Suprataxa


Valoare: 50 lei

Mod de plată suprataxă:

1. Pe loc
In momentul în care un călător este găsit fără titlu de călătorie valid de către agentul de control, are posibilitatea de a achita pe loc contravaloarea unui card de SUPRATAXA la tariful de 50 lei, care certifică plata suprataxei. SUPRATAXA este valabilă doar pentru călătoria cu mijlocul de transport în care s-a constatat contravenţia, până la capatul liniei. După ce călătorul coboară din vehicul, cardul de SUPRATAXA eliberat îşi pierde valabilitatea.

2. La centrele de emitere şi reîncărcare carduri din reţeaua STB SA
a) pe baza constatării:

In cazul în care persoana depistată fără titlu valid nu achită pe loc, agentul constatator întocmeşte o dovadă de constatare a contravenţiei. Pe baza acestei constatări, persoana în cauză se poate prezenta în termen de 48 de ore de la data întocmirii la:

  • oricare din centrele de emitere şi reîncărcare carduri din reţeaua comercială a STB SA. Acestuia i se va elibera un card de SUPRATAXA la tariful de 50 lei.

  • orice unitate bancară, pentru a achita suma stabilită prin constatare în contul bancar nr:
    RO50 BRDE 410SV84247194100-RON, CUI R 1589886.

b) Pe baza procesului verbal de constatare a contravenţiei

Persoana depistată fără titlu de călătorie valid se poate prezenta, pentru achitare, în termen de 48 de ore, la:

  • oricare din centrele de emitere şi reîncărcare carduri din reţeaua comercială a STB SA. Acestuia i se va elibera un card de SUPRATAXA la tariful de 50 lei.

  • orice unitate bancară, pentru a achita suma stabilită prin înştiinţare în contul bancar nr:
    RO50 BRDE 410SV84247194100-RON, CUI R 1589886.

Notă: Inştiinţările de plată neachitate în termenul prevăzut mai sus, devin titluri executorii şi se înaintează către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale de la domiciliile persoanelor amendate.