Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 95 96 97 98 99 100 101 ... 107 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[118]   Linia 34 va funcţiona prin Calea Vitan
Vineri, 28 Ianuarie 2011

Incepând cu data de 31.01.2011, odată cu finalizarea lucrărilor la reţeaua de tramvaie de pe Calea Vitan, linia 34 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Banu Manta şi intersecţia Sos. Mihai Bravu/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat pe Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Calea Dudeşti, Depoul Dudeşti, cu întoarcere pe Calea Dudeşti, Sos. Mihai Bravu, apoi traseul actual până la terminalul Banu Manta.[116]   Linia 19 va reveni pe traseul de bază
Marţi, 25 Ianuarie 2011

Ca urmare a finalizării lucrărilor la reţeaua de tramvaie de pe Calea Vitan, în zona intersecţiei Calea Vitan/ Calea Dudeşti, începând cu data de 26.01.2011 linia 19 va reveni pe traseul de bază.

Tramvaiele vor circula de la Complex RATB Titan, pe Bd. Theodor Pallady, Bb. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Bd. Gheorghe Sincai, Calea Serban Vodă, până la terminalul Sura Mare.[115]   Linia 635 va funcţiona pe un traseu prelungit, prin Bd. Banu Manta
Luni, 24 Ianuarie 2011

In vederea asigurării unei mai bune legături de transport cu Gara de Nord, începând cu data de 25.01.2011, călătorii ce utilizează tramvaiele din liniile 20, 24, 42 şi 45 au la dispoziţie linia 635.

Aceasta va funcţiona între terminalul Vasile Pârvan şi Ghencea, pe următorul traseu: Str. Vasile Pârvan, Bd. M. Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, Str. Berzei, Str. Buzeşti, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Bd. Alex. Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Str. Fluviului, Cal. Plevnei, Sos. Orhideelor, Bd. Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Lt. Nicolae Găina, Drumul Sării, Bd. Ghencea, cu întoarcere pe Bd. Ghencea, Drumul Sării, Str. Lt. Nicolae Găina, Drumul Taberei, Bd. Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Barierei, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Alex. Ioan Cuza, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Stirbei Vodă, Cal. Plevnei.

Având în vedere modificarea traseului liniei 635 prin Str. Buzeşti, Bd. Ion Mihalache şi Bd. Banu Manta, linia naveta de autobuze 620 se desfiinţează.
Abonamentele eliberate pe linia 620 vor rămâne valabile până la expirare pe liniile 20 şi 300, între Clăbucet şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, precum şi pe linia 635 între intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Bd. Banu Manta şi Vasile Pârvan.[114]   RATB va relua circulatia mijloacelor de transport pe Bd. Dacia
Vineri, 21 Ianuarie 2011

Având în vedere finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier de pe Bd. Dacia, din zona Piaţa Gemeni, începând cu data de 22.01.2011, Regia Autonomă de Transport Bucureşti va relua funcţionarea liniilor 79, 86, 133 şi 135 pe traseele de bază, astfel:

Linia 79 va funcţiona între Bd. Basarabia şi Gara de Nord, pe Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Str. Baba Novac, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Popa Nan, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Polizu, Gara de Nord, cu întoarcere prin Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Str. Dr. Leonida Varnali, Str. Polizu, urmând apoi traseul iniţial.

Linia 86 se reînfiinţează între Stadionul Naţional Lia Manoliu şi Cartierul Pajura, pe traseul: Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Polizu, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, terminal Dridu.

Linia 133 va reveni pe traseul de bază pe sensul spre terminalul Fluviului, de la intersecţia Bd. Dacia/ Str. Mihai Eminescu pe Bd. Dacia, Piaţa Romană, urmând apoi traseul iniţial.

Linia 135 va reveni pe traseul de bază pe sensul spre terminalul C.F.R. Constanţa, de la intersecţia Bd. Dacia/Str. Mihai Eminescu pe Bd. Dacia, Str. Polonă, urmând apoi traseul iniţial.

