Calcul Rută

Această aplicaţie este informativă. STB nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru inconvenienţe sau deservicii directe sau indirecte datorate funcţionării eronate a aplicaţiei.

Aplicaţia de planificare a rutelor mijloacelor de transport în comun de pe raza Municipiului Bucureşti este furnizată cu titlu gratuit de Asociaţia Concept Urban (www.transporturban.ro). STB este exonerată de orice problemă de natură legală cu privire la drepturi de autor, generată de aplicaţia de planificare a rutelor. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate, asupra modului de funcţionare a aplicaţiei, precum şi pentru prejudiciile generate prin disfuncţionalităţile aplicaţiei, revin în exclusivitate iniţiatorului Concept Urban