sector 1, Bucureşti,  Biroul Ofertare,  până la data de 09.12.2019.

Detalii suplimentare pot fi obţinute prin email: maria.ripeanu@stbsa.ro

respectiv la numerele de telefon :

  • 021.307.43.42–  Maria Ripeanu 
  • 021.307.41.71–  Daniela Patrulescu
  • 021.313.25.41– Biroul Proţectia Mediului - pentru detalii tehnice

 Documente ataşate: