Trasee de noapte


Liniile de autobuz cu program de circulaţie nocturnă

Linia de la până la pe traseul
N101 Pasaj Colentina Faur Sos.Colentina - Sos.Mihai Bravu - Bd.Ferdinand - Sos.Pantelimon - Bd.Pierre de Coubertain - Stadionul Naţional - Bd.Pierre de Coubertain - SDos.Pantelimon - Str.Gării Căţelu - Str. Industriilor - Bd. Basarabia - Bd.1 Decembrie 1918
N102 Piaţa Unirii Granitul Bd.Carol I - Bd.Pache Protopopescu - Str.Vatra Luminoasă - Şos.Pantelimon
N103 Complex Comercial Titan Zeţari bd.Th.Pallady - Bd.Camil Ressu - Cal.Dudeşti - Bd.O.Goga - Str.Nerva Traian - Cal.Văcăreşti - Sos.Olteniţei - Str.Ion Iriceanu, Str.Turnu Măgurele - Str.Luică - Piata Eroii revolutiei - Bd. Pieptănari - Calea Ferentarilor - Str.Zeţarilor.
N104 Piaţa Unirii FAUR Bd.Unirii - Bd.Decebal - Str.Dristorului - Str.Baba Novac - Bd.N.Grigorescu - Str.Liviu Rebreanu - Bd.1 Decembrie 1918
N105 Piaţa Unirii Turnu Măgurele Bd.Cantemir - Bd.Tineretului - Calea Văcăreşti - Str.Serg.Niţu Vasile - Bd.Alexandru Obregia.
N106 Piaţa Unirii Bd. Alexandru Obregia Piaţa Unirii (Aleea II) - Bd. Dimitrie Cantemir - Calea Serban Vodă - Piaţa Eroii Revolutiei - Sos.Oltenitei - Piaţa Sudului - Sos.Berceni - Str.Iriceanu - Str.Turnu Măgurele.
N107 Piaţa Unirii CFR Progresul Str.Dr.Istrate - Şos.Viilor - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Giurgiului.
N108 Piaţa Unirii Pasajul Colentina Bd.Carol I - Bd.Ferdinand - Bd.Gării Obor - Str.Baicului - Str.D.Slugeru - Str.Heliade între Vii - Str.Doamna Ghica - Şos.Colentina
N109 Piaţa Unirii Republica Cal.Călăraşilor - Bd.Basarabia.
N110 Piaţa Unirii Cartier 16 Februarie Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei - Bd.Timișoara - Str.Virtuţii - Bd.Constructorilor - Cal.Giuleşti.
N111 Piaţa Unirii Complex Comercial Titan Bd.Unirii - Str.Lucian Blaga - Cal.Vitan - Str.Fizicienilor - Bd.Th.Pallady.
N112 Piaţa Unirii Zeţarilor Bd.Cantemir - Cal.Şerban Vodă - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Olteniţei - Str. Serg. Niţu Vasile - Str.Izvorul Rece - Str.Reşiţa - Str. Zeţarilor.
N113 Complex Comercial Titan Bd.Ficusului Bd.Th.Pallady - Bd.Camil Ressu - Str.Râmnicu Sărat - Cal.Vitan - Cal.Dudeşti - Sos.Mihai Bravu - Str.Vatra Luminoasă - Bd.Pierre de Coubertain - Sos.Iancului - Bd.Pache Protopopescu - Bd.Carol I - Cal.Moşilor - Sos.Stefan cel Mare - Str. Barbu Văcărescu - Str.Eugen Botez - Str.Bănciulescu - Cal.Floreasca - Sos.Stefan cel Mare - Bd.Iancu de Hunedoara - Piaţa Victoriei - Bd.Ion Mihalache - Cal.Griviţei - Bulevardul Bucureştii Noi – Bulevardul Gloriei – Strada Coralilor – Şoseaua Străuleşti – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad – Bulevardul Aerogării – Bulevardul Ficusului.
N114 Piaţa Unirii Depoul Alexandria Bd.Regina Maria - Cal.Rahovei - Şos.Alexandriei.
N115 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Splaiul Independenţei - Şos.Cotroceni - Bd.Iuliu Maniu - Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu.
N116 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Bd.Regina Elisabeta - Bd.M.Kogălniceanu - Bd.Eroilor - Drumul Taberei - Str.Valea Ialomiţei - Str.Valea Oltului - Bd.Timişoara - Str.Valea Cascadelor - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu.
N117 Piaţa Unirii CFR Constanța Piaţa Romană - Bd.Dacia - Cal.Griviţei - Bd.Bucureştii Noi - Sos.Bucureşti-Târgovişte.
