Suprataxa


Valoare: 50 lei

Mod de plată suprataxă:

1. Pe loc

In momentul în care un călător este găsit fără titlu de călătorie valid de către agentul de control, are posibilitatea de a achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special în sumă de 50 lei, pentru care se elibereaza card de suprataxă. Titlul de calatorie este valabil doar pentru călătoria cu mijlocul de transport în care s-a constatat contravenţia, până la capatul liniei. După ce călătorul coboară din vehicul, cardul de SUPRATAXA eliberat îşi pierde valabilitatea.

2.Mod de plata proces verbal de contravenție

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contraventie, jumătate din minimul amenzii prevăzute de Regulament.

Achitarea în numerar a amenzilor contravenționale se poate efectua la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților autorităţilor administraţiei publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului, ori de locul săvârşirii contravenţiei.