De asemenea, tot din data de 22.01.2011, odată cu revenirea liniilor 79, 86, 133 şi 135 pe traseele de bază în zona Piaţa Gemeni, linia navetă de autobuze 616 se desfiinţează.[113]   Linia 19 va circula prin Calea Dudeşti
Vineri, 21 Ianuarie 2011

Pentru executarea unor lucrări la reţeaua de tramvaie pe Calea Vitan în zona intersecţiei Calea Vitan/ Calea Dudeşti, în perioada 22.01.2011 - 25.01.2011, linia 19 va funcţiona pe traseul de bază între 'Complex RATB Titan' şi intersecţia Bd. Camil Ressu/ Cal. Dudeşti/ Sos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri prin Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, urmând traseul de bază până la terminalul Sura Mare.

Modificarea reţelei de tramvaie din intersecţia menţionata este necesară, deoarece RATB intenţionează să utilizeze traseul Calea Vitan - Calea Dudeşti pentru linia 34, care momentan, datorită lucrarilor de construcţie a Pasajului Mihai Bravu, funcţioneaza până la Depoul Dudeşti.[112]   Modificări de trasee, urmare a lucrărilor de la Pasajul Mihai Bravu - Splaiul Unirii - Calea Văcăreşti
Sâmbătă, 15 Ianuarie 2011

In vederea demarării lucrărilor de construire a Pasajului Mihai Bravu peste Splaiul Unirii şi Calea Văcăreşti, începând cu data de 17.01.2011 şi până la finalizarea lucrărilor, Regia Autonomă de Transport Bucureşti reorganizează traseele de transport public din zona Sos. Mihai Bravu - Calea Văcăreşti, astfel:

Linia 34 de tramvaie va funcţiona pe traseul actual între terminalul Banu Manta şi intersecţia Sos. Mihai Bravu/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Calea Dudeşti până la Depoul Dudeşti.
Această situaţie este una provizorie, RATB intenţionând să utilizeze traseul Calea Vitan - Calea Dudeşti, dupa modificarea reţelei de tramvai din intersectia Calea Vitan/ Calea Dudeşti.
Pentru preluarea călătorilor de pe linia 34 afectată de lucrări, RATB înfiinţează linia navetă de autobuze 634, între Baba Novac şi terminalul Romprim, pe următorul traseu: Sos. Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, Piaţa Sudului, Sos. Olteniţei, terminalul Romprim.
Abonamentele eliberate pe linia 34 vor fi valabile şi pe linia navetă de autobuze 634.

Menţionăm că traseele liniilor de autobuze 312, 313 şi 381, care funcţionează în zona lucrărilor, nu vor fi modificate, însă, staţia Sos. Mihai Bravu amplasată pe Calea Văcăreşti, sens Piaţa Sudului, se suspendă, autobuzele liniilor amintite vor opri în staţia Bd. Tineretului, comună cu cea a liniei 133.

Linia 77 de troleibuze va funcţiona pe traseul de bază, între Piaţa Reşiţa şi Piaţa Sudului, cu un numar suplimentar de vehicule, iar linia 76 se suspendă.
Abonamentele eliberate pe linia 76 vor fi valabile până la expirare, pe liniile 77, 381 şi pe liniile 312 şi 313, pe traseul fostei linii 76.[111]   Din data de 15.01.2011, linia preorăşenească 431 se desfiinţează
Miercuri, 12 Ianuarie 2011

Ca urmare a adresei Primariei Oraşului Măgurele, prin care ni se solicită suspendarea serviciului de transport public între Bucureşti şi Satul Alunişu, din cauza cererii scăzute şi a imposibilităţii primariei de a suporta cheltuielile de transport, începând din data de 15.01.2011, linia de autobuze 431 se va desfiinţa.

Precizăm că între Bucureşti şi Oraşul Măgurele va funcţiona în continuare linia 453 până în Satul Pruni, precum şi linia 427 până în Satul Vârteju.