N118 Mezeş Complex Comercial Apusului Sos.Chitilei - Cal.Griviţei - Piaţa Gării de Nord - Bd.Dinicu Golescu - Sos.Orhideelor - Cal.Giuleşti - Cart.16 Februarie - Cal.Giuleşti - Bd.Constructorilor - Sos.Virtuţii - Bd.Iuliu Maniu - Str.Dreptăţii - Bd.Uverturii - Str.Apusului.
N119 Piaţa Unirii CFR Constanţa Bd.Magheru - Calea Floreasca - Str. Fabrica de Glucoză - Str. Barbu Văcărescu - Şos.Pipera.
N120 Depoul Militari Turnu Măgurele Bd.Preciziei - Str.valea Cascadelor - Bd.Timişoara - Bd.Vasile Milea - Drumul taberei - Str.Lt.N.Găină - Drumul Sării - Cal.13 Septembrie - Str.Sebastian - Cal.Rahovei - Sos.Alexandria - Autobaza Alexandria - Sos.Alexandria - Cal.Rahovaei - Cal.Ferentari - Prel.Ferentarilor - intersecţia Prel.ferentarilor / Str.Zeţarilor - Prel.Ferentarilor - Str Toporaşi - Sos.Giurgiului - Drumul Găzarului - Str.Izvorul rece - Str.Niţu Vasile - Bd.Alexandru Obregia
N121 Piaţa Unirii Zeţarilor Cal.13 Septembrie - Str.Petre Ispirescu - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Calea Ferentarilor.
N122 Valea Oltului Zeţari Str.Valea Oltului - Prel.Ghencea - Bd.Ghencea - Str.Petre ispirescu - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Sos.Alexandria.
N123 CFR Constanţa Institutul Meteorologic Sos.Pipera - Str.Av.Serbănescu - Bd.Aerogării - Bd.Ficusului - Str.Elena Văcărescu - Sos.Pucureşti-Ploieşti - Bd.Aerogării - Bd.Ficusului - Str.Elena Văcărescu - Sos.Bucureşti-Ploieşti
N124 Dep.Alexandria Bd.Alexandru Obregia Sos.Alexandria - Str.Amurgului - Sos.Sălaj - Str.Bacău - Str.Humuleşti - Sos.Sălaj - Cal.Ferentari - Prel.Ferentarilor - Str,Zeţariilor - Str.Anghel Alexandru - Sos.Giurgiului - Str.Anghel Moldoveanu - Str.Tudor Gogiu - Str.Acţiunii - Str.Pogoanele - Str.Luică - Bd.Constantin Brâncoveanu - Sos.Olteniţei - Str.Niţu vasile - rondul din intersecţia Str.Niţu Vasile / Str.Emil Racoviţă - Str.Niţu Vasile - Sos.Olteniţei - Str.Ion Iriceanu - Str.Turnu Măgurele
N125 CFR Constanţa Granitul Şos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul Naţional, Bd. Pierre de Coubertin, Şos Pantelimon, Str. Baicului, Str. Slugerului, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Lizeanu, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Str. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herăstrău, Şos. Pipera, cu întoarcere pe Şos. Pipera, Str. Barbu Văcărescu, Str. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Slugerului, Str. Baicului, Şos Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul Naţional, Bd. Pierre de Coubertin, Şos. Pantelimon.

Vă informăm :
  • Autobuzele liniilor de noapte circula la un interval de succedare programat de minim 40 de minute
  • Abonamentul general urban STB SA este valabil şi pe liniile de noapte.
  • Abonamentul eliberat pe o linie/două linii STB SA este valabil şi pe liniile de noapte care au traseu comun cu aceasta/acestea, dar numai pe porţiunile de traseu comun.
  • Centrul de emitere şi reîncărcare carduri Unirii Express (amplasat pe strada Bibescu Vodă nr.1, lângă Hotel Horoscop) are program de funcţionare şi între orele 22:30 – 06:00.
Vă mai informăm :
  • Accesul publicului călător se realizează numai pe la uşa 1;
  • Călătorii au obligaţia să valideze titlul de călătorie (abonament; portofel electronic);
  • Controlul titlurilor de călătorie se efectuează de către conducatorii de vehicule;
  • Persoanele care beneficiază de gratuitate pentru transportul public conform prevederilor legale în vigoare, vor circula în baza documentelor eliberate în acest sens.