STB SA - Societatea de Transport Bucuresti STB SA
 
 

Contraventii

La solicitarea reprezentanţilor corpului de control al STB SA, călătorii sunt obligaţi să prezinte acestora titlurile de călătorie utilizate în acel moment. Posesorii de abonamente nominale sau legitimaţii nominale sunt obligaţi să prezinte la cererea acestora actele de identitate.

Persoanele care circulă fără titlu de transport valabil vor fi sancţionate de către reprezentanţii corpului de control STB SA prin plata suprataxei de călătorie, care este de 50 lei/contravenţie sau prin întocmirea procesului - verbal de contravenţie.

Respectarea unei tinute decente, formata din camasa de culoare deschisa si pantalon culoare inchisa, reprezinta o masura impusa de Societatea de Transport Bucuresti STB SA angajatilor ce indeplinesc functia de controlor legitimatii de calatorie. In timpul programului de lucru (in functie de anotimp), controlorii legitimatilor de calatorie poarta:
- vestele (culoare albastru) cu însemnele Regiei şi cu inscripţia CONTROL pe spate;
sau
- tricouri tip polo (culoare albastru), inscriptionate cu aceleasi insemne distinctive, care se regasesc si pe veste.

In situatia in care calatorul achita pe loc suprataxa, agentul de control elibereaza cardul de suprataxa completand datele inscriptionate pe verso. Emiterea unui card de suprataxa permite finalizarea calatoriei in mijlocul de transport in care s-a constatat contraventia, insa nu permite efectuarea altor calatorii in alte mijloace de transport. Acest tip de card este un document cu regim special. In cazul in care se doreste factura fiscala, aceasta se elibereaza la sediul din Calea Serban Voda nr. 164-168, sector 4, pe baza cardului de suprataxa si a actului de identitate.

In cazul neachitării pe loc a suprataxei de călătorie, plata se poate face în termen de 48 de ore, la oricare centru de emitere şi reîncărcare carduri STB SA.

Conform articolului 7 din H.C.G.M.B. nr. 156/2001, se aplica sanctiuni si pentru alte categorii de abateri, din care selectam: b) sa calatoreasca fara bilete sau cartele magnetice compostate sau validate in mod valabil; h) sa impiedice organele de control sa-si exercite atributiile; m) sa produca dezordine in orice mod la urcare, la coborare sau in interiorul vehiculului; o) sa deterioreze sau sa murdareasca sub orice forma vehiculul.

Conform H.C.G.M.B. nr. 156/2001, călătorul are obligatia ca, la urcarea în mijlocul de transport, sa valideze de indata cardul de transport la aparatele special montate în acest scop iar la cererea organelor de control să il prezinte pentru verificare.

Conform art. 18 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.

Existenta unui sold pe card (in cazul portofelului electronic/calatoriilor) nu justifica plata calatoriei efectuate, decat daca este validat.

Bonul fiscal nu reprezinta titlu de calatorie. Verificarea titlului de calatorie de catre agentii constatatori R.A.T.B. se face doar prin intermediul cardului de transport. Functionalitatile echipamentelor de control nu permit verificarea informatiilor cu privire la titlurile achizitionate de calatori in functie de alte criterii, de aceea calatorii care nu au in posesie cardul de transport sunt sanctionati contraventional.

Pe portiunea de traseu comun a mai multor linii urbane de transport, abonamentul eliberat pentru una dintre ele se poate utiliza si pentru celelalte. Formula “Traseu comun” se refera la liniile urbane R.A.T.B. care au, pe anumite portiuni, traseu comun.

Abonamentele eliberate pentru liniile preorasenesti, liniile Expres sau linii speciale au tarife diferite fata de liniile urbane, fiind distinct mentionate in oferta tarifara, in consecinta un calator care are abonament valabil pe liniile urbane nu poate justifica plata calatoriei pe portiunea de traseu comun cu liniile preorasenesti, liniile Expres sau linii speciale.

Cardurile vor fi validate în aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport. .

Contravaloarea taxei de călătorie dedusă odată cu validarea Portofelului electronic, dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.

Abonamentele şi legitimaţiile de călătorie se vor folosi numai în condiţiile pentru care au fost eliberate.

Cardurile Activ nominale sau legitimaţiile de călătorie nominale nu pot fi transmise altor persoane.

Impotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei, întocmit pentru abateri de la regulile de călătorie în mijloacele de transport în comun, se poate formula contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Prin Decizia nr.953 din 19.12.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.53 din 23.01.2007, Curtea Constituţională a constatat că prevederile art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale.

In consecinţă, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori R.A.T.B. se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Contestaţia se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.