Activitatea de transport public pe liniile preorăşeneşti dintre Municipiul Bucureşti şi localităţile din Judeţul Ilfov poate fi asigurată numai la solicitarea primăriilor care încheie contract cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti, prin care îşi asumă responsabilitatea susţinerii serviciilor prestate de Regie pentru locuitorii comunei şi onorării obligaţiilor de plată revenite prin contract.[110]   Liniile preorăşeneşti 408 şi 428 se vor desfiinţa
Miercuri, 05 Ianuarie 2011

 

Ca urmare a solicitării Primariei Comunei Domneşti, de suspendare a serviciului de transport public între Bucureşti şi Comuna Domneşti, dincauza lipsei fondurilor şi a imposibilităţii susţinerii financiare a acestei activităţi, începând din data de 14.01.2011, liniile de autobuze 408 şi 428 vorfi desfiinţate.

Precizăm că activitatea de transport public pe liniile preorăşeneăti dintre Municipiul Bucuresti şi localităţile din Judeţul Ilfov poate fi asigurată numai la solicitarea primăriilor care încheie contract cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti, prin care îşi asumă responsabilitatea susţinerii serviciilor prestate de Regie pentru locuitorii comunei şi onorării obligaţiilor de plată revenite prin contract.[109]   RATB înfiinţează linia 227 între Depoul Alexandria şi Piaţa Pucheni
Miercuri, 29 Decembrie 2010

Ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea locuitorilor din cartierul Rahova, începând cu data de 30.12.2010, Regia Autonomă de Transport Bucureşti înfiinţează linia de autobuze 227 între Depoul Alexandria şi Piaţa Pucheni.

Autobuzele vor circula pe Sos. Bucureşti-Măgurele, Str. Caracal, Str. Teius, Sos. Alexandriei, Str. Pucheni, cu întoarcere pe Str. Teodor Mazilu, Str. Munţii Carpaţi, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru, Sos. Alexandriei.[108]   Programul mijloacelor de transport RATB în perioada Sărbătorilor de iarnă
Vineri, 24 Decembrie 2010

Regia Autonomă de Transport Bucureşti va pune la dispoziţia bucureştenilor 29 de linii de transport în comun, care vor circula în noaptea de 31.12.2010- 01.01.2011, între orele 23.30 - 5.30.
Mijloacele de transport se vor succeda la intervale de 30 minute şi vor asigura legături între cartiere şi zona centrală a Capitalei, astfel:

Liniile 5, 16 şi 21 vor funcţiona pe un traseele de bază până la intersecţia Cal. Moşilor/ Str. Cavafii Vechi, apoi pe un traseu prelungit pe Cal. Moşilor, Str. Sf. Vineri, până la terminalul Piaţa Sf. Vineri;

Linia 7 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul CFR Progresul şi Piaţa Unirii;

Linia 11 va funcţiona între Cartier 16 Februarie şi Ghencea, pe Cal. Giuleţti, Sos. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Timişoara, Sos. Progresului, Cal. 13 Septembrie şi Bd. Ghencea ;

Linia 20 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Laromet şi Banu Manta;

Linia 27 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Complex RATB Titan şi Piaţa Unirii;

Linia 32 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Depoul Alexandria şi Piaţa Unirii;

Linia 34 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Romprim şi Banu Manta;

Linia 41 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Ghencea şi Piaţa Presei Libere;

Linia 45 va functţona pe traseul de bază între terminalul Mezeş şi Banu Manta;

Linia 46 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Granitul şi Banu Manta;

Linia 55 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Granitul şi Piaţa Sf. Vineri;


Linia 76 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Piaţa Reşiţa şi Piaţa Unirii;

Linia 85 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Baicului şi Gara de Nord;

Linia 93 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Valea Ialomiţei şi Gara de Nord;


Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază doar între Stadionul Naţional Lia Manoliu şi Piaţa Unirii ;

Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între Cartierul Sălaj şi Piaţa Sf. Vineri;

Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază numai între terminalul C.E.T. Sud Vitan şi Piaţa Unirii;

Linia 131 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Complex Comercial Băneasa şi Piaţa Romană;

Linia 137 va funcţiona pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Universităţii, de la intersecţia Str. Stirbei Vodă/ Str. Luterană prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Magheru, Bd. N. Bălcescu, Piaţa Universităţii, apoi traseul de bază;

Linia 168 va functţona pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Romană, de la intersecţia Str. Stirbei Vodă/ Str. Luterană prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Lahovari şi Piaţa Romană;

Linia 178 va funcţiona pe traseul de bază până la Sala Palatului, apoi pe un traseu prelungit prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Lahovari, cu întoarcere la Piaţa Romană;

Linia 311 va funcţiona pe traseul de bază până la Piaţa Rosetti, apoi pe un traseu prelungit prin Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. I. C. Brătianu, cu întoarcere la Piaţa Unirii;

Linia 313 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Turnu Măgurele şi Piaţa Sf. Vineri;

Linia 323 va funcţiona pe traseul de bază până la intersecţia Cal. Serban Vodă/ Bd. D. Cantemir, apoi pe un traseu modificat prin Bd. D. Cantemir, cu întoarcere la Piaţa Unirii;

Linia 331 va funcţiona pe traseul de bază între Cartierul Pajura şi Piaţa Romană;

Linia 368 va funcţiona pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Romană, de la intersecţia Str. Stirbei Vodă/ Str. Luterană prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Lahovari şi Piaţa Romană;

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Valea Oltului şi intersecţia Cal. 13 Septembrie/ Sos. Pandurilor, apoi pe un traseu modificat prin Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, până la Piaţa Sf. Vineri.


De asemenea, ca urmare a organizării Revelionului în Piaţa George Enescu şi Piaţa Constituţiei, în perioada 31.12.2010 ora 19:30 - 01.01.2010, ora 02:00, se închide traficul rutier general pe Cal. Victoriei (între Piaţa Victoriei şi Str. Ion Câmpineanu), pe Str. Stirbei Vodă (între Str. Luterană şi Cal. Victoriei), Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Str. Dem Dobrescu, Str. C.A. Rosetti, precum şi pe Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Bd. Naţiunile Unite (în zona Palatului Parlamentului).

Din această cauză, în data de 31.12.2010, începând cu ora 19.30 şi până la retragere, liniile RATB care tranzitează zonele amintite vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:

Linia 122 va funcţiona pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Victoriei, de la intersecţia Str. Stirbei Vodă/ Str. Luterană, apoi prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei;

Liniile 126, 168, 226 si 368 vor funcţiona pe traseele de bază până la intersecţia Str. Stirbei Vodă/ Str. Luterană, apoi pe un traseu modificat prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Lahovari, Str. George Enescu, Piaţa Romană;

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul C.E.T. Vest Militari şi intersecţia Sos. Pandurilor/ Str. Dr. Rainer, apoi pe un traseu modificat prin Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei (malul drept), cu întoarcere la Podul Izvor;

Liniile 137, 138 şi 268 vor funcţiona pe traseele de bază până la intersecţia Str. Stirbei Vodă/ Str. Luterană, apoi pe un traseu modificat prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Magheru, Bd. N. Bălcescu, Piaţa Universităţii;

Linia 178 va funcţiona pe traseul de bază până la Sala Palatului, apoi prin Str. Luterană, Str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Lahovari, până la Piaţa Romană;

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază doar între terminalul Clăbucet şi Piaţa Romană ;

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Valea Oltului şi intersecţia Cal. 13 Septembrie/ Sos. Pandurilor, apoi pe un traseu modificat prin Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, apoi traseul de bază.

Precizăm că în zilele de 01 şi 02.01.2011, în intervalul orar 4.30 - 24.00 vor funcţiona toate liniile RATB, cu un program corespunzator unei zile de duminică.« Previous 1 ... 95 96 97 98 99 100 101 ... 107 Next » All